ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΑΟ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΕΡΑΣ;

Τὸ πρόβλημα μὲ τὸν Ναὸ τῆς Ἀγροτέρας Ἀρτέμιδος φαίνεται νὰ γίνεται καὶ πάλι ἐπίκαιρο, ἀφοῦ τὸ ἀνύπαρκτο -καὶ τυπικὰ πιά- Ὑπ. Πολιτισμοῦ συνεχίζει νὰ κωφεύῃ στὶς "ἐνοχλήσεις" τῆς ἐφ. Ἐλευθεροτυπία, τῆς μόνης -ἴσως- ποὺ ἀσχολεῖται. Ἂς δοῦμε τὸ σχετικὸ δημοσίευμα, ὑπὸ τὸν εὔλογο τίτλο Οἰκοπεδοποίηση ποὺ ὑπογράφει ὁ συντάκτης Ντ. Καρ., τοῦ ἀπεργιακοῦ φύλλου, τοῦ Σαββάτου τῆς 30ης Ἰουνίου (στ. Πολιτικὰ Παρασκήνια, σ. 9):
Κάποιοι πιέζουν μέσα στὴν γενικότερη ἀναμπουμπούλα γιὰ τὴν οἰκοπεδοποίηση τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου τῆς Ἀγροτέρας Ἀρτέμιδος στὸ Μέτς. ἡ ἁρμόδια ἐφορεία συνεχίζει νὰ σφυρίζῃ ἀδιάφορα γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς ὁδοῦ Κεφάλου, ἑνὸς ἀπὸ τοὺς τέσσερις δρόμους ποὺ περικλείουν τὸν χῶρο. χωρὶς αὐτὸν χάνεται τὸ φυσικὸ ὅριο τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου, τὸ ὁποῖο ἀπαιτεῖται ἀπὸ τὸν νόμο γιὰ τὴν ἀνακήρυξή του σὲ ἀδόμητη ζώνη προστασίας, γεγονὸς ποὺ θὰ σήμαινε καὶ τὴν ὁριστικὴ διάσωσή του. ὀλιγωρία ἢ σκοπιμότητα;
Σὲ ἁπλᾶ ἑλληνικά, ὁ γνωστὸς δημοσιογράφος στηλιτεύει τὸν τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖον δρᾷ ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο, τοὐλάχιστον στὰ ἀνώτατα κλιμάκιά του· συμφωνεῖ, ἐκ τῶν προτέρων, μὲ τὸν ἐπιχειρηματία ἢ "ἐπενδυτὴ" ὅπως τὸν χαρακτηρίζουν σ' αὐτὲς τὶς περιπτώσεις καὶ ἀπὸ κοινοῦ ψάχνουν νὰ βροῦν τὸν τρόπο ποὺ θὰ δείχνῃ τὴν ἄνομη "ἐπένδυση" νόμιμη. Στὴν περίπτωσή μας, τὸ τέως ΥΠΠΟ ἐξαφανίζει ἕναν δρόμο προκειμένου νὰ κηρύξῃ τὴν περιοχὴ δομήσιμη. Γνωρίζουμε τὴν πλήρη ἀδιαφορία τῶν κρατούντων γιὰ τὰ πεπραγμένα τῶν προγόνων μας, ἰδιαιτέρως τῶν θρῃσκευτικῶν· εἴδαμε τὶς μεθοδεύσεις ποὺ ἀκολουθήθηκαν στὸν Βωμὸ τῶν Δώδεκα Θεῶν καὶ γνωρίζουμε ὅτι ὑποτάσσονται πλήρως σὲ ὁ,τιδήποτε κερδοφόρο. Τώρα ὅμως πρέπει νὰ τοὺς σταματήσουμε.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ