ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Μελετῶντας ἐκ νέου τὴν ἀλληγορία τῆς Γραμμῆς στὴν Πολιτεία (509d-511e) καὶ μετὰ τὴν συζήτηση ποὺ εἴχαμε πρὸ ὀλίγου μὲ τὸν Κ. Μπ. καὶ τὸν Εὐκλ. Λιθοξόο, σκέφθηκα νὰ ἀνακινήσουμε τὸ θέμα ἐξ ἀρχῆς. Ἂς δοῦμε κάποιους χρήσιμους ὁρισμούς:

Εὐκλείδης: εὐθεῖα γραμμή ἐστιν, ἥτις ἐξ ἴσου τοῖς ἐφ' ἑαυτῆς σημείοις κεῖται (Στοιχεῖα, Ὅροι, δ΄), τὸ ὁποῖο σημαίνει ὅτι, ἡ εὐθεῖα γραμμὴ κεῖται ἐξ ἴσου πρὸς τὰ σημεῖα της. Σὲ προηγούμενο ὁρισμό, στὸν β΄, ἔχει ὁρίσει τὴν γραμμή -γενικῶς- ὡς κάτι ποὺ ἔχει μῆκος, ἀλλὰ ὄχι πλάτος.

Ἐνδιαφέρον ὅμως παρουσιάζει ὁ ὁρισμὸς ποὺ δίνει ὁ Πλάτων στὸν Παρμενίδη (137e): καὶ μὴν εὐθύ γε, οὗ ἂν τὸ μέσον ἀμφοῖν τοῖν ἐσχάτοιν ἐπίπροσθεν ἧ, δηλαδή: "εὐθὺ εἶναι ἐκεῖνο, τοῦ ὁποίου τὸ κέντρο κεῖται ἔμπροσθεν καὶ τῶν δύο ἄκρων", θέλοντας νὰ σημειώσῃ τὸ ὅτι, τὸ ἓν δὲν εἶναι οὔτε εὐθὺ οὔτε κυκλικό.

Ἀκολουθεῖ ἡ ἀπεικόνιση τῆς Γραμμῆς τῆς Πολιτείας, ποὺ δείχνει τὴν διαίρεση τῶν δύο κόσμων, ἀλλὰ καὶ τὶς ἀντίστοιχες γνωστικὲς βαθμίδες. Ἐπὶ τοῦ θέματος θὰ ἐπανέλθουμε.


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ