ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

Οἱ Ἐργαζόμενοι ἀποτελοῦν τὴν ἐπανέκδοση τῆς πάλαι ποτὲ Ἐλευθεροτυπίας, τῆς ἐφημερίδας ποὺ ἔκλεισε ἐλέῳ ΔΝΤ, ἀφοῦ ἐπεβλήθη παρασκηνιακῶς στὶς Τράπεζες ἡ ἄρση δανειοδότησής της, παρὰ τὸ ὅτι τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετώπιζε ἦταν σαφῶς μικρότερα ἀπ' τὶς ἄλλες ἐφημερίδες. Ἑπομένως εἶναι πολὺ ἐνθαρρυντικὴ ἡ προσπάθεια τῶν δημοσιογράφων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ἐργαζομένων της καὶ τὰ δύο τεύχη ποὺ ἔχουν ἤδη κυκλοφορήσει, προσδίδουν ἕναν ἄνεμο αἰσιοδοξίας στὸν καθημαγμένο ἔντυπο Τύπο. Ἡ νέα "γραμμὴ" φαίνεται πολὺ πιὸ ριζοσπαστική, τῇ ἐξαιρέσει κάποιων προτάσεων πρὸς τὶς ΗΠΑ νὰ ἀποκαταστήσουν τὴν διασαλευθεῖσα ἔννομη τάξη στὴν Συρία... Ἐπίσης, ἐξ ἴσου ἐνθαρρυντικὴ ἦταν καὶ ἡ ἀνταπόκριση τοῦ ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ· μόνο τὸ πρῶτο τεῦχος ἔγινε ἀνάρπαστο, καθὼς πουλήθηκαν περὶ τὰ 35.000 ἀντίτυπα, ἀπόδειξη τοῦ ὅτι τὸ κοινὸ αὐτὸ γνωρίζει τὸν τρόπο νὰ ἀνταμοίβῃ τὴν προσπάθεια τῶν ἐργαζομένων, ἀκόμη καὶ δημοσιογράφων, ὅταν τοὺς νοιώθῃ κοντά του.

Στὸν ἀντίποδα εἴχαμε τὴν κατάρρευση τῆς ΙΜΑΚΟ, τῆς ἑταιρείας τοῦ Π. Κωστόπουλου, ἄλλως "τοῦ παιδιοῦ ἀπὸ τὸν Βόλο". Ἂν καὶ εἶναι θλιβερὸ τὸ "κλείσιμο" μιᾶς ἐπιχείρησης, διότι, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, συνεπάγεται ἀνεργία καὶ φτώχεια γιὰ τοὺς ἐργαζομένους της, δὲν μποροῦμε παρὰ νὰ αἰσθανόμαστε δικαιωμένοι ὅσοι δὲν δώσαμε ΠΟΤΕ οὔτε μία δραχμή (ἢ εὐρώ) γιὰ νὰ ἀγοράσουμε τὰ περιοδικά του καὶ νὰ μάθουμε τὰ συγκλονιστικά (...) μυστικὰ τῶν ψηλοκάπουλων μοντέλων, τὰ ΙΝ καὶ τὰ OUT στέκια, τὰ πανάκριβα κοσμήματα, τὰ sexy ἐσώρουχα κ.ἄ. τὰ ὁποῖα δὲν συγκινοῦν πλέον κανέναν, οὔτε κἂν τὸν ἴδιο τὸν Π. Κωστόπουλο. Εἶναι γνωστὸς ὁ λόγος (ἢ οἱ λόγοι) ὑπάρξεως αὐτῶν τῶν life style περιοδικῶν, σημαντικότερος τῶν ὁποίων πρέπει νὰ θεωρῆται ἡ "δημιουργία" ἑνὸς φανταστικοῦ κόσμου, πλαστοῦ καὶ βρώμικου, στὸν ὁποῖον πίστευε ὅτι συμμετεῖχε ὁ ἐργαζόμενος τῶν 700€ (τότε), φαντασιωνόμενος ὅτι εἶναι κι αὐτὸς μέλος αὐτοῦ τοῦ club. 

Στὴν περίοδο τῆς νεο-συντηρητικῆς ἐπίθεσης, τὰ παρασιτικὰ κομμάτια τῆς Ὀλιγαρχίας, ἀλλὰ καὶ τὰ ἰδεολογήματά τους, ἀποσυντίθενται καὶ καταρρέουν ὡς χάρτινος πύργος. Ἀντιθέτως ἀναπτύσσονται ποιοτικὲς ἀντιστάσεις, οἱ ὁποῖες ἀπελευθερώνονται ἀπ' τὴν ἰσχὺ τοῦ χρήματος (ποὺ ἔτσι κι ἀλλοιῶς δὲν κυκλοφορεῖ) καὶ ἀπευθύνονται στὰ πιὸ παραγωγικὰ στρώματα τῆς κοινωνίας. Ὅταν ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἀδυνατεῖ νὰ ἱκανοποιήσῃ τὶς βασικές του ἀνάγκες, τὸ τελευταῖο ποὺ τὸν ἐνδιαφέρει εἶναι νὰ μάθῃ τὶς τρέχουσες τιμὲς τῆς "βίζιτας"...

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ