ΤΟ ΕΠΑΜ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Ὁ Δημήτρης Καζάκης κατάφερε τοὺς τελευταίους μῆνες νὰ μᾶς ὑπενθυμίσῃ ὅτι εἴμαστε πολιτικὰ ὄντα καὶ ἐπιβάλλεται νὰ παλαίψουμε γιὰ νὰ ἀνατρέψουμε τὴν παρακμιακὴ κατάσταση ποὺ διαχειρίζονται οἱ νεο-δωσίλογοι τῶν Ἀθηνῶν, ἱδρύοντας τὸ Ἑνιαῖο Παλλαϊκὸ Μέτωπο (ΕΠΑΜ). Μὲ τὴν συνεχῆ καὶ συνεπῆ στάση του ἀπέδειξε ὅτι ὑπάρχει καὶ ἄλλος δρόμος γιὰ τὸ χρέος καὶ τὴν διαχείρισή του, διαφορετικὸς ἀπ' τὸν ἔξωθεν ἐπιβληθέντα. Ὁ ΓΑΠ, ὁ Λ. Παπαδῆμος, ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς καὶ ὁ Γιῶργος Καρατζαφέρης δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο, παρὰ πρωταγωνιστὲς σ' ἕνα θέατρο σκιῶν, στὸ ὁποῖο "συν-πρωταγωνιστοῦν", ἑτεροκινούμενοι ἀπὸ τὶς διεθνεῖς Τράπεζες, τὶς λέσχες ποὺ συνεδριάζουν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν καὶ τοὺς ἰμπεριαλιστικοὺς μηχανισμοὺς ποὺ ἐπιβάλλουν τὰ δάνεια μὲ τὰ ληστρικὰ ἐπιτόκια, τὰ ἀντιλαϊκὰ μέτρα καὶ τὶς "χειρουργικὲς" ἐπεμβάσεις εἰς βάρος τῶν ἀγωνιζομένων λαῶν, τὶς λεγόμενες καὶ ἀσύμμετρες ἀπειλές.

Ὁ Ἰμπεριαλισμὸς ὅμως ἔχει καὶ πολιτιστικὴ μορφή, ὄχι τόσο βίαιη, ἀλλὰ ἀρκούντως ἀποκρουστικὴ ποὺ πρέπει νὰ ἀντιμετωπισθῇ δεόντως. Τὸ "λαϊκὸ" τραγούδι (γιὰ νὰ ἀκριβολογοῦμε, τὸ "σκυλάδικο"), τὸ life style ποὺ ἐπεβλήθη μὲ τὰ περιοδικά-πατσαβοῦρες τοῦ Κωστόπουλου, τὸ καταναλωτικὸ μοντέλο σ' ὅλες τὶς πτυχὲς τῆς καθημερινότητας, τὰ τηλεοπτικὰ σκουπίδια κ.ἄ. ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμὸς πρέπει νὰ ἀντιμετωπισθοῦν καὶ νὰ δώσουν τὴν θέση τους στὸ νέο, στὸ ποιοτικό, στὸ αὐθεντικὰ λαϊκό. Τὸ πῶς, ἀποτελεῖ ζητούμενο· εἶναι δύσκολο, ἀλλὰ πρέπει νὰ ὑπάρξῃ ἀπάντηση, ἀντίστοιχη τῆς ἀπάντησης ποὺ δόθηκε στὴν οἰκονομικὴ κρίση καὶ στὶς συνέπειές της. Οἱ καλλιτέχνες τοῦ Μετώπου μας ἰσχυρίζονται -καὶ δὲν ἔχουμε λόγο νὰ μὴν τοὺς πιστέψουμε- ὅτι γνωρίζουν τὸν τρόπο. Μᾶς καλοῦν τὴν Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου -κι ἐμεῖς θὰ πᾶμε- στὸ θέατρο "Ἄλεκτον" (Σφακτηρίας 23, Κεραμεικός), στὶς 6.00μ.μ., γιὰ νὰ μᾶς παρουσιάσουν τὴν ἱδρυτικὴ διακήρυξη τοῦ ΕΠΑΜ Καλλιτεχνῶν, γιὰ νὰ βαδίσουμε ἀπὸ κοινοῦ σ' ἕναν νέο πολιτιστικὸ δρόμο, διαφορετικὸ ἀπ' αὐτὸν ποὺ ἐπιβάλλει ἡ κυρίαρχη, ἀλλὰ ἀποκρουστικὴ κουλτούρα τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων.

Τὴν ἱδρυτικὴ διακήρυξη τοῦ ΕΠΑΜ Καλλιτεχνῶν μπορεῖτε νὰ τὴν διαβάσετε στὴν ἱστοσελίδα: epam-hellas.gr

Πρώτη συνάντηση: Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου, θέατρο Ἄλεκτον, Σφακτηρίας 23, Κεραμεικός, στὶς 6.00μ.μ.
Δεύτερη συνάντηση: Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου, Δουρούτη 4, Ἀκ. Πλάτωνος, στὶς 7.00μ.μ.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ