ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΙΖΕΙ

Ἡ ἐχθεσινὴ νύχτα τῶν μεγάλων διαγραφῶν στὰ κόμματα ποὺ συνιστοῦν τὸν κυβερνητικὸ συνασπισμό, ἔδειξε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ αὐτὸ ποὺ ἐπὶ δυόμισυ περίπου χρόνια προσπαθοῦμε νὰ ἀποδείξουμε μὲ τὰ πιὸ λογικὰ ἐπιχειρήματα, ὅτι: πρῶτον, πολιτικὴ κρίση σημαίνει ἄρνηση τῶν κυβερνωμένων νὰ ὑπακούσουν στίς, ἔξωθεν ἐπιβληθεῖσες, ἐντολὲς τῶν δωσιλόγων-κυβερνώντων καὶ δεύτερον, ἡ ἄρχουσα πολιτικὴ ἐλίτ, ἄλλως οἱ ἀνεπάγγελτοι-ἐπαγγελματίες τῆς πολιτικῆς, δὲν ἀποτελοῦν παρὰ μία ἀντανάκλαση τῆς παρασιτικῆς Ὀλιγαρχίας τοῦ πλούτου, ἐξ οὗ καὶ ὁ ὑποτιμητικὸς γιὰ τοὺς πολιτικούς "μας" χαρακτηρισμὸς "ὑπηρετικὸ πολιτικὸ προσωπικὸ" ποὺ χρησιμοποιοῦμε γενικῶς...

Λαμβάνοντας ὑπ' ὄψει τὰ ἀνωτέρω μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε τὴν σπουδή τους νὰ ὑπερψηφίσουν τὸ νέο ἀντιλαϊκὸ μνημόνιο, νὰ ἐπισωρεύσουν δηλαδὴ νέα βάρη στὶς πλάτες τῶν ἐργαζομένων. Τὰ ἐκβιαστικὰ διλλήματα ποὺ τίθενται συνεχῶς δὲν πείθουν κανέναν, οὔτε τοὺς ἰδίους. Οἱ διαφωνοῦντες βουλευτές, τῆς Λ. Κατσέλη ἐξαιρουμένης, δὲν ἔθεσαν κάτι νέο καὶ ριζοσπαστικό· δὲν πρότειναν μέτρα γιὰ τὴν ἀνακούφιση τῶν ἀνέργων καὶ τῶν ὑπαλλήλων τοῦ δημοσίου ἢ τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα, οὔτε κατήγγειλαν τὸν ἀνοηταίνοντα Τζέφρυ γιὰ τὴν προδοτικὴ πρόσκληση τοῦ ΔΝΤ στὴν χώρα μας. Ἁπλῶς ἀναγκάσθηκαν, βοηθούσης καὶ τῆς διαρκῶς κλιμακουμένης λαϊκῆς κατακραυγῆς, νὰ τοῦ μεταβιβάσουν τὸ "ὡς ἐδῶ" ἢ στὴν πιὸ ὠφελιμιστική του ἐκδοχή, νὰ μποροῦν νὰ κυκλοφοροῦν μεταξύ μας, δίχως νὰ λοιδωροῦνται ἢ νὰ ἀποδοκιμάζωνται, ὅπως συμβαίνει τελευταίως. Ἄλλως τε, στὴν πλειονότητά τους, οἱ διαφωνοῦντες "πράσινοι" ἀνῆκαν ἔως πρό τινος στὸν σκληρὸ παπανδρεϊκὸ πυρῆνα.

Ἡ πολιτικὴ σχιζοφρένεια σ' ὅλο της τὸ μεγαλεῖο! Τὸ κοινωνικὸ ΠΑΣΟΚ, δηλαδὴ οἱ πολιτικοὶ ὑποστηρικτὲς τοῦ Γιωργάκη στήριξαν, μὲ φανατισμὸ καὶ γιὰ νὰ μᾶς ... σώσουν, μέτρα ποὺ ἐμπνεύσθηκαν καὶ ἐφάρμοσαν σαράντα χρόνια πρὶν τὰ λεγόμενα Shicago boys, ὅ,τι πιὸ ἀπάνθρωπο, ἀντιδραστικὸ καὶ ἀντικοινωνικὸ ἔχει ἐφεύρει ὁ ἀνθρώπινος νοῦς. Ποιὸς νὰ τὸ ἔλεγε, πρὶν ἀπ' τὶς ἐκλογὲς τοῦ 2009, ὅτι τὸ ΠΑΣΟΚ θὰ ἐφάρμοζε τὶς συνταγὲς τοῦ ψυχασθενοῦς Μ. Φρῆντμαν, αὐτὲς ποὺ ἐδημιούργησαν τὶς τεράστιες ἀνισότητες στὴν Λ. Ἀμερική, στὴ Ἀσία καὶ στὴν Ἀφρική; Καὶ ὅμως ὅλα ἔγιναν βάσει προγράμματος: ἡ συμφωνία μὲ τὸ ΔΝΤ εἶχε "κλείσει" πρὶν ἀπ' τὶς ἐκλογές (ὅρ. τὴν κυνικὴ ὁμολογία τοῦ τ. Γενικοῦ Διευθυντῆ του, τοῦ γνωστοῦ καὶ μὴ ἐξαιρετέου Ντ. Στρώς-Κάνν), ἡ οἰκονομικὴ καὶ ψυχολογικὴ τρομοκρατία τῶν ΜΜ"Ε", μὲ τὸ λεγόμενο κανάλι τῶν (ξιπασμένων καὶ καταχρεωμένων) ἐκδοτῶν, τὸ περιβόητο Mega, νὰ προΐσταται στὴν ἐκστρατεία αὐτή, ἡ κατασυκοφάντηση τοῦ λαοῦ ("κυβερνῶ μία χώρα διεφθαρμένων" κ.ἄ. ἀπαράδεκτα ἀπ' τὸν ἀδιάφθορο ἀρχιπαίκτη τῶν CDS) καί, τέλος, τὸ προγραμματισμένο ξεπούλημα τῆς χώρας καὶ ἡ ἐκχώρηση τῆς ἐθνικῆς της κυριαρχίας, ἀποτελοῦν τὶς βάσεις αὐτῆς τῆς χρεωκοπημένης πολιτικῆς.

Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς τὸ μόνο ποὺ μπορεῖ νὰ ἀντιτάξῃ στὴν νεοφιλελεύθερη ὕβρι εἶναι  ἀντίσταση ἔως ἐσχάτων. Ἡ τεράστια λαϊκὴ κινητοποίηση τῆς 12ης Φεβρουαρίου ἀπέδειξε ὅτι ἡ ἧττα τους εἶναι βεβαία καὶ ὁ πολιτικός τους θάνατος πλησιάζει. Τὰ χημικὰ τοῦ Παπουτσῆ καὶ οἱ παρακρατικοὶ ποὺ ἔκαψαν τὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν καὶ κατέστρεψαν τὰ ἐμπορικὰ καταστήματα προκαλῶντας περισσότερη ἀνεργία καὶ ἐπισφάλειες, δὲν θὰ ὑποστείλουν τὴν ἐθνική-λαϊκὴ ἀντίσταση. Ὁ φοβισμένος μικροαστὸς δὲν θὰ "τσιμπήσῃ"· ἄλλως τε δὲν ἔχει κάτι ἄλλο νὰ χάσῃ. Ἡ νέμεσις πλησιάζει ὁσονούπω καὶ φαίνεται νὰ εἶναι ἄτεγκτη.


Υ.Γ. Δὲν μᾶς εἶπε ὁ Ὑπ. Ἀνάπτυξης (πῶς εἴπατε;) καὶ παρασημοφορηθεὶς ἀπ' τὸ FBI, ἐὰν διάβασε τὸ νέο Μνημόνιο καὶ τὴν νέα Σύμβαση Δανειακῆς Διευκόλυνσης (...) Θὰ εἶχε πολὺ ἐνδιαφέρον ἡ ἄποψή του καὶ γιὰ τὶς δύο ὑποθέσεις...

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ