ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ

Τὴν Τετάρτη καὶ τὴν Πέμπτη 7 καὶ 8 Μαρτίου θὰ διεξαχθῇ ἐπιστημονικὸ συμπόσιο στὴν αἴθουσα τοῦ κεντρικοῦ κτηρίου τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (Νέο Ἀμφιθέατρο), μὲ θέμα:

Φιλοσοφία καὶ Κοσμολογία

Τὴν πρώτη ἡμέρα τοῦ συνεδρίου, Τετάρτη 7 Μαρτίου, στὶς 4.30μ.μ., ὁ Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος θὰ προσπαθήσῃ νὰ ἀντιστοιχίσῃ τὶς σύγχρονες θεωρήσεις μὲ τὶς  κοσμολογικὲς  ἀπόψεις τῶν μεγάλων φιλοσόφων· οἱ Ὀρφικοί, ὁ Πλάτων, ὁ Ἡράκλειτος, οἱ Σοφιστές, ὁ Ἀριστοτέλης καὶ οἱ Στωϊκοὶ διετύπωσαν πολὺ ἐνδιαφέρουσες ἀπόψεις κι ἔθιξαν τὴν οὐσία τοῦ κοσμολογικοῦ προβλήματος. Ἐκτὸς τῶν Ὀρφικῶν οἱ ὁποῖοι ἐχρησιμοποίησαν μυθολογικὲς κοσμο-θεογονίες,  οἱ φιλόσοφοι προσπάθησαν νὰ ἐπιστημονικοποιήσουν τὸ πρόβλημα· κατ' ἀρχὰς ὁ ἱδρυτὴς τῆς Ἀκαδημείας, στὸν περιώνυμο Τίμαιο, θεωρεῖ τὸν Κόσμο ὡς ἀγαθὸ προϊὸν ἑνὸς ἀγαθοῦ Δημιουργοῦ, ὁ ὁποῖος τὸν κατασκευάζει βάσει τῆς γεωμετρικῆς ἀναλογίας· ἐὰν ὑποθέσουμε δηλαδὴ ὅτι α, β, γ καὶ δ εἶναι οἱ ὄγκοι τῶν στοιχειωδῶν σωμάτων, τοῦ πυρός, τοῦ ἀέρος, τοῦ ὕδατος καὶ τῆς γῆς, τότε ἰσχύει ἡ σχέση: α/β=β/γ=γ/δ, ὅπου μ ὁ γεωμετρικὸς μέσος, ἐπακριβῶς "ὁ τῶν δεσμῶν κάλλιστος" (Τίμαιος, 31c). 

Στὸν ἀντίποδα τοῦ πλατωνισμοῦ κινήθηκαν οἱ Σοφιστές, οἱ ὁποῖοι, αἰχμαλωτισμένοι ἐντὸς τοῦ πλαισίου τοῦ μηχανοκρατικοῦ ὑλισμοῦ τους, ἐθεώρησαν τὸν Κόσμο, ὡς κάτι ἐντελῶς  τυχαῖο. Τὶς σοφιστικὲς ἀπόψεις προσήγγισαν ὁ Ἀριστοτέλης, ὁ Δημόκριτος καὶ ὁ Ἐπίκουρος, ἐνῷ οἱ Στωϊκοὶ μὲ τὴν θεωρία τῆς κοσμικῆς παλιγγενεσίας (δημιουργία καὶ ἐκπύρωσις), μᾶλλον ἐβοήθησαν τὸν Πλωτῖνο, τὸν ἱδρυτή τοῦ Νεο-πλατωνισμοῦ, νὰ ἀποκρούσῃ τὶς Γνωστικές, ἀλλὰ καὶ τὶς ἄλλες βιβλικοῦ τύπου θεωρήσεις τῆς ἐγχρόνου δημιουργίας (t=0). 

Ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν οἱ λεγόμενες ἀντιστοιχίες: τὸ λεγόμενο big bang, ἡ θεωρία τῆς Ὑποκβαντικῆς Κινητικῆς, τὸ μοντέλο τοῦ Ἀενάου Σύμπαντος, τὰ μοντέλα τῆς Σταθερᾶς καὶ τῆς Ὑποσταθερᾶς Καταστάσεως ἀντιστοιχοῦνται στὶς ἀρχαῖες ἑλληνικὲς φιλοσοφικὲς ἀπόψεις.

Τοῦ Συμποσίου θὰ προεδρεύσῃ ὁ Καθηγητὴς τῆς Φιλοσοφίας καὶ Ἀκαδημαϊκὸς Εὐάγγελος Μουτσόπουλος, ἐνῷ πολύτιμες εἰσηγήσεις ἀναμένεται νὰ καταθέσουν οἱ Καθηγητές: Κ.Γ. καὶ Π.Γ. Νιάρχος, Ἐμμ. Μικρογιαννάκης, Χαρ. Σπυρίδης, Στρ. Θεοδοσίου, οἱ Διδάκτορες φιλοσοφίας Κ. Καλαχάνης, Παν. Δαμάσκος, Ἀφρ. Τσιάρα κ.ἄ. Ὁ ἐκ τῶν χορηγῶν τῆς ἐκδήλωσης, ἡ Pizza Fan, θὰ παραθέσῃ δεξίωση.

Σχόλια

  1. Εκπληκτική προσέγγιση! Οι τρεις ομότιμες σχέσεις εκφέρουν Μεσότητα (κατά τον ορισμό του Τίμαιου), δηλαδή καταμαρτυρούν έμμεσα την αειδιότητα του Κοσμικού Συστήματος!!! Και με λίγη «φαντασία» την κίνηση…….

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Καὶ βεβαίως τὴν "ἀδυναμία" τῶν Μαθηματικῶν τῆς ἐποχῆς, δηλ. τοῦ διπλασιασμοῦ τοῦ ὄγκου τοῦ κύβου...

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ