ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Τὴν προσεχῆ Κυριακὴ 23 Σεπτεμβρίου διοργανώνουμε συμπόσιον, στὰ Ἀρφαρὰ Μεσσηνίας, μὲ θέμα: 

Ὁ πολιτικὸς Πλάτων

Ἀκολουθεῖ τὸ πρόγραμμα τοῦ συμποσίου μας.

Εἰσαγωγὴ μὲ 45΄συν-ἐργασία!!! (ὑπ.  Κωνσταντῖνος Μπαχαρίας)

Τελετὴ παραχωρήσεως τῆς χρήσεως τοῦ φιλοσοφικοῦ κέντρου στὸ Γυμνάσιο καὶ στὸ Λύκειο Ἀρφαρῶν

Εἰσηγήσεις

Μέρος πρῶτον
Καθηγητὴς Κωνσταντῖνος Γ.-Α. Νιάρχος: “Πλατωνικὴ Πολιτικὴ καὶ Ἠθική”
Καθηγητὴς Χαράλαμπος Σπυρίδης: “Πλάτωνος Πολιτεία ἢ περὶ δικαίου ἢ περὶ Πυθαγορείου μουσικῆς”
Κωνσταντῖνος Ἀν. Σταυρόπουλος: “Ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ ἀπεσταλμένου ὡς ἐντεταλμένου

Διάλειμμα

Μέρος δεύτερον
Δώρα Γέμελα: “Ἀντὶ εἰσαγωγῆς στὴν Πολιτεία
Ἀναστασία Δημητρακοπούλου: “Δίκαιο-Δικαιοσύνη κατὰ τὸν Πλάτωνα”
Ἰωάννης Ρουσσάκης: “Ἡ πολιτικὴ φιλοσοφία τοῦ Θεοφίλου Βορέα”
Χαράλαμπος Ρουμελιώτης: “Ὁ ἐπίτριτος πυθμὴν στὴν Πολιτεία
Γιῶργος Τσουκαλᾶς: “Ὑπακοὴ καὶ Ἀνυπακοὴ στοὺς Νόμους τῆς Πόλεως”

Γεῦμα


Ὥρα ἀναχωρήσεως: 7:30π.μ., ἀπὸ τὴν ὁδὸ Ἑρμοῦ (Σύνταγμα).

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ