ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Τὴν Κυριακὴ 13 Μαΐου, στὶς 12.00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸ Καφὲ "Δίαυλος" (Ἀδριανοῦ 1, Θησεῖο) καὶ θὰ συζητήσουμε γιὰ τήν: 

Κατασκευὴ τῆς ἀρίστης πόλεως στὴν ἱστορικὴ πραγματικότητα

ἀπὸ τὸ δεύτερο μέρος τοῦ βιβλίου τοῦ Κ.Ι. Δεσποτοπούλου Πολιτικὴ Φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος, σσ. 125, ἐκδ. Παπαζήση, 1980.

Ὁ συγγραφεὺς στὴν ἐν λόγῳ ἐνότητα ἐξετάζει τὴν ὀρθὴ πολιτεία, ὡς πρότυπο γιὰ τὴν ἱστορικὴ πραγματικότητα, τὴν πραγμάτωσή της, τὶς προϋποθέσεις της καὶ τὶς συνέπειές της, τὴν καθίδρυσή της καὶ τὸν ἠθικὸ πολιτισμὸ τοῦ παρελθόντος· ἐπίσης, τὴν πρωτοβουλία πρὸς τὴν ὀρθὴ πολιτεία καὶ τὸν ρόλο τῶν φιλοσόφων, τὴν μὴ ἀναφορὰ σὲ κοινωνικὲς δυνάμεις γιὰ τὴν ριζικὴ πολιτικὴ μεταβολή, τὴν ἐμπνευστικὴ πηγὴ καὶ τὴν πρακτικὴ μέθοδο γιὰ τὴν μετεπαναστατικὴ ἀνοικοδόμηση, τέλος, τὸ "φύσει δίκαιον καὶ καλὸν καὶ σῶφρον καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα", ὡς ὁδηγητικὰ γιὰ τὴν κατασκευὴ τῆς ἀρίστης πολιτείας.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ