ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

δυστυχῶς ἡ νέα χρονιὰ βρίσκει ἐμᾶς καὶ τὴν πατρίδα μας σὲ ἀκόμη χειρότερη κατάσταση, ἐξ αἰτίας τοῦ ἐγχώριου νεο-δωσιλογισμοῦ ποὺ τὰ δύο τελευταῖα χρόνια παρουσιάζεται στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία μὲ τὸ πιὸ ἀποκρουστικὸ πρόσωπο. Ἡ προσπάθεια τῆς κατευθυνόμενης,  ἀπὸ τοὺς ἰμεριαλιστικοὺς μηχανισμούς (ΔΝΤ καὶ ΕΕ), ἑλλαδικῆς Ὀλιγαρχίας νὰ καταστρέψῃ τὴν μεσαία τάξη τῆς κοινωνίας μας συνεχίζεται μὲ πιὸ γρήγορο ρυθμό. Οἱ ἀλλεπάλληλες φοροεπιδρομές, ἡ ἀκρίβεια, ἡ ἀνεργία, ἡ προστασία τῆς παράνομης, ἀλλὰ καὶ τῆς "νόμιμης" μετανάστευσης, ἡ ἀποδοχὴ τῶν ἐμπρηστικῶν δηλώσεων τοῦ ἀνεπάγγελτου προέδρου τοῦ ΣΕΒ γιὰ τὴν περαιτέρω συμπίεση τοῦ ἐργατικοῦ κόστους καὶ ἄλλα ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, ἀποτελοῦν μόνο τὴν μία ὄψη τοῦ νομίσματος, τὴν φανερή, διότι ὅλοι ὑποπτευόμαστε ὅτι ἀκολουθοῦν καὶ ἄλλα ἀντιλαϊκὰ μέτρα καὶ ἄλλες ἀντιδραστικὲς μεταρυθμίσεις καὶ ἄλλες διαρθρωτικὲς ἀλλαγές.

Τὸ λεγόμενο "δόγμα τοῦ Σόκ", ἀλὰ ἑλληνικά, εἶναι μπροστά μας. Ὁ λαός μας παρακολουθεῖ περίπου ἔντρομος τούς, κατὰ Στάθη Στ., "κοστουμαρισμένους Ταλιμπὰν τῶν δελτίων τῶν ὀκτώ", ἀποδεχόμενος τὶς κατηγορίες τους περὶ ἀντιπαραγωγικότητας, τεμπελιᾶς, ἀνικανότητας, ὑπερβολικῆς μισθολογικῆς ἀνταμοιβῆς καὶ ἄλλων πολλῶν ποὺ ὅλως παραδόξως "ἀνακαλύφθηκαν" λίγους μῆνες πρὶν ὁ ΓΑΠ ὑλοποιήσῃ τὴν προεκλογική του ὑπόσχεση, ὄχι στὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἀλλὰ στὸν Ντομινὶκ Στρώς-Κάν, γιὰ προσφυγὴ τῆς χώρας μας στὸν ἀπάνθρωπο μηχανισμὸ τοῦ ΔΝΤ ποὺ ἔχει διαλύσει τὶς οἰκονομίες ὅλων τῶν χωρῶν ποὺ ζήτησαν τὴν "βοήθειά" του. Ταὐτοχρόνως διαλύει καὶ "κομμάτια" τῆς παραδοσιακῆς Ὀλιγαρχίας ποὺ ζοῦσαν ὅλη αὐτὴν τὴν περίοδο μὲ τραπεζικὸ δανεισμό, ἐξαργυρώνοντας ἔτσι τὴν στήριξή τους στὴν πολιτικὴ ἐξουσία· μόνο τυχαία δὲν ἦταν ἡ σφοδρὴ σύγκρουση μεταξὺ ΔΟΛ καὶ ΓΑΠ, ὅπως καὶ ἡ κυνικὴ ὁμολογία τοῦ τελευταίου γιὰ τὸν τρόπο δανεισμοῦ τῶν ἐπιχειρήσεων τῶν ΜΜ"Ε" ἀπὸ τὶς Τράπεζες, δηλαδὴ ἀπὸ τὶς ὅποιες ἀποταμιεύσεις τοῦ λαοῦ μας.

Ἡ ἀντίδρασή μας παραμένει ἀκόμη χλιαρή, ἂν καὶ κάποιες πρωτόγνωρες μορφὲς πάλης, μὲ κορυφαία στιγμὴ τὴν ἀντίσταση τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, ἀφήνουν μία χαραμάδα αἰσιοδοξίας. Δὲν πρέπει νὰ ἀφήσουμε νὰ μᾶς καταβάλλῃ ἡ ἀπαισιοδοξία καὶ ὁ φόβος ποὺ ἐντέχνως καλλιεργεῖται ἀπ' τοὺς ἐλεγχόμενους μηχανισμοὺς τοῦ παρακράτους. Ἡ ἀπάντησή μας πρέπει νὰ συνδεθῇ μὲ μία νέα κοινωνικοποίηση· οἱ ἀσχολούμενοι μὲ τὴν ἀρχαία Ἑλλάδα καὶ τὶς "ἰδιαιτερότητές" της (φυσικὴ θρῃσκεία, φιλοσοφία, ἑλληνικὸς τρόπος ζωῆς) ἔχουμε πολλὰ νὰ πράξουμε. Τὸ νέο ἔτος πρέπει νὰ ἀποτελέσῃ ἐφαλτήριο γιὰ μία γενικευμένη ἀλλαγὴ στὴν ἐν γένει συμπεριφορά μας καὶ νὰ μᾶς κάνῃ πιὸ ἐξωστρεφεῖς, πιὸ δημιουργικούς, πιὸ παραγωγικούς (στὴν κοινωνική μας δραστηριότητα). Δὲν πρέπει νὰ δώσουμε στοὺς ἐχθροὺς τοῦ ἑλληνισμοῦ τὸ δικαίωμα νὰ χαροῦν. Πρέπει νὰ δράσουμε καὶ νὰ τοὺς ἀναγκάσουμε νὰ μετανοιώσουν ποὺ ἐπέλεξαν τὴν χώρα μας γιὰ πειραματόζωο τοῦ Νεο-φιλελευθερισμοῦ. Ἴτε...

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ