ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Τὴν προσεχῆ Κυριακὴ 19 Φεβρουαρίου, στὶς 10.00πμ, θὰ συναντηθοῦμε στὸ Καφὲ "Δίαυλος" (Ἀδριανοῦ 1, Θησεῖο) καὶ θὰ συζητήσουμε, ἀπ' τὸ βιβλίο τοῦ Κ.Ι. Δεσποτοπούλου Πολιτικὴ φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος (σσ. 53) τὸ δεύτερο κεφάλαιο τοῦ πρώτου μέρους: 

Ὁ σκοπὸς τῆς ὀρθῆς πολιτείας

Ἂς δοῦμε τὶς ἑνότητες τῆς συζητήσεως: 1. ἡ ὀρθὴ πολιτεία καὶ ὁ σκοπός της 2. ἡ ἀρετὴ κάθε ἀνθρώπου καὶ ἡ ὀρθὴ πολιτεία 3.φύσις καὶ παιδεία, στοιχεῖα προσδιοριστικὰ τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας καὶ τὸ ἀντίστοιχο ἔργο τῆς πολιτείας 4. ἡ ἔξαρση τοῦ στοιχείου φύσις καὶ ἡ σύμπτωση ἀριστοκρατισμοῦ καὶ δημοκρατισμοῦ 5. ἡ ἀνθρωποπλαστικὴ λειτουργία τῆς παιδείας καὶ ἡ συμβολή της γιὰ τὴν ὑπόσταση τῆς πολιτείας.


Καὶ ὁ πιὸ σημαντικὸς προβληματισμός, ὅπως ἐτέθη ἀπὸ τὴν Ἄννα: ἡ φύσις, ἡ τροφὴ καὶ ἡ παιδεία συναποτελοῦν τὰ τρία συστατικὰ τοῦ πολίτη. Ἡ φύση ἐνυπάρχει στὸν ἄνθρωπο καὶ ἐπηρεάζεται, θετικὰ ἢ ἀρνητικά, ἀπ' τὴν ἀνατροφή, τὴν κατὰ Πλάτωνα τροφὴ καὶ τὴν χορηγουμένη ἀπ' τὴν πόλη παιδεία. Μόνον ὁ ἐναρμονισμός τους μπορεῖ νὰ διαμορφώσῃ τὸν τέλειο πολίτη. Χαρακτηριστικά (καὶ πολὺ ἀποκρουστικά) παραδείγματα πολιτικῶν ἀνδρῶν τῆς ἐποχῆς μας, ὅπως αὐτὸ τοῦ Γιώργου Παπανδρέου μὲ τὴν ἀπαράδεκτη φύση, τὴν ἐξ ἴσου ἀπαράδεκτη ἀνατροφή (στὸ "χοιροστάσιο" τοῦ Καστρίου) καὶ τήν, ἄσε νὰ μὴν τὸ πῶ...- παιδεία δεικνύουν τὸ ἀληθὲς τοῦ πλατωνικοῦ λόγου.


Στὴν ἑπομένη συνάντηση θὰ συζητήσουμε τὸ τρίτο κεφάλαιο: ἡ δομὴ τῆς ὀρθῆς πολιτείας (σσ. 63).

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ