Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2012

ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ "ΟΧΙ"

Ἀπογοήτευση καὶ πολλὰ ἐρωτήματα προξένησε στὸν προοδευτικὸ κόσμο ἡ ἀνακοίνωση τῆς συγκρότησης τοῦ μετώπου τοῦ "ΟΧΙ" (ἐνν. στὸ Μνημόνιο) ἀπὸ τὸ ΕΠαΜ, ἀφοῦ ἐνέταξε στὶς γραμμές του, τὴν "Δημοκρατικὴ Ἀναγέννηση" τοῦ πρ. ὑπουργοῦ τοῦ ΠΑΣΟΚ Στ. Παπαθεμελῆ καὶ τοὺς "Οἰκολόγους Ἑλλάδος" τοῦ Κ.Ι. Παπανικόλα, ἐὰν ἀληθεύῃ ἡ προσχώρηση (καί) τοῦ τελευταίου. Γιατί διαφωνοῦμε; 
Ὁ Κωνσταντῖνος Παπανικόλας, κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια ποὺ δραστηριοποιεῖται ἐπὶ τῆς ὁδου Πανεπιστημίου 57, φέρεται ὅτι ἀπασχολεῖ τὸ ὑπαλληλικὸ προσωπικό, στὴν ἐπιχείρησή του "Ὑγεία-Οἰκολογία", μὲ τὸν πιὸ ἐλαστικὸ τρόπο ἐργασίας· προσλαμβάνει καὶ ἀπολύει ἐντὸς δύο μηνῶν, οὕτως ὥστε οἱ ἐργαζόμενοι νὰ μὴν δικαιοῦνται οἰκονομικῆς ἀποζημίωσης. Ἐφαρμόζει, δηλαδή, "πρωτοπορῶντας" γιὰ τὰ ἑλληνικὰ πράγματα, τὶς ἀπαράδεκτες νεοφιλελεύθερες μεθόδους πού, (ὑποτίθεται...) ὅτι ὡς ΕΠαΜ ἀπεχθανόμαστε καὶ θἄπρεπε νὰ καταδικάζουμε.
Ὁ Στέλλιος Παπαθεμελῆς ἐκπροσωπεῖ ὅ,τι πιὸ σκοταδιστικὸ καὶ θρῃσ…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Τὴν προσεχῆ Κυριακὴ 22 Ἀπριλίου, στὶς 10π.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸ Καφὲ "Δίαυλος" (Ἀδριανοῦ 1, Θησεῖο) καὶ θὰ συνεχίσουμε τὴν συζήτηση στὴν πλατωνικὴ πολιτικὴ φιλοσοφία. Αὐτὴν τὴν Κυριακὴ συζητᾶμε τὸ τέταρτο κεφάλαιο ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Κ.Ι. Δεσποτοπούλου (1980). Πολιτικὴ φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος: "Ἡ παιδεία στὴν ὀρθὴ πολιτεία", Παπαζήσης, Ἀθῆναι, σσ. 103. Συγκεκριμένα θὰ ἀναφερθοῦμε στὰ παρακάτω: πρῶτον: ἡ ἀκέραιη σύλληψη τῆς παιδείας καὶ τὰ δύο κύρια εἴδη της, δεύτερον: ἡ "μουσικὴ" ὡς συντελεστὴς παιδείας· κριτικὴ τοῦ πνευματικοῦ πολιτισμοῦ, τρίτον: ἡ "γυμναστικὴ" ὡς συντελεστὴς παιδείας· ἡ ἀπαξία τῆς ἀγωγῆς μὲ γυμναστικὴ μόνο ἢ μουσικὴ μόνο καὶ τέταρτον: ἡ κατ' ἐξοχὴν παιδεία μὲ τὴν ἐπιστήμη καὶ τὴν φιλοσοφία.

Ἡ παιδεία λοιπὸν στὴν ὁλότητά της, ὡς σωματοπλαστικὴ καὶ ψυχοπλαστικὴ ἀγωγή...

ΚΑΝΑΛΙΩΝ "ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΙΑΣ"

Ὁ Ἄκης συνελήφθη καὶ ὡδηγήθηκε στὸν Κορυδαλλό, στὸ κελλὶ 3 (καὶ ὄχι 33...) ποὺ μέχρι πρό τινος "φιλοξενοῦσε" τὸν ἅγιο (...) καθηγούμενο τῆς "Ἱερᾶς" Μονῆς τοῦ Βατοπεδίου, τὸν  περιβόητο Εὐφραίμ, ὁ ὁποῖος, παρεπιμπτόντως, ἀποφυλακίσθηκε ἄνευ σοβαροῦ λόγου. Ὁ ἄλλοτε πανίσχυρος δελφῖνος τοῦ Ἀνδρέα, ὁ λεγόμενος καὶ "ὡραῖος Μπροῦμελ", τὸ πιὸ αὐθεντικὸ ἐν ζωῇ σύμβολο τῆς μεταπολιτευτικῆς "μας" δημοκρατίας, κατέφθασε στὸν Κορυδαλλό, ὄχι ὡς κοινὸς θνητός (χωρὶς χειροπέδες)· οἱ  ἀστυνομικοὶ ποὺ τὸν συνώδευαν, καταλλήλως ἐνδεδυμένοι (μασκοφόροι καὶ βλοσυροί) ἔτσι ὥστε, μέσῳ τῆς παντοδύναμης εἰκόνας, νὰ ὑποβάλλεται ὁ ἀποχαυνωμένος τηλεθεατὴς καὶ νὰ πιστεύῃ -αὐτοϊκανοποιούμενος- ὅτι ἀπονέμεται δικαιοσύνη καὶ οἱ κλέφτες -ἐπὶ τέλους- θὰ ὁδηγηθοῦν στὴν φυλακή. Ὅσο γιὰ τὰ γνωστὰ τηλεθηρία τῆς "ἐνημέρωσης", στὸν γνωστό τους ρόλο... Ἀποκαλύπτουν σημεῖα καὶ τέρατα, γιὰ πράγματα ποὺ συνέβησαν πρὸ ὀκταετίας τοὐλάχιστον, ἀλλὰ τότε σιωποῦσαν, διότι τὸ Ὑπουργε…

Η ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΗ ΜΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑΣ

Λίγοι γνωρίζουν τὶς πραγματικὲς διαστάσεις ἑνὸς ἐπεισοδίου ποὺ συνέβη τὴν "Μεγάλη" Τετάρτη, τρεῖς δηλαδὴ ἡμέρες πρὸ τῆς σταυρώσεως τοῦ Ἰησοῦ. Ὅπως διηγεῖται ὁ εὐαγγελιστής, μία πόρνη τῆς περιοχῆς μετανοεῖ γιὰ τὸν πρότερο βίο της καί, σὲ ἔνδειξη μεγάλης ταπείνωσης, πλένει τὰ πόδια τοῦ Ναζωραίου μὲ μῦρο· ὁ Ἰησοῦς τὴν συγχωρεῖ καί, τέλος καλό, ὅλα καλά...
Τὸ ἐρώτημα ποὺ τίθεται εἶναι, γιατί ἡ Ἐκκλησία θεωρεῖ σκόπιμο νὰ μᾶς ὑπενθυμίζῃ τὸ "πρὸ τοῦ σωτηρίου πάθους μικρὸν τοῦτο" γεγονός; Ἂς ἐπιχειρήσουμε μερικὲς εἰκασίες· πρώτη, διότι θέλει νὰ ἐξάρῃ τὴν ἀξία τῆς μετανοίας (μετὰ+νοῶ: μεταβάλλω σκέψιν ἢ γνώμη, συναισθανόμενος τὶς κακὲς πράξεις τοῦ παρελθόντος, κατὰ μίαν ἑρμηνεία τοῦ Ἰ. Σταματάκου). Τὸ τί εἶναι κακὸ κατὰ τὴν Ἐκκλησία, εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ γνωσθῇ· ἄλλως τε, ἀκόμη καὶ ὁ μεγαλύτερος ἐγκληματίας μπορεῖ νὰ συγχωρηθῇ καὶ νὰ καταταγῇ στὸν "χορὸν τῶν ἁγίων". Ὁ πλέον αὐθεντικὸς ἐκφραστὴς τοῦ ἑλληνισμοῦ, ὁ Μέγας Ἰουλιανός, στὸ Συμπόσιον Κρόνια (336b) ἔχοντ…

Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ

Ρίγη συγκινήσεως προκάλεσε στούς, ἔχοντες ἔστω καὶ ἐλάχιστη εὐαισθησία, συνέλληνες τὸ τραγικὸ τέλος τοῦ Δημ. Χριστούλα, τοῦ 77χρονου συνταξιούχου ποὺ ἔθεσε τέλος στὴν ζωή του στὴν πλατεῖα -σύμβολο τοῦ ἀντι-μνημονιακοῦ ἀγῶνα- τὴν ἑβδομάδα ποὺ μᾶς πέρασε· ἀλλὰ καὶ ἀηδία γιὰ τὴν συντονισμένη ἀντίδραση τοῦ ὑπηρετικοῦ πολιτικοῦ προσωπικοῦ καὶ τῶν ὑπερχρεωμένων Μέσων Μαζικῆς Ἀποβλάκωσης ποὺ φαίνεται, ὅτι ἔχει χάσει κάθε ἐπαφὴ μὲ τὴν διαμορφωμένη -ἀπὸ τὴν ἐνδοτική τους στάση- κοινωνικὴ πραγματικότητα. Μπεγλίτης, Χρυσοχοΐδης, Πρετεντέρης καὶ λοιποὶ ἡμιπαράφρονες ἐκπρόσωποι τῆς ἐγχώριας ἐλιτο-ἀλητοκρατίας συναγωνίστηκαν σὲ ἐμετικὲς δηλώσεις καὶ σχόλια, ἀνάξια ἀναφορᾶς.
Αὐτὸ ὅμως ποὺ πρέπει νὰ ἐπισημανθῇ, πέραν τῆς ἡρωϊκῆς πράξεως αὐτῆς καθ' αὑτὴν καὶ τοῦ αὐτονόητου συμβολισμοῦ της, εἶναι τὰ τελευταῖα γραπτὰ λόγια-παρακαταθῆκες τοῦ ἐκλιπόντος· ἀκούστηκε, γιὰ πρώτη φορά, ἐπισήμως καὶ ὄχι μόνο ἀπὸ κάποιους  "περιθωριακοὺς" κύκλους, ὅπως ἀρέσκονταν νὰ χαρακτηρίζουν ὅλους ὅσοι διετύπων…

Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 7 Ἀπριλίου, στὶς 8.00μ.μ., ὁ Γιῶργος Μπακογιάννης θὰ παραθέσῃ διάλεξη στὸ Φ.Ε. "ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΝΗ" (Ἀκαδημείας 88, 2ος Ὄροφος), μὲ θέμα:
Ἡ θεολογοῦσα προτυποκρατία στὸν Ἐπίκουρο
Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ Γ. Μπ., χρησιμοποίησε αὐτὸντὸν περιεκτικὸ τίτλο τοῦ J.M. Gabaude, διότι ἀποδίδει μὲ ἀκρίβεια καὶ σαφήνεια τὴν ἐπικούρεια ἄποψη γιὰ τοὺς θεούς. Ὁ ὁμιλητὴς θὰ προσπαθήσῃ νὰ δείξῃ, ὅτι ἡ ἀντίληψη τῶν Ἐπικουρείων γιὰ τὸ θεῖον δὲν ἀντιστρατεύεται τὸν ὑπόλοιπο κορμὸ τῆς ἐπικούρειας φιλοσοφίας, ἀλλὰ εἶναι ἀναπόσπαστο μέρος τόσο τοῦ Φυσικοῦ ὅσο καὶ τοῦ Κανονικοῦ, ἂν καὶ ἡ ὅλη ἀντίληψη εἶναι ἐνσωματωμένη στὸ Ἠθικόν. Ἐπίσης, θὰ δειχθῇ ὅτι ἡ ἀντίληψη αὐτὴ δὲν ἀποτελοῦσε γιὰ κανένα λόγο ὑπεκφυγή, ἀφοῦ ὁ φιλόσοφος εἶχε ἤδη "ἐκτεθῆ" μὲ τὶς ἀπόψεις του περὶ θείας προνοίας καὶ θνητότητος τῆς ψυχῆς.  Ὁ ὁμιλητὴς θὰ ξεκινήσῃ ἀπὸ τὴν βασικὴ ἀρχὴ τῆς ἐπικούρειας φιλοσοφίας, ὅτι δηλαδὴ τὰ δεδομένα τῆς ἐμπειρίας πρέπει νὰ γίνωνται δεκτά. Δὲν εἶναι ὅμως γεγονὸς ὅτι ἡ ἔννοια τῶν θε…

ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Στὸ "Χωνὶ" τῆς 1ης Ἀπριλίου διαβάζουμε τὴν συγκλονιστικὴ καταγγελία τῆς "Ἀριστερῆς Ριζοσπαστικῆς Συνεργασίας Ἰατρῶν" καὶ διαπιστώνουμε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον καταληστεύθηκε ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία ἀπὸ τοὺς διεθνεῖς Τοκογλύφους μέσῳ τοῦ λεγομένου PSI:
     Ἀπό τὴν περασμένη Τετάρτη πάρα πολλοὶ διοικητὲς νοσοκομείων, πρυτάνεις ΑΕΙ καὶ ὑπεύθυνοι ἀρκετῶν ἄλλων ὀργανισμῶν τοῦ δημοσίου ἄρχισαν νὰ ἀνακαλύπτουν ἄναυδοι (κυριολεκτικά...) πὼς ἔχει ἐξαφανισθῆ τὸ 70% τῶν χρημάτων ἐντόκων λογαριασμῶν ποὺ διατηροῦσαν στὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος! Οἱ λογαριασμοὶ αὐτοὶ καμμία ἀπολύτως σχέση δὲν εἶχαν μὲ ὁμόλογα -ἦταν ἔντοκοι τραπεζικοὶ λογαριασμοὶ στοὺς ὁποίους "ἔμπαιναν" ἐπιχορηγήσεις καὶ "ἔβγαιναν" ἀναλήψεις γιὰ τὰ ἔξοδα τῶν ὀργανισμῶν. Ἡ ληστεία αὐτὴ ἔγινε τελείως ἀπροειδοποίητα καὶ μάλιστα καμμία ἐνημέρωση δὲν ἔγινε, οὔτε ἐκ τῶν ὑστέρων! Τὴν ἡμέρα ποὺ "ἔκλεινε" τὸ PSI καὶ μᾶλλον λίγο πρὶν τὰ μεσάνυχτα, κυβέρνηση καὶ διοικητὴς τῆς Τράπεζας…