Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάϊος, 2012

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Τὴν προσεχῆ Κυριακὴ 27 Μαΐου, στὶς 12 τὸ μεσημέρι, θὰ συναντηθοῦμε στὸ Καφὲ "Δίαυλος" (Ἀδριανοῦ 1, Θησεῖο) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ ἕκτο κεφάλαιο ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Κ.Ι. Δεσποτοπούλου Ἡ πολιτικὴ φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος (ἐκδ. Παπαζήση, 1980):
Τὰ εἴδη τῶν ἡμαρτημένων πολιτειῶν
Οἱ ἑνότητες ποὺ θὰ μᾶς ἀπασχολήσουν εἶναι οἱ παρακάτω: ἡ θεωρία τῶν ἱστορικῶν πολιτειῶν, ὡς τυπολογία τῶν ἡμαρτημένων, τὰ εἴδη τῶν ἡμαρτημένων πολιτειῶν, τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς τιμοκρατίας, ἡ γένεση καὶ τὰ στοιχεῖα τῆς ὀλιγαρχίας, ἡ γένεση καὶ τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς δημοκρατίας, ἡ γένεση καὶ τὰ στοιχεῖα τῆς τυραννίδος καὶ ὁ κίνδυνος τῆς στρατιωτικῆς τυραννίδος.

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ

Στὸ νεοεκδοθὲν βιβλίο τους: Κρίση καὶ ἀριστερὴ διέξοδος, θέσεις γιὰ ἕνα κοινωνικὸ καὶ πολιτικὸ μέτωπο, ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Λιβάνη, οἱ Κώστας Λαπαβίτσας καὶ Στάθης Κουβελάκης προσπαθοῦν νὰ ἀνιχνεύσουν σὲ πενηντατέσσερις ἑνότητες (καὶ ἰσάριθμες περίπου σελίδες) τὰ αἴτια τῆς σημερινῆς κρίσης, νὰ τὴν συνδέσουν μὲ τὰ συμβαίνοντα στὸ παγκόσμιο χωριὸ καί, κυρίως, νὰ ἀπαντήσουν στὸ κρίσιμο ἐρώτημα: ἐὰν ἡ Ἀριστερά, ὡς ἐπὶ κεφαλῆς ἑνὸς συνασπισμοῦ πολιτικῶν καὶ κοινωνικῶν δυνάμεων, μπορεῖ νὰ διατυπώσῃ ἐναλλακτικὴ πολιτικὴ πρόταση ἐξουσίας πρὸς ὄφελος τῶν ἐργαζομένων, ἀμφισβητῶντας τὸν ἀχαλίνωτο καπιταλισμὸ τῶν ἡμερῶν μας.
Γιὰ νὰ ἀπαντηθοῦν τὰ ἀνωτέρω ἐπιβάλλεται μία διείσδυση ἐντὸς τοῦ σκληροῦ πυρῆνα τῆς Εὐρωζώνης, διότι ἡ ἔξοδος τῆς χώρας μας ἀπὸ τὴν ΟΝΕ, θὰ μποροῦσε νὰ δώσῃ μία ἀνάσα, ὄχι μόνο στοὺς Ἕλληνες ἐργαζομένους ποὺ πλήττονται κατὰ κύριο λόγο ἀπὸ τὰ ἀπανωτὰ Μνημόνια, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐγχώρια Ὀλιγαρχία, ἡ ὁποία κατὰ τοὺς συγγραφεῖς θὰ δοκιμασθῇ κατὰ τὰ ἀμέσως ἑπόμενα χρόνια (σ. 42)· μόνο ποὺ ἡ…

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΧΑΟΣ ΣΤΟ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ὁ διορισμὸς τῆς ἐκλεκτῆς τοῦ Δημοσιογραφικοῦ Ὀργανισμοῦ Λαμπράκη (ΔΟΛ), Τατιάνας Καραπαναγιώτη, στὴν ἡγεσία τοῦ Ὑπ. Πολιτισμοῦ τῆς ὑπηρεσιακῆς κυβέρνησης Πικραμένου, δείχνει τὸν τρόπο ἐπιλογῆς τοῦ ὑπηρετικοῦ πολιτικοῦ προσωπικοῦ ἢ τῶν ἐξουσιοφρενῶν ἐπαγγελματιῶν μπαμπουΐνων-πολιτικῶν κατὰ τὸν Κλεάνθη Γρίβα, ἀλλὰ καὶ τὸν σημαντικότερο λόγο ποὺ φθάσαμε ἕνα βῆμα πρὶν ἀπὸ τὴν κατάρρευση. Ἂς διαβάσουμε τὸ "πλούσιο" βιογραφικό της στὴν "Ἡμερησία On Line" τῆς 17ης Μαΐου: 


Γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα καὶ εἶναι κόρη τοῦ δημοσιογράφου Λέοντα Καραπαναγιώτη καὶ τῆς Ἑλένης Βαλαωρίτη. Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς μητέρας της κατάγεται ἀπὸ τὴν παλαιὰ οἰκογένεια Βαλαωρίτη καὶ εἶναι ἐγγονὴ τοῦ ὑπουργοῦ Ἀριστοτέλη Ι. Βαλαωρίτη, δισέγγονη τοῦ πολιτικοῦ καὶ τραπεζίτη (;) Ἰωάννη Βαλαωρίτη καὶ τοῦ ποιητῆ Ἀριστοτέλη Βαλαωρίτη. Φοίτησε στὴν σχολὴ Μωραΐτη καὶ σπούδασε στὸ Λονδῖνο. Ἐργάζεται ὡς παραγωγὸς ταινιῶν, τηλεοπτικῶν ἐκπομπῶν ("Οἱ Φάκελλοι", 2004-2008, σ.σ. τοῦ περιβόητου Ἄλεξ Παπαχελᾶς...)…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Τὴν Κυριακὴ 13 Μαΐου, στὶς 12.00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸ Καφὲ "Δίαυλος" (Ἀδριανοῦ 1, Θησεῖο) καὶ θὰ συζητήσουμε γιὰ τήν: 
Κατασκευὴ τῆς ἀρίστης πόλεως στὴν ἱστορικὴ πραγματικότητα
ἀπὸ τὸ δεύτερο μέρος τοῦ βιβλίου τοῦ Κ.Ι. Δεσποτοπούλου Πολιτικὴ Φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος, σσ. 125, ἐκδ. Παπαζήση, 1980.
Ὁ συγγραφεὺς στὴν ἐν λόγῳ ἐνότητα ἐξετάζει τὴν ὀρθὴ πολιτεία, ὡς πρότυπο γιὰ τὴν ἱστορικὴ πραγματικότητα, τὴν πραγμάτωσή της, τὶς προϋποθέσεις της καὶ τὶς συνέπειές της, τὴν καθίδρυσή της καὶ τὸν ἠθικὸ πολιτισμὸ τοῦ παρελθόντος· ἐπίσης, τὴν πρωτοβουλία πρὸς τὴν ὀρθὴ πολιτεία καὶ τὸν ρόλο τῶν φιλοσόφων, τὴν μὴ ἀναφορὰ σὲ κοινωνικὲς δυνάμεις γιὰ τὴν ριζικὴ πολιτικὴ μεταβολή, τὴν ἐμπνευστικὴ πηγὴ καὶ τὴν πρακτικὴ μέθοδο γιὰ τὴν μετεπαναστατικὴ ἀνοικοδόμηση, τέλος, τὸ "φύσει δίκαιον καὶ καλὸν καὶ σῶφρον καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα", ὡς ὁδηγητικὰ γιὰ τὴν κατασκευὴ τῆς ἀρίστης πολιτείας.

ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογῶν τῆς 6ης Μαΐου ἀνέδειξε ἕναν νέο πρωταγωνιστή, τὴν Ἀριστερά. Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔδωσαν πάλι στὸν λαό μας τὴν χαμένη ἐλπίδα ποὺ ἀποζητοῦσε ἐναγωνίως καὶ δημιούργησαν τὶς προϋποθέσεις, ἔτσι ὥστε νὰ τεθοῦν στὸ περιθώριο τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς σκηνῆς αὐτοὶ ποὺ μᾶς ἔφεραν ἔως ἐδῶ, δηλαδὴ τὸ ΠΑΣΟΚ τῶν Εὐ. Βενιζέλου καὶ τοῦ χαμένου (...) γενικῶς ΓΑΠ καὶ ἡ ΝΔ τοῦ Ἀντ. Σαμαρᾶ πού, μὲ τὶς συνεχεῖς ἐπιθέσεις του στὴν Ἀριστερά, μᾶς θύμισε λίγο τὴν Δεξιὰ τῆς προδικτατορικῆς περιόδου. Ἂς δοῦμε ἐν συνόψει, πῶς μπορεῖ νὰ ἐξηγηθῇ ἡ ἑτυμηγορία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ ἡ γενικευμένη καταδίκη τοῦ πολιτικοῦ συστήματος: 
Τὸ ΠΑΣΟΚ "ἐπλήρωσε" τὴν καταπάτηση τῆς λαϊκῆς ἐντολῆς, ὅπως αὐτὴ ἐκφράσθηκε τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2009, τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ λεγομένου "Δόγματος τοῦ Σὸκ" ἀλὰ ἑλληνικὰ καὶ τὴν δουλοπρέπεια ποὺ ἐπέδειξε ἔναντι τῶν δανειστῶν τῆς χώρας μας. Κατὰ τὴν προσωπική μου ἄποψη δύσκολα θὰ ἀποφύγῃ τὴν περαιτέρω συρρίκνωση καὶ τὴν διαρροὴ ψηφοφόρων του πρὸς τὴ…

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ

Τὴν προσεχῆ Παρασκευὴ 11 Μαΐου, στὶς 6.00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὴν Κρεπερὶ "Porto Pou" (Κλεισθένους 197 καὶ Ἀθηνᾶς, Γέρακας, Τηλ: 210-6000466) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ βιβλίο τοῦ Ἴλυα Πριγκοζίν:
Οἱ νόμοι τοῦ Χάους (ἐκδ. Τραυλός, 2003).
Τὸ Χάος καὶ ἡ ἐπιστήμη ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὴν δομὴ καὶ τὴν γεωμετρία του θεωρεῖται ἀπὸ τὸν συγγραφέα, ἕνα ἀπὸ τὰ τρία μεγάλα ἐπιστημονικὰ ἐπιτεύγματα τοῦ 20οῦ αἰῶνα· τὰ ἄλλα δύο εἶναι ἡ Θεωρία τῆς Σχετικότητος καὶ ἡ Κβαντομηχανική
Τὸ θέμα τοῦ βιβλίου παραπέμπει ἐξ ἀρχῆς σὲ κάποια ἀντίφαση, ἀφοῦ τὸ χάος συνάπτεται μὲ τὴν ἀταξία καὶ ἡ "συμπεριφορά" του δύσκολα θὰ μποροῦσε νὰ χαρακτηρισθῇ προβλέψιμη, νὰ ἐμπίπτῃ δηλαδὴ σὲ κάποια νομοτέλεια. Ὁ Πριγκοζὶν διαφωνεῖ καὶ θεωρεῖ ὅτι "οἱ φυσικοὶ νόμοι πρέπει νὰ διευρυνθοῦν καὶ νὰ συμπεριλάβουν τὰ χαοτικὰ συστήματα".

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟΣ

Τὴν Τετάρτη 9 Μαΐου, στὶς 7.00μ.μ., ὁ Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος θὰ παραθέσῃ διάλεξη στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Δήμου Ἀθηναίων (Ἀκαδημείας 50, Ἀθῆναι), στὸ πλαίσιο τοῦ διεπιστημονικοῦ-πανεπιστημιακοῦ σεμιναρίου φιλοσοφίας, μὲ θέμα:
Τί εἶναι ὁ Μαθηματικὸς Πλατωνισμός
Ὁ Μ. Πλ. ἢ καὶ ρεαλισμὸς ἀποτελεῖ ἀποτελεῖ τὴν ἐπικρατοῦσα ἄποψη στὰ Μαθηματικά. Ἀποδέχεται τὴν ὕπαρξη ἑνὸς κόσμου διαφορετικοῦ τοῦ αἰσθητοῦ (τοῦ δικοῦ μας), στὸν ὁποῖον ὑπάρχουν οἱ μαθηματικὲς ὀντότητες καὶ προσεγγίζεται ἀπ' τὴν ἀνθρώπινη νόηση. Μ' ἄλλα λόγια, οἱ μαθηματικὲς ἀλήθειες (τὰ θεωρήματα) προϋπάρχουν καί, ὡς ἐκ τούτου, ἀνακαλύπτονται καὶ δὲν δημιουργοῦνται οὔτε κατασκευάζονται. Κατὰ τὸν Γκ. Χάρντυ (Ἡ ἀπολογία ἑνὸς Μαθηματικοῦ, σ. 89, Πανεπιστημιακὲς ἐκδ. Κρήτης, 2004):

πιστεύω ὅτι ἡ μαθηματικὴ πραγματικότητα βρίσκεται ἔξω ἀπὸ ἐμᾶς, ὅτι ὁ ρόλος μας εἶναι νὰ τὴν ἀνακαλύπτουμε ἢ νὰ τὴν παρατηροῦμε καὶ ὅτι τὰ θεωρήματα ποὺ ἀποδεικνύουμε καὶ ποὺ μὲ ὑπερφίαλο τρόπο τὰ περιγράφουμε ὡς δικές μας "δημιουργίες&quo…

ΟΙ ΟΡΟΘΕΤΙΚΕΣ "ΙΕΡΟΔΟΥΛΕΣ"...

Συγκλονισμένη, ἀλλὰ κυρίως, φοβισμένη παραμένει ἡ κοινὴ γνώμη ἀπὸ τὴν σύλληψη τῶν γυναικῶν ποὺ πάσχουν καὶ μεταδίδουν (;) τὸ AIDS στοὺς ἐρωτικούς τους συντρόφους, οἱ ὁποῖοι συνευρίσκονταν μαζύ τους, κατόπιν ἀπαιτήσεών τους καὶ μὲ ἐπὶ πλέον ἀμοιβή, χωρὶς τὴν παραμικρὴ προφύλαξη. Ὅπως συνηθίζεται τὰ ἑλληνικὰ ΜΜ"Ε" καταδικάζουν τὸ θῦμα, δηλαδὴ τὶς ἀνυπεράσπιστες αὐτὲς γυναῖκες, ποτὲ τοὺς θύτες (τοὺς προαγωγούς). Ἂς ἐξετάσουμε ὅμως, τί ἐπιδιώκουν.
Κατὰ ἀρχὰς νὰ διασπείρουν τὸν φόβο στὴν κοινὴ γνώμη, ἰδιαιτέρως κατὰ τὴν προεκλογικὴ περίοδο, ὅπου ὁ ἑλληνικὸς λαὸς θὰ πρέπῃ νὰ προσέλθῃ στὶς κάλπες φοβισμένος· καὶ ὅταν ὁ ψηφοφόρος φοβᾶται καὶ νοιώθῃ ἀνασφάλεια, πρὸς τὰ ποῦ κατευθύνεται; Μὰ ποῦ ἀλλοῦ; Πρὸς τοὺς ὑποτιθέμενους σωτῆρες του, δηλαδὴ σ' αὐτοὺς ποὺ προσφέρουν ἄμεσες καὶ πρακτικές, βιώσιμες τὶς λένε, λύσεις· στὰ κυβερνητικὰ κόμματα, στὸ ΠΑΣΟΚ καὶ στὴν ΝΔ, ἀφοῦ αὐτοὶ ἐκπροσωποῦν τὸ ἐφικτό, τὸ ρεαλιστικό. Δάνεια μὲ ἐξευτελιστικοὺς ὅρους, μὲ συνεχῆ λιτότητα καὶ περιστολὴ τῶν …

ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Εἴθισται, ἀπὸ τὴν Μεταπολίτευση τοῦ '74 ἔως καὶ σήμερα, ὅλες οἱ ἐκλογὲς νὰ χαρακτηρίζωνται ἀπ' τοὺς πολιτευομένους ὡς "οἱ πιὸ κρίσιμες". Ἀπὸ τὸν κανόνα αὐτὸ δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ ξεφύγουν καὶ αὐτὲς τῆς προσεχοῦς Κυριακῆς, οἱ ὁποῖες εἶναι ὄντως οἱ πιὸ κρίσιμες· καὶ αὐτὸ γιὰ πολλοὺς λόγους. Ἂς δοῦμε μερικούς, κατὰ τὴν προσωπική μου ἄποψη πάντοτε:
πρῶτον: διότι πρέπει νὰ καταγγελθῇ ἡ νεοφιλελεύθερη πολιτικὴ ποὺ ἀπὸ κοινοῦ ἐφάρμοσαν τὸ ΠΑΣΟΚ (κυρίως), ἡ ΝΔ (δευτερευόντως) καὶ ὁ ΛΑΟΣ (...). Τὰ κόμματα τοῦ μνημονίου δὲν πρέπει νὰ ὑπερβοῦν, ἐπ' οὐδενί, τὸ 50% τῶν ψηφισάντων· μόνο ἔτσι θὰ ἀποδειχθῇ ὅτι οἱ ὑποστηρικτὲς τῶν ἐπαίσχυντων μνημονίων εἶναι μειοψηφία στὸν ἑλληνικὸ λαό,
δεύτερον: διότι, ἐπιβάλλεται νὰ "μαυρισθοῦν" τὰ πρόσωπα ποὺ ἐφάρμοσαν τὴν πολιτικὴ αὐτή· Λοβέρδος, Παπακωνσταντίνου, Ρέππας, Παπουτσῆς, Ραγκούσης, Διαμαντοπούλου, Χρυσοχοΐδης, Γερουλάνος καὶ οἱ λοιποὶ κηπουροί (ἢ ὄχι) τοῦ ἡμιπαράφρονος ΓΑΠ πρέπει νὰ βρεθοῦν ἐκτὸς Κοινοβουλίου. Γιὰ πολλοὺς λό…