ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΣΤΟΝ "ΕΥΡΙΠΙΔΗ"

Τὴν προσεχῆ Παρασκευή, στὶς 6.00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὴν Κρεπερὶ "Porto-Pou" (Κλεισθένους 197 καὶ Ἀθηνᾶς/Γέρακας) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ βιβλίο τοῦ Γκότλομπ Φρέγκε (1848-1925):

Τὰ θεμέλια τῆς Ἀριθμητικῆς (ἐκδ. Νεφέλη, 2009).

Στὸ βιβλίο αὐτό (1884) ὁ Γκ. Φρ. διατυπώνει τὴν θέση ὅτι ἡ Ἀριθμητικὴ ἀποτελεῖ μέρος τῆς Λογικῆς, ἐξ οὗ καὶ ὁ ὅρος λογικισμὸς ποὺ χαρακτηρίζει τὴν μαθηματική του ἄποψη. Κατὰ τὸν μεταφραστή, τὸν καθ. Γ. Ρουσόπουλο, ὁ Φρ. "ἀσκεῖ πρῶτα ἔντονη κριτικὴ σὲ διάφορες παληὲς ἢ τρέχουσες ἀλλὰ κυρίαρχες ἀντιλήψεις σχετικὰ μὲ τὴν φύση τῆς Ἀριθμητικῆς καὶ τὴν φύση τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν, ὅπως αὐτὲς τοῦ Κάντ (οἱ προτάσεις τῶν Μαθηματικῶν εἶναι a priori συνθετικές), τοῦ Μίλ (οἱ προτάσεις τῆς Ἀριθμητικῆς εἶναι ἐμπειρικές) κ.ἄ., ἀναπτύσσει τὶς θέσεις του σχετικὰ μὲ τὴν φύση τῶν ἀριθμῶν, τῆς Ἀριθμητικῆς καὶ τῆς ἀριθμητικῆς γνώσης: α. τὰ ἀντικείμενα τῆς Ἀριθμητικῆς, οἱ φυσικοὶ ἀριθμοὶ εἶναι ἀφῃρημένες ὀντότητες -ἀποτελοῦν ἰδιάζοντα λογικὰ ἀντικείμενα· β. ὅλες οἱ σημαντικὲς ἔννοιες τῆς Ἀριθμητικῆς μποροῦν νὰ ὁρισθοῦν, σὲ τελευταία ἀνάλυση, στὴν βάση λογικῶν ἐννοιῶν καὶ γ. οἱ βασικὲς προτάσεις, τὰ ἀξιώματα καὶ τὰ θεωρήματα τῆς Ἀριθμητικῆς μποροῦν νὰ συναχθοῦν λογικὰ στὴν βάση λογικῶν ἀρχῶν, χρησιμοποιῶντας ὁρισμοὺς καὶ κανόνες τῆς Λογικῆς". 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ