Η ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ

Ἡ ἡμέρα τῆς μεγάλης ἐπετείου πλησιάζει· ἡ ἀκριβὴς ἡμερομηνία δὲν εἶναι καὶ ἡ ἀπολύτως σωστή, ἀφοῦ ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Ἀερόπολης εἶχε προηγηθῆ δέκα περίπου ἡμέρες πρὸ τῆς 25ης Μαρτίου. Ἐπειδὴ ὅμως τὸ τὸ νεο-ἑλληνικὸ κρατίδιο, ὡς ὑβριδικὸ μόρφωμα, ἔπρεπε νὰ δικαιολογήσῃ τὸ "ἐφεύρημα" τοῦ ἑλληνοχριστιανισμοῦ, ἐταύτισε -δυστυχῶς μὲ σχετικὴ ἐπιτυχία- τὴν ἀνάσταση τοῦ σκλαβωμένου ἔθνους μὲ μία θρῃσκευτικὴ ἑορτὴ ἐλπίδας (...) γιὰ τὴν Ἐκκλησία, τὸν λεγόμενο Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου... Ἄξιον παρατηρήσεως εἶναι ὁ εὐφυὴς τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον δημιουργήθηκαν "παραισθήσεις" στοὺς πρώην καὶ νῦν ραγιάδες, ἀφοῦ ἀκόμη καὶ σήμερα ὑπάρχουν ὑποστηρικτὲς τῆς ἀνιστόρητης ἄποψης περὶ ἐθναρχούσης Ἐκκλησίας...


Μ' αὐτὴν τὴν παρηγορητικὴ ἰδεολογία πορευτήκαμε περίπου 190 χρόνια, ἂν καὶ κάποιες στάσεις στὶς ἀρχὲς καὶ στὰ μέσα τοῦ περασμένου αἰῶνα, ἀμφισβήτησαν τὴν προδιαγεγραμμένη πορεία. Ἡ ἑπόμενη στάση τῆς ὁμαλῆς πορείας αὐτῆς συμβαίνει τὶς ἡμέρες αὐτές. Οἱ κυβερνώμενοι, δηλαδὴ ὁ ἐργαζόμενος λαὸς καὶ οἱ στρατιὲς τῶν ἀνέργων (γιὰ νὰ μὴν τοὺς ξεχνᾶμε) ἀρνοῦνται νὰ ὑποταχθοῦν στὸ πολιτικὸ σύστημα ποὺ στηρίζει καὶ ἐκπροσωπεῖ τὰ συμφέροντα τῆς παρασιτικῆς ἐγχώριας Ὀλιγαρχίας τοῦ πλούτου καὶ τῆς Ξενοκρατίας. Οἱ ἀντιδράσεις ἂν καὶ ποικίλουν, γενικεύονται καὶ κορυφώνονται στοὺς ἑορτασμοὺς τῶν ἐθνικῶν ἑορτῶν· ἂς θυμηθοῦμε τί ἔγινε στὴν παρέλαση τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, ἐνῷ ἄδηλο εἶναι τὸ τί θὰ γίνῃ αὔριο. Τὰ πανικόβλητα ἀνθρωπάκια πού, ὑποτίθεται ὅτι κυβερνοῦν, ἐπαίρονται ὅτι θὰ ἀποκλείσουν τὴν πλατεῖα Συντάγματος, ἔτσι ὥστε νὰ μὴν ἔχουν πρόσβαση οἱ Ἀθηναῖοι πολῖτες. Ἀδυνατοῦν νὰ καταλάβουν, ὅτι καμμία κυβέρνηση, ἀκόμη καὶ οἱ στερούμενες δημοκρατικῆς νομιμότητας ὅπως ἡ παρούσα, δὲν ἄσκησε τὴν ἐξουσία βασισμένη στὸν φόβο καὶ στὴν ἀστυνομικὴ βία ἢ τὴν ἄσκησε γιὰ πολὺ λίγα χρόνια, γιὰ νὰ καταρρεύσῃ ἀργότερα μὲ τρόπο ντροπιαστικό.


Οἱ πρωταγωνιστὲς τῆς ἐθνεγερσίας, αὐτοὶ ποὺ ὅπως ἔχει λεχθῆ ἦταν καὶ ἥρωες καὶ καθάρματα, τρελλοὶ ποὺ ἀψήφισαν τὶς ντιρεκτίβες τῆς "Ἱερᾶς Συμμαχίας" (τῆς Τρόικας τῆς ἐποχῆς...) δὲν πρέπει νὰ τιμηθοῦν ἀπ' τοὺς ἑκάστοτε φραγκοφορεμένους κυβερνῶντες καὶ τὶς δυνάμεις προστασίας τοῦ πολίτη (δηλαδὴ τῆς καταστολῆς τῶν δικαιωμάτων του), ἀλλὰ ἀπ' τὸν λαϊκὸ παράγοντα ποὺ παρακολουθεῖ τὰ τεκταινόμενα ἀναλογιζόμενος ὅτι, στὴν χώρα ποὺ ὁ Νικηταρᾶς (ὁ λεγόμενος καὶ "Τουρκοφάγος") πέθανε ζητιανεύοντας στοὺς δρόμους τῶν Ἀθηνῶν, τὸ λιγότερο ποὺ ἀπαιτεῖται εἶναι ἡ "κυριλέ" παρουσία μας στὶς παρελάσεις.


Ἂς ἑορτάσουμε λοιπὸν τὴν ἑλληνικὴ ἐπανάσταση! Ἡ φιλοπατρία δὲν εἶναι ντροπή. Εἶναι καθῆκον μας νὰ ἀποδώσουμε τὰ πρέποντα στοὺς ἐνδόξους προγόνους μας, αἰσθανόμενοι ὑπερηφάνεια γι' αὐτούς. Θὰ συγκεντρωθοῦμε στὶς 11.00π.μ. στὸ Ἄγαλμα τοῦ Γέρου τοῦ Μωριᾶ.


Συμπεράσματα
Ὁ ἑορτασμός, ὅπως προβλεπόταν ἀπ' τοὺς "ἐπαΐοντες", ἦταν  φτωχότερος ἀπὸ κάθε ἄλλη χρονιά· ἀφ' ἑνὸς οἱ "ἐλεύθεροι σκοπευτὲς" στὴν Βουλὴ καὶ στὰ πέριξ Ξενοδοχεῖα καὶ ἡ ἀστυνομοκρατία, ἀφ' ἑτέρου ἡ ἀπογοήτευση καὶ ἡ ἀηδία τοῦ λαοῦ πρὸς τὸ πολιτικὸ σύστημα, ἐμπόδισαν τὴν προσέλευση. Γιὰ ὅσους δὲν ἀπογοητεύθηκαν -ἐμοῦ συμπεριλαμβανομένου- ὁ Νῖκος Καλογερόπουλος μᾶς χάρισε μοναδικὲς στιγμὲς μὲ τὴν ἀπαγγελλία τοῦ λόγου τοῦ Θ. Κολοκοτρώνη πρὸς τοὺς νέους.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

''ΘΕΟΙΣ ΣΥΖΗΝ'' ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΛ. ΡΑΣΣΙΑ