ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Τὴν Κυριακὴ 16 Σεπτεμβρίου, στὶς 6.00μ.μ., θὰ βρεθοῦμε στὸν "Δίαυλο" (Ἀδριανοῦ 1, Θησεῖο) γιὰ νὰ συζητήσουμε τὰ παρακάτω:

Πρῶτον: τὴν ὁλοκλήρωση τῶν θεμάτων ποὺ ἀφοροῦν στὸ συμπόσιον τῶν Ἀρφαρῶν, τῆς ἑπομένης Κυριακῆς (μεταφορά, κόστος, τίτλους εἰσηγήσεων κτλ). Ἀπομένει ὁ τίτλος τοῦ θέματος τῆς Δ.Γ. καὶ τοῦ Φιλοδήμου, ὁ ὁποῖος προσφέρθηκε νὰ δώσῃ κι ἕναν τόνο ἀντιρρητικῆς, ἐκ μέρους τῆς ἐπικούρειας φιλοσοφίας, στὸ συμπόσιό μας.

Δεύτερον: τὴν ἀρχὴ τῆς μελέτης τοῦ βιβλίου τοῦ Κ. Μπόρμαν, Πλάτων· ὑπενθυμίζω ὅτι, σήμερα θὰ συζητήσουμε τὰ τρία πρῶτα κεφάλαια: Ι. Ἡ ζωὴ τοῦ Πλάτωνα, ΙΙ. Τὰ ἔργα τοῦ Πλάτωνα καὶ ΙΙΙ. Οἱ θεωρίες τοῦ Πλάτωνα (σ. 11-28). Καθορισμὸς εἰσηγητῶν.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ