ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Τὴν προσεχῆ Κυριακὴ 15 Ἰανουαρίου θὰ συναντηθοῦμε στὸ Καφὲ "Δίαυλος" (Ἀνδριανοῦ 1/Θησεῖο), στὶς 10.00π.μ. καὶ θὰ συζητήσουμε γιὰ τὸν πολιτικὸ Πλάτωνα, ὅπως αὐτὸς παρουσιάζεται ἀπὸ τὸν Κ.Ι. Δεσποτόπουλο. Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ὁ μέγας Ἀθηναῖος φιλόσοφος διακρίνει τὰ πολιτεύματα, βάσει τοῦ ἀριθμοῦ τῶν συμμετασχόντων πολιτῶν στὰ κέντρα λήψεως ἀποφάσεων, σὲ τρία ὀρθά: τὴν βασιλεία, τὴν ἀριστοκρατία καὶ τὴν δημοκρατία καὶ σὲ τρία παρεκβατικά (φαῦλα ἢ καὶ ἡμαρτημένα): τὴν τυραννία, τὴν ὀλιγαρχία καὶ τὴν τιμοκρατία.

Διαβάζουμε ἀπ' τὸ βιβλίο τοῦ Κ.Ι. Δεσποτοπούλου, Πολιτικὴ φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος, ἐκδ. Παπαζήση, Ἀθῆναι 1980, τὴν εἰσαγωγή· θὰ ἑστιάσουμε τὴν προσοχή μας στὶς περὶ πολέμου καὶ εἰρήνης ἀπόψεις τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Ἀκαδημείας, ἰδιαιτέρως στὴν αἰνιγματικὴ φράση τῶν Νόμων: "ἣν γὰρ καλοῦσιν οἱ πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων εἰρήνην, τοῦτ' εἶναι μόνον ὄνομα, τῷ δ' ἔργῳ πάσαις πρὸς πάσας τὰς πόλεις ἀεὶ πόλεμον ἀκήρυκτον κατὰ φύσιν εἶναι" (625e, 626a). 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ