Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούνιος, 2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι καὶ φέτος οἱ λάτρεις τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας θὰ συναντηθοῦμε στὸ Λιτόχωρο, συμμετέχοντας στὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις τῶν "Προμηθείων". Ὁ διάλογος ἐπὶ πλατωνικῶν θεμάτων -διότι ὁ γενικώτερος ὑπῆρχε- ποὺ ἐγκαινιάσθηκε κατὰ τὴν περσινὴ χρονιὰ μεταξὺ τῆς ὁμάδας μας, τῆς κοινότητας "Τετρακτὺς" καὶ ἄλλων φίλων τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα, θὰ ἔχῃ συνέχεια. 
Κατὰ τὰ γνωστά, ἀρχίζουμε κατὰ τὴν 1.00 τὸ μεσημέρι τοῦ Σαββάτου 30 Ἰουνίου, ἀμέσως μετὰ τοὺς Ἐπικούρειους (...). Θέμα τοῦ Συμποσίου μας: ἡ ἀλληγορίατοῦ Σπηλαίου· ἡ προεργασία γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ἀθηναίους ξεκίνησε τὴν Κυριακὴ 24 Ἰουνίου στὸν "Δίαυλο", μὲ μεγάλη ἐπιτυχία θὰ ἔλεγα. Τὸ θέμα βεβαίως δὲν ἔχει ἐξαντληθῆ καὶ θὰ μᾶς ἀπασχολήσῃ γιὰ κάποιες συναντήσεις μας ἀκόμη.
Ὅσοι φίλοι θέλουν νὰ καταθέσουν εἰσηγήσεις εἶναι εὐπρόσδεκτοι, ἐνῷ ἔχει ἀναρτηθῆ καὶ ἡ σχετικὴ βιβλιογραφία, ἡ ὁποία θὰ ἐνημερώνεται συνεχῶς, καθ' ὅτι τὸ θέμα φαντάζει ἀνεξάντλητο. 
Ὅσοι πλατωνικοὶ προσέλθετε... Σὺν τ…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Τὴν προσεχῆ Κυριακὴ 24 Ἰουνίου, στὴν 1.00 τὸ μεσημέρι, θὰ συναντηθοῦμε στὸ Καφὲ "Δίαυλος" (Ἀδριανοῦ 1, Θησεῖο) καὶ θὰ συζητήσουμε -προετοιμαζόμενοι γιὰ τὰ Προμήθεια- τὴν ἀλληγορία τοῦ Σπηλαίου.
Στὸ ἕβδομο βιβλίο τῆς Πολιτείας (514d-517c) ὁ Σωκράτης καλεῖ τὸν Γλαύκωνα νὰ φαντασθῇ πὼς ἡ ἀνθρώπινη κοινωνία εἶναι ἔγκλειστη σ' ἕνα σκοτεινὸ σπήλαιο (αἰσθητὸς κόσμος) καὶ τὰ μέλη της δυσκολεύονται νὰ μεταβοῦν πρὸς τὸ φῶς (νοητὸς κόσμος), διότι τὸ φῶς ποὺ ἐκπέμπει, τυφλώνει.
Ἡ ἀλληγορία αὐτή, ὅπως ἄλλως τε καὶ ἡ ἀντίστοιχη τῆς γραμμῆς, παρουσιάζουν τὶς διαφορετικὲς πτυχὲς τῆς πραγματικότητας, ὅπως τὴν ἀντιλαμβάνεται ὁ μεγάλος Ἀθηναῖος φιλόσοφος. Ἡ προσέγγισή του εἶναι παρόμοια· ὑπάρχουν δύο κόσμοι, ἑπομένως καὶ δύο ἀντιλήψεις (ἐμπειρική-ὀρθολογιστική) ποὺ μᾶς βοηθοῦν νὰ ὑποτυπώσουμε τὸ σωστὸ ἢ τὸ λανθασμένο.


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κείμενο-Νεοελληνικὴ ἀπόδοση Ἡλ. Σ. Σπυροπούλου (2003), στὸ Πλάτωνος Μῦθοι, ἐκδ. Ζῆτρος, σσ. 275, 
ΑNNAS, J., (2006). Εἰσαγωγὴ στὴν Πολιτεία τοῦ Πλάτωνα, …

ΜΝΗΜΗ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 23 Ἰουνίου, στὶς 8.00μ.μ., τὸ Φιλοσοφικὸ Ἐργαστήριο "Ἀθηνᾶ Ἐργάνη" (Παλλάδος 24-26, 2ος Ὄροφος, "Παλαίχθων") θὰ τελέσῃ τὸ ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ ἐστεμμένου φιλοσόφου Ἰουλιανοῦ, ὁ ὁποῖος δολοφονήθηκε ἄνανδρα λίγα χιλιόμετρα ἔξω ἀπὸ τὴν Κτησιφῶντα. Τὸ πολιτικὸ μέρος τῆς ἑορτῆς περιλαμβάνει ὁμιλία ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο Σταυρόπουλο, μὲ θέμα:
Ὁ Ἰουλιανὸς ἐν τοῖς Μυστηρίοις
Ὁ ἀνωτέρω τίτλος ἀναφέρεται σὲ ἕνα ἐκ τῶν Ἀνεκδότων ἢ καὶ Κρυμμένων -ὅπως ἀναφέρονται στὴν ἔκδοση τοῦ Ἰκάρου, ἐπιμ. Γ.Π. Σαββίδη, 2000-ποιημάτων τοῦ Κ.Π. Καβάφη καὶ παρουσιάζει πτυχὲς τῆς μυήσεως τοῦ ἐστεμμένου φιλοσόφου στὰ Μεγάλα Μυστήρια, ὅπως ἀναφέρονται καὶ σχολιάζονται ἀπ' τὸν Γρηγόριο τὸν Ναζιανζηνό (Κατὰ Ἰουλιανοῦ, Α΄, νε΄-νστ΄), τὸν Σωζομενό (Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, Ε΄, β΄) καὶ τὸν Γίββωνα. Ἂς δοῦμε τὸ ποίημα: Πλὴν σὰν εὑρέθηκε μέσα στὸ σκότος μέσα στῆς γῆς τὰ φοβερὰ τὰ βάθη συντροφευμένος μ’ Ἕλληνας ἀθέους, κ’ εἶδε μὲ δόξες καὶ μεγάλα φῶτα νὰ βγαίνουν ἄυλες μορφὲς ἐμπρός του φοβήθ…

ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΣΤΟΝ "ΕΥΡΙΠΙΔΗ"

Τὴν προσεχῆ Παρασκευὴ 22 Ἰουνίου, στὶς 6.30μ.μ., ὁ Γιάννης Καρβέλης θὰ μᾶς παρουσιάσῃ στὸ βιβλιοπωλεῖο "Εὐριπίδης" (Ἀνδρ. Παπανδρέου 9-11) τὸ βιβλίο του:
Περὶ ὑπεναντίας μεσότητος (ἐκδ. Γαβριηλίδης, 2004).
Ὁ Γιάννης Καρβέλης εἶναι Διπλ. Μηχανικὸς Ε.Μ.Π. κι ἐργάστηκε στὸν τομέα τῶν Δημοσίων Ἔργων (1974-79), ἀλλὰ καὶ στὴν Τεχνικὴ Ἐκπαίδευση (1979-2000). Ἀπὸ τὸ 2000 καὶ ἔως τὸ 2008 ἐργάσθηκε ὡς πάρεδρος μὲ θητεία στὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο.
Τὸ βιβλίο αὐτό, ὅπως Παραβολὴ τοῦ Ἀσώτου (2010), ἀλλὰ καὶ Ὁ κρατούμενος μηδὲν (2006) ἀνήκουν στὴν περιοχὴ τῶν Ψυχαγωγικῶν Μαθηματικῶν (σ.σ.), ἀφοῦ ὁ συγγραφεὺς ἀναζητεῖ μέσῳ τῶν ἡρώων τῶν μυθιστορημάτων του τὴν "ἀλήθεια", διατυπώνοντας γρίφους ἢ ἄλλες μαθηματικὲς ἀναφορές.

ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Οἱ ἐκλογὲς τελείωσαν καὶ τὸ σάπιο πολιτικὸ σύστημα φαίνεται ὅτι πῆρε κάποιες πρόσκαιρες ἀνάσες ποὺ τοῦ ἐπιτρέπουν νὰ ἐπιζήσῃ γιὰ λίγους μῆνες ἀκόμη, ἔστω καὶ ἀσθμαίνοντας. Τὴν στιγμὴ αὐτὴ δὲν μποροῦμε νὰ διατυπώσουμε ἀσφαλεῖς ἐκτιμήσεις γιὰ τὸν χρόνο ζωῆς, ὄχι λόγῳ τῶν πανηγυρισμῶν στοὺς ὁποίους ἐπιδίδονται οἱ κομματικοὶ κλακαδόροι, ἀλλὰ διότι δὲν ἔχουμε δεῖ ἀκόμη τὴν ὑποδοχὴ τῆς νέας κυβέρνησης ἀπὸ τοὺς τοκογλύφους. 
Ἡ Ν.Δ. ἐμφανίζεται ὡς ἡ μεγάλη κερδισμένη τῶν ἐκλογῶν, διότι κατάφερε νὰ ἐπιβάλλῃ σ' ἕνα μέρος τοῦ λαοῦ μας τὰ τρομοκρατικὰ διλήμματα τοῦ ἐξωτερικοῦ, δηλαδὴ τὰ ἐκβιαστικά: "εὐρὼ ἢ δραχμή", "ἐὰν ψηφίσετε Συ.Ριζ.Α θὰ σταματήσῃ ὁ ἐξωτερικὸς δανεισμὸς" κ.ἄ. Κατὰ τὴν γνώμη μας ἡ λαϊκὴ δυσσαρέσκεια θὰ ἐκδηλωθῇ ἐντὸς τοῦ ἑπομένου μηνός, ὅταν τὰ πρῶτα μέτρα θὰ μᾶς ὑπενθυμίσουν, ὅτι ΠΑΣΟΚ καὶ ΝΔ ἐκπροσωποῦν τὰ ἴδια ἀκριβῶς οἰκονομικὰ συμφέροντα. 
Τὸ καταρρέον ΠΑΣΟΚ κατάφερε νὰ διατηρήσῃ τὶς πενιχρές του δυνάμεις καὶ νὰ παγιοποιηθῇ στὸ 12% περίπου τοῦ ἐκλογικ…

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΑΡΘΡΑ ΣΤΟ CRASH

Στὸ περιοδικὸ Crash ποὺ κυκλοφορεῖ μὲ κεντρικὸ τίτλο "Βγάλτε γλῶσσα στὸν φόβο" ὑπάρχουν ἀρκετὰ ἐνδιαφέροντα ἄρθρα καὶ συνεντεύξεις· ἀπὸ τὶς τελευταῖες ξεχωρίζουμε αὐτὲς τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν (Ἀλ. Τσίπρα, Π. Καμμένου, Ν. Μιχαλολιάκου καὶ Φ. Κουβέλη), τοῦ Κ. Ζουράρι ("Ἐκδίδομαι 54 χρόνια κυρίως ... ἐπὶ χρήμασι, ἀλλὰ καὶ δωρεάν"), τοῦ καθηγητῆ καὶ ἀρθρογράφου τοῦ Guardian Κ. Δουζίνα ("Στὶς κάλπες τῆς Ἑλλάδας παίζεται τὸ μέλλον τῆς Εὐρώπης γιὰ τὰ ἑπόμενα 50 χρόνια") συγγραφέα τοῦ βιβλίου Ἀντίσταση καὶ φιλοσοφία στὴν Κρίση (ἐκδ. Ἀλεξάνδρεια) καὶ τὴν πιὸ ἐνδιαφέρουσα ἀπ' ὅλες (ἴσως ἀδικῶ τὸν Κ. Δουζίνα) τοῦ Ἐρὶκ Τουσέν: "Μπορεῖτε νὰ διαγράψετε τὸ χρέος".
Ὁ Βέλγος καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Λιέγης καὶ πρόεδρος τῆς ὀργάνωσης "Γιὰ τὴν κατάργηση τοῦ χρέους στὸν Τρίτο Κόσμο" (cadtm.org) εἶναι γνωστὸς στὸ ἑλληνικὸ κοινὸ ἀπ' τὸ ὑπέροχο ντοκυμανταὶρ τοῦ Ἄρη Χατζηστεφάνου Debtocracy, ὅπου μᾶς ἀνέλυε πῶς κατάφερε νὰ διαγράψῃ τὰ 2/3 τοῦ χρέ…

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ "ΜΑΣ"

Δύο συμβάντα τὴν τελευταία ἑβδομάδα ἦλθαν νὰ "ταράξουν" τὰ λιμνάζοντα ὕδατα τῆς νέας προεκλογικῆς περιόδου. Τὸ πρῶτο, ὁ ἄνανδρος ξυλοδαρμὸς τῆς Λιάνας Κανέλλη ἀπὸ τὸν Ἡλία Κασιδιάρη, κινητοποίησε, ἔστω καὶ πρὸς στιγμήν, τὰ ἀντιφασιστικὰ ἀντανακλαστικὰ τοῦ δημοκρατικοῦ κόσμου, ἐνῷ τὸ δεύτερο, ἡ ἐπιχειρούμενη διαπόμπευση τοῦ Ἰφικράτη-Ἀποστόλη Ἀμυρᾶ ἀπὸ κύκλους ποὺ πρόσκεινται στὴν Ν.Δ., μᾶλλον δὲν φαίνεται νὰ συγκινῇ οὔτε κἂν τοὺς δεξιοὺς ψηφοφόρους.
Ἂς δοῦμε τὸ δεύτερο θέμα πιὸ ἀναλυτικά, μιᾶς καὶ τὸ πρῶτο φρόντισαν νὰ τὸ "κάψουν" σχεδὸν ἀμέσως οἱ γνωστοὶ ἐκπρόσωποι τῆς, κατὰ Κλεάνθη Γρίβα, πορνοδημοσιογραφίας· στὸ εὔλογο ἐρώτημα, γιατί ἡ Ν.Δ. "σήκωσε" τὸ θέμα κατὰ τὴν τελευταία ἑβδομάδα τῶν ἐκλογῶν, ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλῆ: διότι θεωρεῖ, ὅτι μέσῳ τοῦ Ἀπ. Ἀμυρᾶ θὰ πλήξῃ ἐκλογικὰ τὸν ΣΥΡΙΖΑ. Ἔχει σημασία ὅμως νὰ δοῦμε πῶς ξεκίνησε τὸ ὅλον θέμα· τὴν Παρασκευὴ 8 Ἰουνίου, στὴν ἐκπομπὴ Μακελειό, ὁ γνωστὸς δημοσιογράφος Στέφανος Χῖος κοινοποίησε τὸ σχετικὸ βίντεο, …

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Τὴν προσεχῆ Κυριακὴ 10 Ἰουνίου, στὴν 1.00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸ Καφὲ "Δίαυλος" (Ἀδριανοῦ 1, Θησεῖο) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ ἕβδομο καὶ τὸ ὄγδοο κεφάλαιο ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Κ.Ι. Δεσποτοπούλου Ἡ πολιτικὴ φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος (ἐκδ. Παπαζήση, 1980):
Ὁ δῆθεν κύκλος τῶν πολιτειῶν κατὰ Πλάτωνα καὶ Ἀπὸ τὴν ὄψιμη πολιτειολογία τοῦ Πλάτωνος
Οἱ ἑνότητες ποὺ θὰ μᾶς ἀπασχολήσουν εἶναι οἱ παρακάτω: ἡ δῆθεν κατὰ Πλάτωνα κυκλικὴ ἐναλλαγὴ τῶν πολιτειῶν, ἡ λογικὴ συνέπεια τῆς διαφορᾶς ἡμαρτημένων πολιτειῶν καὶ ἀρίστης πολιτείας, ὁ λόγος τῶν Μουσῶν γιὰ τὴν ἀριστοκρατία καὶ τὴν τιμοκρατία (Πολιτεία, 545c-567c), ἡ μνεία τῆς τυραννίδος στὴν ἀναζήτηση τῶν ὅρων πρὸς πόλιν εὔνομον (Νόμοι 709c-711c), ἡ μαρτυρία τοῦ Corpus Aristotelicum (Πολιτικά, 1316a, 28-29) γιὰ κύκλον τῶν πολιτειῶν κατὰ Πλάτωνα καὶ ἡ πολλαπλῆ ἀναξιοπιστία της· ἐπίσης θὰ μᾶς ἀπασχολήσουν: ἡ καταξίωση τοῦ νόμου καὶ τῆς δημοκρατίας, ἡ δευτέρα πολιτεία καὶ ἡ σωστικὴ πολιτικὴ ὕστερα ἀπὸ ἐμφύλιο πόλεμο.


Ὅλα τὰ ἀνωτέρω συναρπαστικὰ στὶς σ…