ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ

Ὁ Παρμενίδης ὁ Ἐλεάτης, ὁ φιλόσοφος πού, κατὰ τὸν  Guthrie (Οἱ Ἕλληνες Φιλόσοφοι,  ἐκδ. Παπαδήμα, σ. 52), πρῶτος διέρρηξε τὸ εἶναι ἀπὸ τὸ γίγνεσθαι, ἦταν ἔως πρό τινος ὁ πλέον ἄγνωστος φιλόσοφος στὸ νεοελληνικὸ κοινό. Τὸ μοναδικὸ βιβλίο ποὺ κυκλοφοροῦσε καὶ ἀναφερόταν ἀποκλειστικῶς στὸν φιλόσοφο τοῦ ἐόντος ἦταν αὐτὸ τοῦ Κ.Θ. Δημαρᾶ· μία συνοπτικὴ ἔκδοση τῆς δεκαετίας τοῦ '30 καί, δυστυχῶς, τίποτε ἄλλο. Τὰ πράγματα ἀντιστράφηκαν τὶς τελευταῖες δεκαετίες, ὅταν ἐκδόθηκαν τὰ βιβλία-σταθμὸς στὴν μελέτη τοῦ μεγάλου Ἐλεάτη: οἱ Ὁδοὶ τῆς γνώσης καὶ τῆς πλάνης τοῦ Ἀλεξάνδρου-Φοίβου Μουρελάτου (ΠΕΚ, 2002) καὶ Ὁ πρῶτος "δεύτερος" πλοῦς τοῦ Παναγιώτη Θανασᾶ (ΠΕΚ, 1998), ἀλλὰ καὶ τὸ Ὑπάρχει αὐτὸ ποὺ εἶναι τοῦ Νestor-Luis Cordero (Ἐνάλιος, 2008), Ἡ κληρονομιὰ τοῦ Παρμενίδη τῆς Patricia Curd (Ἐνάλιος, 2008), ἡ Σπουδὴ στὸν Παρμενίδη τοῦ Σωτήρη Γλυκοφρύδη (Ἑκάτη, 2010) καί, βεβαίως ὁ Παρμενίδης ὁ Ἐλεάτης τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Καραγιάννη (Ζῆτρος, 2003).


Πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ κινεῖται καὶ ἡ τελευταία ἔκδοση τοῦ καθηγητῆ τοῦ ΑΠΘ Θεοδώρου Χρηστίδη, Παρμενίδης (Ἑξάντας, 2011), τὸ ὁποῖο φιλοδοξεῖ νὰ ἀνανεώσῃ τὴν συζήτηση γιὰ τὶς διαφορές, ἐὰν ὑφίστανται ὡς τέτοιες, μεταξὺ τοῦ Ἐλεάτη καὶ τοῦ Ἡρακλείτου. Ἡ πρωτοτυπία τοῦ βιβλίου αὐτοῦ -κι αὐτὸς εἶναι ὁ βασικότερος λόγος ποὺ τὸ συνιστοῦμε στὸ φιλοσοφικὸ κοινό- ἔγκειται στὴν ὀνομαστικὴ παράθεση τῶν ἀπόψεων τῶν μελετητῶν τοῦ Παρμενίδη, ἀλλὰ καὶ ἡ κριτική τους. Ἐκτὸς τῶν προαναφερθέντων, "παρελαύνουν" ἀπ' τὶς σελίδες του οἱ Popper, Heidegger, Burnet, Bergson, Comperz, Ροῦσσος κ.ἄ. γιὰ νὰ καταλήξῃ στὸ συμπέρασμα πὼς ἡ παγιωμένη ἄποψη, ὅτι ὁ μὲν Ἐλεάτης ἀσχολεῖται μὲ τὸ εἶναι ὁ δὲ Ἐφέσιος μὲ τὸ γίγνεσθαι, πρέπει -τοὐλάχιστον- νὰ ἐλεγχθῇ.


Ὁ Θ. Χρ. ἐσπούδασε Φυσικὴ στὸ ΑΠΘ (1958), ἐνῷ ἐκπόνησε τὴν διδακτορική του διατριβὴ στὸ Πρόβλημα τῶν τριῶν σωμάτων (1978). Ἔχει μεταδιδακτορικὲς σπουδὲς στὴν Ἱστορία καὶ Φιλοσοφία τῶν Ἐπιστημῶν (Chelsea College, 1987 καὶ στὴν Fondation Louis de Broglie, 1988). Τὸ 1988 ἐξελέγη καθηγητὴς τῆς Ἱστορίας καὶ τῆς Φιλοσοφίας τῶν Ἐπιστημῶν στὸ Παιδαγωγικὸ Τμῆμα Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ἀπ' τὶς ἐκδόσεις Ἑξάντας κυκλοφορεῖ καὶ τὸ βιβλίο του: Ἡράκλειτος, ὁ κόσμος καὶ ὁ θεός (2009).

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ