ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ

Στὸ νεοεκδοθὲν βιβλίο τους: Κρίση καὶ ἀριστερὴ διέξοδος, θέσεις γιὰ ἕνα κοινωνικὸ καὶ πολιτικὸ μέτωπο, ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Λιβάνη, οἱ Κώστας Λαπαβίτσας καὶ Στάθης Κουβελάκης προσπαθοῦν νὰ ἀνιχνεύσουν σὲ πενηντατέσσερις ἑνότητες (καὶ ἰσάριθμες περίπου σελίδες) τὰ αἴτια τῆς σημερινῆς κρίσης, νὰ τὴν συνδέσουν μὲ τὰ συμβαίνοντα στὸ παγκόσμιο χωριὸ καί, κυρίως, νὰ ἀπαντήσουν στὸ κρίσιμο ἐρώτημα: ἐὰν ἡ Ἀριστερά, ὡς ἐπὶ κεφαλῆς ἑνὸς συνασπισμοῦ πολιτικῶν καὶ κοινωνικῶν δυνάμεων, μπορεῖ νὰ διατυπώσῃ ἐναλλακτικὴ πολιτικὴ πρόταση ἐξουσίας πρὸς ὄφελος τῶν ἐργαζομένων, ἀμφισβητῶντας τὸν ἀχαλίνωτο καπιταλισμὸ τῶν ἡμερῶν μας.

Γιὰ νὰ ἀπαντηθοῦν τὰ ἀνωτέρω ἐπιβάλλεται μία διείσδυση ἐντὸς τοῦ σκληροῦ πυρῆνα τῆς Εὐρωζώνης, διότι ἡ ἔξοδος τῆς χώρας μας ἀπὸ τὴν ΟΝΕ, θὰ μποροῦσε νὰ δώσῃ μία ἀνάσα, ὄχι μόνο στοὺς Ἕλληνες ἐργαζομένους ποὺ πλήττονται κατὰ κύριο λόγο ἀπὸ τὰ ἀπανωτὰ Μνημόνια, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐγχώρια Ὀλιγαρχία, ἡ ὁποία κατὰ τοὺς συγγραφεῖς θὰ δοκιμασθῇ κατὰ τὰ ἀμέσως ἑπόμενα χρόνια (σ. 42)· μόνο ποὺ ἡ δοκιμασία αὐτὴ ἀφορᾷ στὸ ἔλασσον κομμάτι της,  καὶ ὄχι στὸ μεῖζον τὸ παρασιτικό, αὐτὸ ποὺ ἀπολαμβάνει τὶς συνέπειες τῆς κρίσης ἔχοντας τὶς καταθέσεις του στὴν Ἑλβετία ἢ στὰ μακρυνὰ νησιὰ Καϊμάν...

Λίγα λόγια γιὰ τοὺς συγγραφεῖς: ὁ Κώστας Λαπαβίτσας εἶναι καθηγητὴς οἰκονομικῶν στὴν Σχολὴ Ἀνατολικῶν καὶ Ἀφρικανικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Λονδίνου· εἰδικεύεται στὸν χρηματοπιστωτικὸ τομέα καὶ στὴν ἰαπωνικὴ οἰκονομία, ἐνῷ ὁ Στάθης Κουβελάκης εἶναι ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς πολιτικῆς φιλοσοφίας στὸ King's College τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Λονδίνου.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ