ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Οἱ συνευρέσεις μας, μὲ θέμα τὸν προγραμματισμὸ γιὰ τὸ νέο ἀκαδημαϊκὸ ἔτος, συνεχίζονται ἀδιαλείπτως... Τὴν προσεχῆ Κυριακὴ 9 Σεπτεμβρίου, στὶς 6.00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸν "Δίαυλο" (Ἀδριανοῦ 1, Θησεῖο) καὶ θὰ συζητήσουμε τὰ παρακάτω:

Πρῶτον, τὸν καλλίτερο τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον θὰ μελετήσουμε τὸ βιβλίο τοῦ Karl BORMANN, Πλάτων, τῶν ἐκδόσεων Καρδαμίτσα (Ἀθῆναι, 2006)· ἤδη, ἡ Παρασκευὴ -ἐλπίζουμε- νὰ ἔχῃ φροντίσει νὰ ἀγοράσῃ τὰ σχετικὰ ἀντίτυπα. Δεύτερον, τὴν παρουσία μας καὶ τὶς εἰσηγήσεις τῶν μελῶν στὸ συμπόσιον τῶν Ἀρφαρῶν, τῆς 23ης Σεπτεμβρίου, μὲ θέμα τὸν Πολιτικὸ Πλάτωνα· ἐπίσης καὶ τὰ πρακτικὰ ζητήματα, τὰ ὁποῖα θὰ προκύψουν καὶ ἀφοροῦν στὴν ἄρτια, κατὰ τὸ δυνατόν, ὀργάνωσή του. Τρίτον, τὴν προετοιμασία μας γιὰ τὴν πρώτη "ἐπίσημη" παρουσία μας σὲ ἀνοικτὸ χῶρο, τὴν 29η Σεπτεμβρίου καὶ συγκεκριμένα στὴν αἴθουσα "Παλαίχθων" (Παλλάδος 24-26, Μοναστηράκι), ὅπου θὰ παρουσιάσουμε τὴν ὁμάδα μας καὶ τοὺς στόχους της.

Τέλος καὶ στὸ πλαίσιο τῆς ἀναζητήσεως τῆς ὀρθῆς σημασίας τῶν ὅρων, θὰ ἐξιχνιάσουμε τὴν αὐθεντικὴ ἑρμηνεία τῶν ὅρων ἐλευθερία καὶ αὐτάρκεια· γιὰ νὰ βοηθήσω λίγο, ὑπενθυμίζω μία φράση τοῦ Περικλέους ἀπὸ τὸν Ἐπιτάφιο (2, 43): "εὔδαιμον τὸ ἐλεύθερον, τὸ δ' ἐλεύθερον τὸ εὔψυχον κρίναντες" καὶ μία τοῦ Ἀριστοτέλους (Πολιτικά, 1382b, 16): "πόλις πλῆθος ἐστιν, οὐ τὸ τυχόν, ἀλλὰ πρὸς ζωὴν αὔταρκες".

Αὐτὰ πρὸς τὸ παρὸν καὶ συνεχίζουμε μὲ τὸ ἴδιο πάθος.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ