ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ...

Τὸ Φιλοσοφικὸ Ἐργαστήριο "Ἀθηνᾶ Ἐργάνη" πληροφορεῖ τοὺς φίλους του, ὅτι ἀπὸ τὸν μῆνα Δεκέμβριο καὶ ἐφ' ἑξῆς οἱ διαλέξεις μας θὰ εἶναι μηνιαῖες καὶ αὐτὸ διότι τὸ οἰκονομικὸ κόστος τῆς ἐνοικιαζόμενης αἴθουσας ἔχει καταστῆ ἀπαγορευτικό. Δυστυχῶς, ἡ οἰκονομικὴ κρίση μᾶς ἔχει πλήξει ὅλους καὶ δυσχεραίνει τὰ μέλη πού, ὅπως εἶναι λογικό, ἀδυνατοῦν νὰ εἶναι συνεπεῖς μὲ τὶς οἰκονομικές τους ὑποχρεώσεις. Τὸ στελεχικό μας δυναμικὸ ἀποτελεῖται ἀπὸ δημοσίους καὶ ἰδιωτικοὺς ὑπαλλήλους, ἀνέργους, συνταξιούχους καὶ ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες, ὅλους δηλαδὴ τοὺς κλάδους ποὺ ἔχουν πληγῆ ἀπὸ τὴν μάστιγα τῆς κρίσης καὶ "πληρώνουν" τὰ οἰκονομικά (καὶ ἄλλα) ἀδιέξοδα τῆς ντόπιας παρασιτικῆς Ὀλιγαρχίας καὶ τῆς Ξενοκρατίας.

Ἑπομένως καὶ λόγῳ τοῦ ὅτι δὲν συνάδει μὲ τὶς ἀρχές μας ἡ ἐπιβολὴ εἰσιτηρίου, ἀναγκαζόμαστε νὰ "ἐκλογικεύσουμε" -ὅπως θἄλεγαν κι ὅσοι μιλοῦν τὴν γλῶσσα τῶν Ἀγορῶν- τὰ ἔξοδά μας, δηλαδὴ νὰ περικόψουμε τὶς δραστηριότητές μας. Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ δὲν ἐλήφθη ἐν θερμῷ, ἀλλὰ λαμβάνοντας ὑπ' ὄψει: πρῶτον, τὴν σοβαρότητα καὶ τὴν σταθερότητα ποὺ ἐπὶ ἑνδεκαετία ἐπιδείξαμε καὶ δεύτερον, τὴν ἀπαίτηση τῶν φίλων μας νὰ παραμείνουμε στὸν χῶρο, ἔστω καὶ μὲ περιωρισμένη δραστηριότητα. Ὑπ' αὐτὴν τὴν ἔννοιαν, θὰ συνεχίζουμε νὰ ἀγωνιζόμαστε γιὰ τὸν τελικὸ σκοπό, δηλαδὴ τὴν πλήρη ἐπανελλήνιση τῆς πατρίδας μας, ὄντες ἕνα φιλοσοφικὸ ἐργαστήριο μὲ σαφῆ πολυθεϊστικὸ προσανατολισμό.

Εὐχαριστῶντας τοὺς φίλους καὶ τὰ μέλη γιὰ τὴν ἀνυστερόβουλη στήριξή τους, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν συνολικὴ παρουσία τους ἀπ' τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2000 ἔως καὶ σήμερα, θὰ θέλαμε νὰ ὑπενθυμίσουμε, ὅτι ἐκτὸς τῆς "Ἐργάνης" λειτουργοῦν ἄλλα δύο φιλοσοφικὰ στέκια, στὰ ὁποῖα συμμετέχουν καὶ πρωταγωνιστοῦν μέλη τοῦ Ἐργαστηρίου μας (καὶ ὄχι μόνο...): ὁ κύκλος τῶν πλατωνικῶν, πιὸ γνωστὸς ὡς Ἀκαδήμεια καὶ ὁ Κῆπος, ὁ σύλλογος δηλαδὴ τῶν φίλων τῆς ἐπικούρειας φιλοσοφίας (καθ' ἑκάστην Πέμπτη, στὶς 8.30μ.μ., στὴν αἴθουσα "Ὀρφεύς").

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ