ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Στὸ "Χωνὶ" τῆς 1ης Ἀπριλίου διαβάζουμε τὴν συγκλονιστικὴ καταγγελία τῆς "Ἀριστερῆς Ριζοσπαστικῆς Συνεργασίας Ἰατρῶν" καὶ διαπιστώνουμε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον καταληστεύθηκε ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία ἀπὸ τοὺς διεθνεῖς Τοκογλύφους μέσῳ τοῦ λεγομένου PSI:

     Ἀπό τὴν περασμένη Τετάρτη πάρα πολλοὶ διοικητὲς νοσοκομείων, πρυτάνεις ΑΕΙ καὶ ὑπεύθυνοι ἀρκετῶν ἄλλων ὀργανισμῶν τοῦ δημοσίου ἄρχισαν νὰ ἀνακαλύπτουν ἄναυδοι (κυριολεκτικά...) πὼς ἔχει ἐξαφανισθῆ τὸ 70% τῶν χρημάτων ἐντόκων λογαριασμῶν ποὺ διατηροῦσαν στὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος! Οἱ λογαριασμοὶ αὐτοὶ καμμία ἀπολύτως σχέση δὲν εἶχαν μὲ ὁμόλογα -ἦταν ἔντοκοι τραπεζικοὶ λογαριασμοὶ στοὺς ὁποίους "ἔμπαιναν" ἐπιχορηγήσεις καὶ "ἔβγαιναν" ἀναλήψεις γιὰ τὰ ἔξοδα τῶν ὀργανισμῶν. Ἡ ληστεία αὐτὴ ἔγινε τελείως ἀπροειδοποίητα καὶ μάλιστα καμμία ἐνημέρωση δὲν ἔγινε, οὔτε ἐκ τῶν ὑστέρων!
Τὴν ἡμέρα ποὺ "ἔκλεινε" τὸ PSI καὶ μᾶλλον λίγο πρὶν τὰ μεσάνυχτα, κυβέρνηση καὶ διοικητὴς τῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος ἀγόρασαν ὁμόλογα ἀπὸ κατόχους μὲ αὐτὰ τὰ χρήματα, χωρὶς νὰ ρωτήσουν τοὺς καταθέτες τῶν ἐντόκων λογαριασμῶν! Οἱ "ὁμολογιοῦχοι" αὐτοὶ γλύτωσαν τὸ κούρεμα, ἐνῷ ταυτόχρονα ληστεύθηκαν ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια εὐρὼ ἀπὸ τὰ νοσοκομεῖα, πανεπιστήμια καὶ ἄλλους ὀργανισμούς, τελείως ἀπαραίτητα γιὰ τὴν στοιχειώδη διατήρηση τῆς λειτουργίας τους!
1. Τώρα τί θὰ γίνῃ μὲ τὰ νοσοκομεῖα καὶ τὰ πανεπιστήμια κ.κ. Προβόπουλε, Βενιζέλε, Σαχινίδη, Παπαδῆμε, Σαμαρᾶ κλπ "γκάνγκστερς"; Τί θὰ γίνῃ μὲ τοὺς καρκινοπαθεῖς στὸ Ὀγκολογικὸ "Ἅγιοι Ἀνάργυροι"; Τί θὰ γίνῃ μὲ τοὺς ἀσθενεῖς στὸ Κρατικὸ Νικαίας; Τί θὰ γίνῃ στὸ ΕΜΠ καὶ στὸ Πάντειο; Γιατί κ. Προβόπουλε δὲν ἀγοράσατε ὁμόλογα "στὸ παρὰ πέντε" ἐσεῖς προσωπικά, μὲ τὸν δικό σας μισθὸ τῶν 5 ἑκατομμυρίων € τὸν χρόνο (!!!) ποὺ τὸν μειώσατε ... "ἐθελοντικὰ" στὰ 4 ἑκατομμύρια € (!!!) -γιὰ τέτοιο δούλεμα μιλᾶμε ... καὶ ποὺ συνεχίζετε νὰ τὸν τσεπώνετε κανονικότατα ἀπὸ τὸ ὑστέρημα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ;
2. Αὐτὴ ἦταν ἡ ... "ἐθελοντικὴ συμμετοχὴ" στὸ PSI; Νὰ ληστευτοῦν τελευταία στιγμὴ νοσοκομεῖα, ΑΕΙ κλπ χωρὶς κἂν νὰ ρωτηθοῦν γιὰ νὰ ἀγοραστοῦν ὁμόλογα; Καὶ μετὰ βγαίνετε χωρὶς ντροπὴ καὶ πανηγυρίζετε κιόλας γιὰ 90% συμμετοχή; Ἀπὸ ποιούς;
3. Ἀφοῦ ἐν πάσῃ περιπτώσει τὸ "μάρμαρο" τὸ πλήρωσε ὁλόκληρο (ὅπως ἀποδείχθηκε πλέον περίτρανα) ὁ ἑλληνικὸς λαός, γιατί συνεχίζεται τὸ παραμύθι, πὼς "τί νὰ κάνουμε, τὰ ἀντιλαϊκὰ μέτρα τὰ ἀπαιτοῦν οἱ δανειστές μας, ἐνῷ ἐμεῖς δὲν τὰ θέλουμε". Ποιοὶ δανειστές μας; Τὰ νοσοκομεῖα, τὰ πανεπιστήμια, τὸ Τεχνικὸ Ἐπιμελητήριο καὶ ὁ ... Δικηγορικὸς Σύλλογος Καλαμάτας; Ὅλοι οἱ δημόσιοι ὀργανισμοὶ ποὺ καταληστέψατε μέσα στὴ νύχτα (κυριολεκτικά); 
4. Γιὰ νἄχουμε καλὸ ρώτημα, νὰ μᾶς ἐξηγήσετε ἀπὸ ποιοὺς ἀγοράσαμε ὁμόλογα ἐκεῖνο τὸ μοιραῖο βράδυ καὶ τοὺς γλυτώσαμε ἀπὸ τὸ "κούρεμα" μὲ τὰ πολύτιμα χρήματα τῶν νοσοκομείων... Ἦταν ξένες τράπεζες; Ἦταν ἑλληνικὲς τράπεζες; Ποιοὶ ἦταν αὐτοὶ στοὺς ὁποίους χαρίστηκαν ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια τὴν τελευταία στιγμή; Μὲ τί κριτήρια ἐπιλέχθηκαν καὶ μὲ τί ἀνταλλάγματα; 
Μιλᾶμε γιὰ σκάνδαλο πρώτου μεγέθους, μὲ τραγικὲς καὶ ἀνυπολόγιστες συνέπειες στὴν ὑγεία καὶ στὴν παιδεία, γιὰ τὸ ὁποῖο οἱ αὐτουργοὶ ἔχουν βαρύτατες ποινικές (καὶ ὄχι μόνο πολιτικές) εὐθύνες... Ὅσοι σιωποῦν εἶναι συνένοχοι!

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ