ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟΣΤὴν Τετάρτη 9 Μαΐου, στὶς 7.00μ.μ., ὁ Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος θὰ παραθέσῃ διάλεξη στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Δήμου Ἀθηναίων (Ἀκαδημείας 50, Ἀθῆναι), στὸ πλαίσιο τοῦ διεπιστημονικοῦ-πανεπιστημιακοῦ σεμιναρίου φιλοσοφίας, μὲ θέμα:

Τί εἶναι ὁ Μαθηματικὸς Πλατωνισμός

Ὁ Μ. Πλ. ἢ καὶ ρεαλισμὸς ἀποτελεῖ ἀποτελεῖ τὴν ἐπικρατοῦσα ἄποψη στὰ Μαθηματικά. Ἀποδέχεται τὴν ὕπαρξη ἑνὸς κόσμου διαφορετικοῦ τοῦ αἰσθητοῦ (τοῦ δικοῦ μας), στὸν ὁποῖον ὑπάρχουν οἱ μαθηματικὲς ὀντότητες καὶ προσεγγίζεται ἀπ' τὴν ἀνθρώπινη νόηση. Μ' ἄλλα λόγια, οἱ μαθηματικὲς ἀλήθειες (τὰ θεωρήματα) προϋπάρχουν καί, ὡς ἐκ τούτου, ἀνακαλύπτονται καὶ δὲν δημιουργοῦνται οὔτε κατασκευάζονται. Κατὰ τὸν Γκ. Χάρντυ (Ἡ ἀπολογία ἑνὸς Μαθηματικοῦ, σ. 89, Πανεπιστημιακὲς ἐκδ. Κρήτης, 2004):


πιστεύω ὅτι ἡ μαθηματικὴ πραγματικότητα βρίσκεται ἔξω ἀπὸ ἐμᾶς, ὅτι ὁ ρόλος μας εἶναι νὰ τὴν ἀνακαλύπτουμε ἢ νὰ τὴν παρατηροῦμε καὶ ὅτι τὰ θεωρήματα ποὺ ἀποδεικνύουμε καὶ ποὺ μὲ ὑπερφίαλο τρόπο τὰ περιγράφουμε ὡς δικές μας "δημιουργίες", εἶναι ἁπλῶς οἱ σημειώσεις γιὰ τὶς παρατηρήσεις μας.

Ὁ κόσμος αὐτὸς προσεγγίζεται μέσῳ τῆς ἀξιωματικῆς διαδικασίας, ἀφοῦ ἀποδεχθοῦμε τὴν κάτωθι ροή, ὅπως τὴν ἔθεσε ἐπισήμως πρῶτος ὁ Εὐκλείδης στὰ Στοιχεῖα: Ὁρισμοί, Ἀξιώματα, Κανόνες Συμπερασμοῦ (Μέθοδοι) καὶ Θεωρήματα.

Ἀντίπαλα ρεύματα: Φορμαλισμὸς καὶ Ἰντουϊσιονισμός (ἐνορατικὴ σχολή). Ὁ Φορμαλισμὸς ἀποτελεῖ ἀριστοτελίζουσα σύνθεση καὶ προσπάθησε νὰ ἀφαιρέσῃ ἀπ' τὰ Μαθηματικὰ τὴν διαισθητικὴ προφάνεια τῶν ἀξιωμάτων τοῦ Πλατωνισμοῦ, ἐνῷ ὁ Ἰντουϊσιονισμός (ἢ καὶ Κονστρουκτιβισμός) νὰ ἐντάξῃ τὸν χρόνο καὶ τὴν κατασκευασιμότητα ("μία ὁποιαδήποτε μαθηματικὴ ὀντότης x εἶναι ὑπαρκτή, ἐφ' ὅσον εἶναι κατασκευάσιμη").


Ὁ Κ. Στ. εἶναι Διπλ. Μηχανικὸς τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν καὶ κατέχει Μεταπτυχιακὸ Δίπλωμα στὴν Ἱστορία τῆς Φιλοσοφίας ("Ἡ πολεμικὴ τοῦ Πλωτίνου ἐναντίον τῶν Γνωστικῶν"). Αὐτὴν τὴν περίοδο ἐκπονεῖ τὴν διδακτορική του διατριβή ("Ἡ μαθηματικὴ δομὴ τοῦ πλατωνικοῦ ἐπιχειρήματος"). Ἐργάζεται σὲ πολυεθνικὴ ἑταιρία ὡς Μηχανικὸς Πωλήσεων.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ