ΑΛΛΟΣ ΕΝΑΣ ΥΠΟΤΕΛΗΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ἡ παρουσία τοῦ πρωθυπουργοῦ-ἐπαίτη Ἀντώνη Σαμαρᾶ στὸ Βερολῖνο καὶ ἡ ἀντιμετώπισή του ἀπὸ τὴν Καγκελάριο τῆς Γερμανίας θυμίζει, στοὺς γνωρίζοντες ἔστω καὶ ἐλάχιστη Ἱστορία, τοὺς τελευταίους "Αὐτοκράτορες" τοῦ Βυζαντινοῦ Κράτους, τοὺς φόρου ὑποτελεῖς ἡγεμονίσκους τοῦ κρατιδίου ποὺ ἐκτεινόταν, πέριξ τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Δυστυχῶς ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς διέψευσε ἀκόμη καὶ τοὺς ἐλαχίστους ποὺ ἐπίστευαν ὅτι, θὰ ἦταν κάτι διαφορετικὸ ἀπὸ τοὺς θλιβεροὺς προκατόχους του, τὸν ἀρχι-δωσίλογο Τζέφρυ καὶ τὸν ἐκπρόσωπο τῆς χρηματοπιστωτικῆς ὀλιγαρχίας, τὸν ὁλετῆρα Λ. Παπαδῆμ(ι)ο. Οἱ προεκλογικές του ὑποσχέσεις διαψεύδονται ἡ μία μετὰ τὴν ἄλλην καὶ εἶναι θέμα χρόνου νὰ ἀποδειχθῇ ὁ Κάρλος Μένεμ τῆς Ἑλλάδος καὶ νὰ ἀπορριφθῇ καὶ αὐτός, ὅπως καὶ οἱ δύο προαναφερθέντες, στὸν σκουπιδοτενεκὲ τῆς Ἱστορίας.

Δυστυχῶς, αὐτὸ ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ βλέπουμε, εἶναι, τὸν ἐκλεγμένο Πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδος νὰ συμπεριφέρεται μὲ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὴν ἀναξιοπρέπεια, νὰ ἐπισκέπτεται τὶς εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες καὶ νὰ "κλείνῃ" ὑποθέσεις, ὅπως αὐτὴ τῆς Ζῆμενς, εἰς βάρος τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου· ἡ ζημία ὑπολογίζεται γύρω στὰ 2 δὶς €, μὲ τοὺς μετριότερους ὑπολογισμούς. Καὶ ὅλα αὐτά, γιὰ νὰ εἰσπράξῃ κάποια λόγια συμπαθείας πρὸς τὴν κυβέρνησή του, ἡ ὁποία ἐφαρμόζει ἕνα πρωτοφανὲς πρόγραμμα λιτότητας ἐναντίον τοῦ λαοῦ της, συνοδευόμενα ἀπὸ ταπεινωτικὲς ἐντολὲς καὶ ἀπαιτήσεις τοῦ τύπου "ἔργα καὶ ὄχι λόγια". Μέχρι ποτὲ θὰ διαρκέσῃ αὐτὸς ὁ σύγχρονος ἐφιάλτης ποὺ ζοῦμε, δὲν μποροῦμε νὰ τὸ γνωρίζουμε αὐτὴν τὴν στιγμή. Ἡ διάρκειά του ὅμως, ἔχει νὰ κάνῃ καὶ μὲ τὸν λεγόμενο ὑποκειμενικὸ παράγοντα, δηλαδὴ καὶ μὲ ἐμᾶς...

Ὑπενθύμιση: Δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾷ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ὅτι, τέτοιου εἴδους δηλώσεις συμπαθείας, ἀκόμη καὶ βραβεῖα, ὅπως τὸ Quadriga ("Δύναμη τῆς Εἰλικρίνειας"...) εἶχε ἀποσπάσει ἀπὸ τὸ γερμανικὸ κεφάλαιο, ὁ πιὸ ἀνεκδιήγητος ἐκ τῶν προκατόχων του, ὁ περιβόητος ΓΑΠ. Μάλιστα σὲ μία ἀπόλυτη ἐπίδειξη κυνισμοῦ, τὸν εἶχαν ἀνακηρύξει 87ο (ἢ κάτι τέτοιο) διανοούμενο στὸν κόσμο· ποιόν; ἕναν ἄνθρωπο ποὺ δὲν ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ διατυπώσῃ ἕναν στοιχειώδη τυπικὸ συλλογισμό. Ποῦ εἶναι σήμερα; Περιφέρεται, ἀσκόπως, ἐπὶ τέσσερις μῆνες, κάπου στὸ Αἰγαῖο, σπαταλώντας τὸν πλοῦτο ποὺ παράγουν οἱ Ἕλληνες ἐργαζόμενοι, μὴ τολμώντας νὰ ἐμφανισθῇ σὲ κλειστὸ χῶρο. Ἂς τὰ ἔχῃ κατὰ νοῦν καὶ αὐτὰ ὁ τύποις Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος...


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ