Η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ Ο ΓΑΠ

Ὁ Γιῶργος Παπανδρέου ἐπανεξελέγη πρόεδρος τῆς λεγομένης Σοσιαλιστικῆς Διεθνοῦς, δίχως νὰ ἔχῃ καμμία θεσμικὴ λειτουργία στὸ ΠΑΣΟΚ καὶ στὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς χώρας μας. Ἡ ἐκλογή, κατὰ τὰ γνωστά, ἔγινε δι' ἀνατάσεως τῆς χειρὸς καὶ ἦταν παμψηφεί...

Τὸ ποιὸς εἶναι ὁ Τζέφρυ καὶ ποιὰ τὰ πεπραγμένα του, κατὰ τὴν περίοδο ποὺ ἄσκησε, δυστυχῶς, τὴν ἐξουσία στὴν Ἑλλάδα μας, εἶναι γνωστὰ τοῖς πᾶσι· ποιὰ εἶναι, ὅμως, ἡ Σοσιαλιστικὴ Διεθνὴς καὶ τί ἐκφράζει; Πιὸ γνωστὴ ὡς Δεύτερη Διεθνὴς ἱδρύθηκε τὸ ἔτος 1889 ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς σοσιαλδημοκράτες Κ. Κάουτσκυ καὶ Λ. Μπερνστάιν, προκειμένου νὰ ἐκφράσῃ μία πιὸ διαλλακτική, περὶ σοσιαλισμοῦ ἄποψη ἀπὸ τούς, ἀνερχόμενους καὶ "δογματικούς", Μπολσεβίκους τοῦ Λένιν· ὁ μεγάλος Ρῶσος ἐπαναστάτης τοῦ ἀφιέρωσε (...) τὴν μπροσούρα του "Ἡ προλεταριακὴ ἐπανάσταση καὶ ὁ ἀποστάτης Κάουτσκυ". Στὴν πορεία τοῦ χρόνου ἐνσωματωνόταν, ὁλοένα καὶ περισσότερο, στὶς ἀπαιτήσεις τοῦ μεγάλου Κεφαλαίου καὶ τοῦ Ἰμπεριαλισμοῦ. Ἐὰν ἐξαιρέσῃ κανείς, κάποιους -ἐλάχιστους- συνεπεῖς σοσιαλδημοκράτες, ὅπως ὁ ἀείμνηστος πρόεδρος τῆς Χιλῆς Σαλβαδὸρ Ἀλιέντε (δολοφονήθηκε ἀπὸ τοὺς πραξικοπηματίες καὶ τοὺς προστάτες τους, τὴν 11η Σεπτεμβρίου τοῦ 1973...), οἱ ὁποῖοι ὁραματίσθηκαν καὶ προσπάθησαν νὰ οἰκοδομήσουν τὸ λεγόμενο κοινωνικὸ κράτος, ἡ συντριπτικὴ πλειονότης τῶν μελῶν της, ποὺ ἄσκησαν κυβερνητικὴ ἐξουσία, κινήθηκαν ἐντὸς τῶν ὁρίων τοῦ συστήματος καὶ τὸ μόνο γιὰ τὸ ὁποῖο ἐπιλέγονταν καὶ ὑποβοηθοῦνταν, ἦταν ἡ ἀπορρόφηση τῶν κοινωνικῶν κραδασμῶν, καθὼς τὰ μέλη τους ἦταν καλοπληρωμένοι συνδικαλιστές, ἐξαγορασμένοι διανούμενοι καὶ λοιποὶ διπλοῖ συνεργάτες καὶ τῶν μέν (στὰ λόγια...) καὶ τῶν δέ (στὴν οὐσία). Ἡ σημερινή της κατάντια ἀποτυπώνεται, ὄχι μόνον στὸ ποιὸς εἶναι ὁ ἑκάστοτε πρόεδρός της, ἀλλὰ καὶ στοὺς σοσιαληστές, ἀνὰ τὴν ὑφήλιο, ποὺ τὴν ἀπαρτίζουν: Ἐτσεβίτ, Μουμπάρακ, Μπὲν Ἄλι καὶ λοιποὶ τυραννῖσκοι τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικῆς χαρακτήριζαν καὶ χαρακτηρίζουν τὴν "ποιότητά" της...

Ἡ ἀπορία ὅλων εἶναι, γιατί ὁ περιβόητος σοσιαληστὴς ἐπιθυμεῖ νὰ παραμένῃ στὸ φῶς τῆς δημοσιότητας; Διότι, θεωρεῖ ὅτι πρέπει, εὐκαιρίας δοθείσης (λ.χ. ἐκλογικῆς ἧττας Ὀμπάμα καὶ ἀναρρήσεως Χίλαρυ Κλῖντον στὴν προεδρία τοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος) νὰ ἐπανέλθῃ στὴν ἡγεσία τοῦ διαλυμένου ΠΑΣΟΚ, ὡς ὁ μοναδικὸς σωτὴρ τοῦ κόμματος, ποὺ κληρονόμησε ἀπὸ τὸν πατέρα του καί, τοῦ τόπου, τὸν ὁποῖον κατέστρεψαν ἀπὸ κοινοῦ. Ἐὰν ἐπιτρέψουμε τὴν ἐπανεμφάνιση τοῦ ὁλετήρα στὸ πολιτικὸ προσκήνιο, μήπως θὰ εἴμαστε κι ἐμεῖς λίγο (...) συνυπεύθυνοι;

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ