ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Τὴν προσεχῆ Κυριακὴ 2 Σεπτεμβρίου, στὶς 6.00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸ Καφὲ τοῦ Ἐθνικοῦ Κήπου (εἴσοδος ἀπὸ τὴν ὁδὸ Ἡρώδου τοῦ Ἀττικοῦ) γιὰ νὰ θέσουμε τοὺς στόχους τῆς νέας χρονιᾶς. 

Κατὰ τὴν γνώμη μου, πρέπει νὰ κινηθοῦμε ὡς ἑξῆς: πρῶτον, νὰ διατηρήσουμε τὴν σταθερὴ ροὴ συνεδριῶν, λ.χ. δύο φορὲς τὸν μῆνα ἢ κάτι τέτοιο, ποὺ ἰσχύει ἔως τώρα, σὲ σταθερὴ ὥρα· δεύτερον, νὰ συμφωνήσουμε στὴν σχολαστικὴ μελέτη ἑνὸς "καλοῦ" καὶ προσιτοῦ βιβλίου, ὅπως λ.χ. τὸν Πλάτωνα τοῦ K. Bormann (ἐκδ. Καρδαμίτσα, 2006), στὸ ὁποῖο ὁ συγγραφεὺς πραγματεύεται μία σειρὰ ἐνδιαφερόντων ζητημάτων, ἀπαραιτήτων γιὰ τὸν ἄρτιο ἰδεολογικό μας ἐξοπλισμό (οἱ γνωσιολογικὲς ἀλληγορίες τοῦ Ἡλίου, τῆς Γραμμῆς καὶ τοῦ Σπηλαίου, τὰ ἐπιχειρήματα γιὰ τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς κ.ἄ.)· τρίτον, νὰ φροντίσουμε γιὰ τὴν ἀξιοποίηση ὅλου τοῦ δυναμικοῦ μας, καθὼς τὶς εἰσηγήσεις αὐτῶν τῶν θεμάτων, ἐπιβάλλεται, νὰ τὶς ἀναλαμβάνουν ὅλα τὰ μέλη καὶ τέταρτον, νὰ βοηθήσουμε στὴν κατανόηση τῶν στοιχειωδῶν ἀρχῶν τῶν Μαθηματικῶν (Ἀριθμητικῆς καὶ Γεωμετρίας), προκειμένου νὰ μάθουμε νὰ ἐκφραζόμαστε συνοπτικῶς καὶ μὲ σαφήνεια.

Ἔχουμε μπροστά μας δύο ἐκδηλώσεις, γιὰ τὶς ὁποῖες πρέπει νὰ προετοιμαζόμαστε: ἡ πρώτη, τὴν 29η Σεπτεμβρίου, στὴν αἴθουσα "Παλαίχθων" (Παλλάδος 24-26, 2ος Ὄροφος), ὅπου θὰ παρουσιάσουμε τὰ ἀνωτέρω ἀναλυτικότερα (ὑπ. Εὐκλείδης) καὶ ἡ δεύτερη, τὴν 30η Σεπτεμβρίου, στὰ Ἀρφαρὰ Μεσσηνίας, ὅπου θὰ διοργανώσουμε φιλοσοφικὸ Συμπόσιον γιὰ τὴν πολιτικὴ πλατωνικὴ φιλοσοφία (ὑπ. Μ. Τσιγγάνου, Κ. Μπαχαρίας). 

Καλὴ καὶ δημιουργικὴ χρονιὰ σὲ ὅλους!

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ