ΠΑΛΙ ΜΑΣ ΕΣΩΣΑΝ ...

Περιχαρεῖς ἐπέστρεψαν ἀπ' τὴν τελευταία συνεδρίαση τοῦ Eurogroup ὁ διωρισμένος πρωθυπουργὸς Λ. Παπαδῆμος καὶ ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς ἐθνοσωτηρίου Κυβερνήσεώς του Εὐ. Βενιζέλος. Καὶ ὁ λόγος; Μὰ ποιὸς ἄλλος, ὁ συνήθης: διότι μᾶς ἔσωσαν. Ἀπὸ ποιόν; Ἀπ' τὸ δυσθεώρητο χρέος πού (κατὰ σύμπτωσιν) αὐτοὶ δημιούργησαν, δανειζόμενοι τεράστια κεφάλαια ἀπ' τὶς Τράπεζες τοῦ ἐξωτερικοῦ καὶ μάλιστα μὲ δυσθεώρητα ἐπιτόκια· ἐνν. πάντοτε μὲ τὸ ἀζημίωτο... Κι ἐμεῖς οἱ ἀνήμποροι πολῖτες τί κάνουμε; Συμμετέχουμε στὴν χαρά τους ἢ πρέπει νὰ ψάξουμε (καὶ πάλι) πίσω ἀπ' τὶς ἀνούσιες θριαμβολογίες τους, γιὰ νὰ δοῦμε τί ὑποκρύπτεται.

Κατ' ἀρχὰς ἐπιβάλλεται νὰ θυμηθοῦμε, ὅτι εἶναι ἡ τέταρτη φορὰ ποὺ μᾶς σώζουν. Τὴν πρώτη φορά, τὴν 25η Μαρτίου παρελθόντος ἔτους, ὁ ΓΑΠ καὶ ὁ ἀλήστου μνήμης -τότε- Ὑπ. Οἰκονομικῶν Γιῶργος Παπακωνσταντίνου ἐπέστρεψαν ἀπ' τὸ Eurogroup "διαφημίζοντας" τὸ κέρδισμα χρόνου ἀπ' τὴν Ἀγγ. Μέρκελ καὶ τὸν Ὄλι Ρέν. Τὴν δεύτερη φορά, τὴν 21η Ἰουλίου τοῦ ἰδίου ἔτους, ὁ ΓΑΠ καὶ ὁ νῦν Ὑπ. Οἰκονομικῶν Εὐ. Βενιζέλος ἐπέστρεψαν διαφημίζοντας τὸ "κούρεμα" τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου χρέους κατὰ 25%· ἀλησμόνητες θὰ μᾶς μείνουν οἱ τριτοκοσμικὲς σκηνὲς τοῦ Ὑπ. Συμβουλίου ποὺ ὑποδέχθηκαν αὐτοὺς τοὺς δύο, περίπου ὡς θριαμβευτές, χειροκροτῶντας τους ὄρθιοι οἱ ὑπουργοί, ἀγκαλιάζοντάς τους καὶ φιλῶντας τους... Τὴν τρίτη φορά, τὴν 26η Ὀκτωβρίου, οἱ ἴδιοι πρωταγωνιστὲς μᾶς ξαναέσωσαν, "κουρεύοντας" τὸ δημόσιο χρέος "μας" κατὰ 50%. Οἱ πανηγυρισμοὶ αὐτὴν τὴν φορὰ ἦταν πιὸ συγκρατημένοι (ἀκόμη καὶ οἱ ὑπουργοὶ δὲν "τσίμπησαν", κατὰ τὸ κοινῶς λεγόμενον) καὶ κόπασαν ἀπότομα κατὰ τὴν παρέλαση τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, ὅταν οἱ ἐξαγριωμένοι πολῖτες ἑώρτασαν τὴν ἱστορικὴ ἐπέτειο μὲ τὸν πιὸ αὐθεντικὸ τρόπο: ἐκδιώκοντας καὶ λοιδωρῶντας τοὺς "ἐπισήμους" ἀπ' τὴν παρέλαση. 

Πῶς λοιπὸν νὰ πιστέψῃ κανείς, ἀκόμη κι αὐτὸς ποὺ "ἐνημερώνεται" μόνο ἀπ' τὰ κατευθυνόμενα τηλεοπτικὰ κανάλια τῆς διαπλοκῆς, ὅτι ἕνα "κούρεμα" τῆς τάξεως τοῦ 54%, θὰ ἀποβῇ σωτήριο γιὰ τὸν λαό μας ποὺ βιώνει μὲ τὸν πλέον τραγικὸ τρόπο τὶς συνέπειες αὐτῆς τῆς ἀπάνθρωπης νεο-φιλελεύθερης πολιτικῆς; Ἐὰν λάβουμε δὲ ὑπ' ὄψει, ὅτι τὸ ΔΝΤ καὶ τὰ μεγάλα hedge funds τοῦ ἐξωτερικοῦ δὲν θὰ χάσουν οὔτε εὐρώ, ἐνῷ τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα καὶ τὰ φυσικὰ πρόσωπα ποὺ ἀγόρασαν ὁμόλογα τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου θὰ πληρώσουν τὴν "χασούρα", καταλαβαίνουμε ὅτι οἱ ἐργαζόμενοι καὶ οἱ συνταξιοῦχοι θὰ κληθοῦν ἐκ νέου νὰ καταβάλλουν τὸν ὀβολό τους. Πῶς; Μὲ τὸν συνήθη τρόπο: γινόμενοι μάρτυρες νέων περικοπῶν στοὺς μισθούς, στὶς συντάξεις, ἀλλὰ καὶ στὶς καταθέσεις ὅσων "ἀφελῶν" πίστεψαν τοὺς ἀπατεῶνες ἀνεπάγγελτους ἐπαγγελματίες τῆς πολιτικῆς καὶ ἀγόρασαν τὰ ἑλληνικὰ ὁμόλογα γιὰ νὰ στηρίξουν, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, τὴν προσπάθεια τοῦ κράτους γιὰ φθηνό, ἐσωτερικὸ δανεισμό.

Τὸ ἐρώτημα λοιπὸν ποὺ θἄπρεπε νὰ ὑποβληθῇ στὸ αἰφνιδιασμένο καὶ πανταχόθεν βαλλόμενο κοινό, δὲν εἶναι τὸ "ἐὰν μᾶς ἔσωσαν" πού, ὅπως ἀπεδείχθη, εἶναι ψευδεπίγραφο, ἀλλὰ τὸ "ποιὸς θὰ μᾶς σώσῃ ἀπ' τοὺς ἐπίδοξους σωτῆρες μας".

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ