ΚΑΝΑΛΙΩΝ "ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΙΑΣ"

Ὁ Ἄκης συνελήφθη καὶ ὡδηγήθηκε στὸν Κορυδαλλό, στὸ κελλὶ 3 (καὶ ὄχι 33...) ποὺ μέχρι πρό τινος "φιλοξενοῦσε" τὸν ἅγιο (...) καθηγούμενο τῆς "Ἱερᾶς" Μονῆς τοῦ Βατοπεδίου, τὸν  περιβόητο Εὐφραίμ, ὁ ὁποῖος, παρεπιμπτόντως, ἀποφυλακίσθηκε ἄνευ σοβαροῦ λόγου. Ὁ ἄλλοτε πανίσχυρος δελφῖνος τοῦ Ἀνδρέα, ὁ λεγόμενος καὶ "ὡραῖος Μπροῦμελ", τὸ πιὸ αὐθεντικὸ ἐν ζωῇ σύμβολο τῆς μεταπολιτευτικῆς "μας" δημοκρατίας, κατέφθασε στὸν Κορυδαλλό, ὄχι ὡς κοινὸς θνητός (χωρὶς χειροπέδες)· οἱ  ἀστυνομικοὶ ποὺ τὸν συνώδευαν, καταλλήλως ἐνδεδυμένοι (μασκοφόροι καὶ βλοσυροί) ἔτσι ὥστε, μέσῳ τῆς παντοδύναμης εἰκόνας, νὰ ὑποβάλλεται ὁ ἀποχαυνωμένος τηλεθεατὴς καὶ νὰ πιστεύῃ -αὐτοϊκανοποιούμενος- ὅτι ἀπονέμεται δικαιοσύνη καὶ οἱ κλέφτες -ἐπὶ τέλους- θὰ ὁδηγηθοῦν στὴν φυλακή. Ὅσο γιὰ τὰ γνωστὰ τηλεθηρία τῆς "ἐνημέρωσης", στὸν γνωστό τους ρόλο... Ἀποκαλύπτουν σημεῖα καὶ τέρατα, γιὰ πράγματα ποὺ συνέβησαν πρὸ ὀκταετίας τοὐλάχιστον, ἀλλὰ τότε σιωποῦσαν, διότι τὸ Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης μοίραζε προμήθειες ὑπερκοστολογημένων ὑλικῶν μὲ ἄφθονα κέρδη -ἐκτὸς τῶν ἄλλων- καὶ στὰ ἀφεντικά τους (ὑπόθεση Eurofihgter κ.ἄ.).


Ἂς ποῦμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους· γιατί προφυλακίσθηκε ὁ Ἄκης; Διότι, τὸ ΔΝΤ ἐδῶ καὶ δύο χρόνια ἀπαιτεῖ φυλακίσεις πολιτικῶν, ἔτσι ὥστε νὰ προσφέρῃ πλούσιο θέαμα, ἀφοῦ μᾶς ἀρνεῖται τὸ οὐσιῶδες: τὸν ἄρτο. Ὁ Τζέφρυ, ὡς καλὸς ὑπάλληλος τοῦ ΔΝΤ, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ἰμπεριαλιστικῶν μηχανισμῶν, προσπάθησε νὰ παγιδεύσῃ τὸν Ἄκη, πλὴν ὅμως ἐπὶ ματαίῳ, ἀφοῦ ὁ Ἄκης ἐγνώριζε καλλίτερα ἀπὸ τὸν καθένα, ὅτι οἱ διαδρομὲς τῶν μιζῶν εἶχαν ἀποδέκτες, κυρίως, στὸ Καστρί ... Γι' αὐτὸ καὶ κάθε φορὰ ποὺ προετοίμαζε τὴν προφυλάκιση τοῦ πιὸ στενοῦ καὶ ἔμπιστου συνεργάτη τοῦ πατέρα του, τὴν τελευταία στιγμὴ ἀναγκαζόταν νὰ ὑποχωρήσῃ. Προσωπικῶς ἐκτιμῶ, ὅτι τὸν Ἄκη θὰ τὸν ἀκολουθήσουν καὶ ἄλλοι στὸν Κορυδαλλό, μάλιστα καὶ ἀπὸ τὰ δύο κόμματα ἐξουσίας (πρώην ὑπουργοί, βουλευτές, ἴσως καὶ συνδικαλιστές). Μετὰ ἀπὸ λίγους μῆνες κράτησης, ἴσως καὶ ἡμέρες, θὰ ἀποδοθοῦν πάλλευκοι στὴν κοινωνία. Καὶ θὰ ζήσουμε ἐμεῖς καλὰ καὶ αὐτοὶ καλλίτερα...


Ὁ λαός μας δὲν πρέπει νὰ "τσιμπήσῃ" ἀπὸ τὰ ἐπικοινωνιακὰ τεχνάσματα τῆς παρασιτικῆς Ὀλιγαρχίας καὶ τῶν ξένων προστατῶν της. Ἄλλως τε, τὸ ἔργο τὸ ἔχουμε ξαναδεῖ τὸ "βρώμικο" '89. Ἡ "κάθαρση" ποὺ ἐπαγγέλονται εἶναι τὸ ἴδιο βρώμικη, οὐ μὴν καὶ περισσότερο, μὲ τὶς "προμήθειες" ποὺ μοιράζουν στὸ πολιτικὸ προσωπικό, προκειμένου νὰ "κλείσουν" τὶς δουλειὲς ποὺ θέλουν μὲ τὸ δημόσιο. Τὰ κέρδη δικά τους, ἰδιωτικά, οἱ ζημίες, ἀπὸ τὶς ὑπερκοστολογήσεις τῶν πωλήσεων, δικές μας, στὸ ἔλλειμμα τοῦ δημοσίου. Ἡ "Τσοχατζοπουλιὰς" τῶν συνενόχων Μ.Μ.Ε. δὲν μᾶς ἀφορᾷ. Ἂς ψάξουν ἀλλοῦ γιὰ εὔκολα θύματα. Τὴν ἀπάντηση θὰ τὴν πάρουν ὁσονούπω, τὴν 6η Μαΐου.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ