Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Τὴν προσεχῆ Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου, στὶς 7.00μ.μ., ὁ καθηγητὴς Βασίλης Καρασμάνης θὰ παραθέσῃ διάλεξη στὸ Μουσεῖο Γουλανδρῆ Φυσικῆς Ἱστορίας-Κέντρο Γαῖα (Ὄθωνος 100, Κηφισιά, τηλ: 210-8015010), μὲ θέμα: 

Ἡ γέννηση τῆς ἐπιστημονικῆς σκέψης καὶ τὰ Μαθηματικά.

Σ' ἕνα περισπούδαστο ἄρθρο του στὸν Δευκαλίωνα ("Περὶ τῆς γέννησης τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ: μία ἑρμηνεία", Ἰούνιος 2011, 28/1, σσ. 101), ὁ Β.Κ. θεωρεῖ τὴν ἀνακάλυψη τῶν καθολικῶν ἐννοιῶν (λ.χ. τῆς διαμέτρου), τὸν δημοκρατικὸ διάλογο καὶ τὴν ἰσότητα (στὴν πόλη, στὴν μάχη, παντοῦ), τὴν ἐκκοσμικευμένη θρῃσκεία (δίχως ἐπαγγελματίες ἱερεῖς) ὡς τὴν βάση τοῦ λεγομένου ἀρχαιο-ἑλληνικοῦ θαύματος.

Ὁ Βασίλης Καρασμάνης εἶναι ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς Φιλοσοφίας στὸ ΕΜΠ. Εἰδικεύεται στὴν γένεση τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς ἐπιστήμης, ἰδιαιτέρως τῆς Μαθηματικῆς. Εἶναι Διπλωματοῦχος Μηχανικὸς τοῦ ΕΜΠ καὶ ἀκολούθησε μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὴν Φιλοσοφία στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Παβίας, ἐνῷ ἐκπόνησε τὴν διδακτορική του διατριβὴ στὴν Ὀξφόρδη (1987), μὲ ἐπόπτη καθηγητὴ τὸν Τζὼν Ἄκριλ.


Λίγα σχόλια γιὰ τὴν εἰσήγηση: θὰ μπορούσαμε νὰ τὴν δοῦμε ὡς μία σύνθεση τοῦ προαναφερθέντος ἄρθρου του, ἀλλὰ καὶ τοῦ "Περὶ τῶν προευκλειδείων στοιχείων Γεωμετρίας" ποὺ ἔχει δημοσιευθῆ στὸν συλλογικὸ τόμο Στιγμὲς καὶ Διάρκειες (σσ. 146, ἐκδ. Νεφέλη, Ἀθήνα 2009) ποὺ σημαίνει ὅτι ἐπέμεινε σὲ μία ἐκτενῆ ἀνάλυση τῆς περιπέτειας τῆς μαθηματικῆς ἀποδειξιμότητας ἀπ' τὸν Θαλῆ ἔως καὶ τὸν Εὐκλείδη. Ἐνδιαμέσως ἐσημείωσε τὶς ἀγωνιώδεις ἀπόπειρες τοῦ Λέοντος, τοῦ Θευδίου καὶ ἄλλων Μαθηματικῶν, μαθητῶν τῆς πλατωνικῆς Ἀκαδημείας, νὰ διατυπώσουν Στοιχεῖα, δηλαδὴ τὶς βάσεις τῆς Γεωμετρίας. Ὁ διάλογος -μᾶλλον- κινήθηκε σὲ μὴ ἱκανοποιητικὸ ἐπίπεδο, δεῖγμα τῆς γενικότερης ἄγνοιας τοῦ κοινοῦ γιὰ τὶς ἀποδεικτικὲς ἐμμονὲς τῶν προγόνων μας...

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ