Ο ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ὁ καθηγητὴς Συνταγματικοῦ Δικαίου καὶ πρώην Ὑπουργός (καταστροφῆς) τῆς Ὑγείας καὶ τῆς Ἐργασίας ἀποφάσισε νὰ συγγράψῃ βιβλίο, γιὰ νὰ μᾶς διδάξῃ, ὄχι πῶς κατέστρεψε τὸ Ἐθνικὸ Σύστημα Ὑγείας ἢ πῶς ὡδήγησε τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία σ' ἕναν νέο ἐργασιακὸ Μεσαίωνα, ἀλλὰ Ἱστορία... Ἐπακριβῶς, τὸ "πόνημά" του τιτλοφορεῖται: Πολιτικὴ Ἱστορία τῆς Ἑλλάδας (1828-1975), ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Σάκκουλα (2000).

Τὸ βιβλίο βρίθει ἀνακριβειῶν καὶ συντακτικῶν, ἀλλὰ καὶ ἄλλων  λαθῶν (ἐφ. Αὐγή, 13 Σεπτεμβρίου, σ. 21), τὰ ὁποῖα δὲν συνάδουν μὲ τὸ κῦρος ἑνὸς πανεπιστημιακοῦ δασκάλου, ἔστω καὶ ἂν αὐτὸς λέγεται Ἀνδρέας Λοβέρδος, μὲ ὅτι σημαίνει αὐτό, οὔτε βεβαίως μὲ τὴν σοβαρότητα τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου, ὁ ὁποῖος ἂν καὶ ἔχῃ ἐκδώσει καὶ σοβαρὰ βιβλία, ὅπως λ.χ. τὴν Ἀριστοτελικὴ Συλλογιστικὴ τοῦ Στέλλιου Κουσούλη (2001), "ἔπαιξε" τὸ "χαρτὶ" Λοβέρδος, ὅταν τὸ τελευταῖο ἦταν στὰ πολὺ πάνω του, ἐν ἀντιθέσει μὲ τὰ σημερινὰ χάλια. Μὴν ξεχνᾶμε, ὅτι κατάφερε νὰ ἐκλεγῇ βουλευτής, ὅπως καὶ ὁ παρασημοφορηθεὶς ἀπὸ τὸ FBI (...) Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ὅταν "ἀνεκάλυψαν" -ὅλως τυχαίως κατὰ τὴν προεκλογικὴ περίοδο- τὰ προβλήματα, τὰ ὁποῖα προκύπτουν ἀπὸ τὴν μετάδοση νοσημάτων ἀπὸ τὴν μὴ χρήση προφυλακτικοῦ. Συνένοχα, στὴν προώθηση τῶν ἀνωτέρω "ἀστέρων" τοῦ νεοελληνικοῦ δωσιλογισμοῦ, δὲν μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι καὶ τὰ διαπλεκόμενα ΜΜ"Ε", βεβαίως-βεβαίως...

Ἂς δοῦμε τώρα καὶ τὸ βιβλίο, τὸ ὁποῖο μᾶλλον δὲν ἀπασχόλησε κανέναν, ἐκτὸς ἀπὸ ὅσους θέλουν νὰ δείξουν τὴν πραγματικὴ ἀξία τοῦ Λοβέρδου. Καὶ δὲν θὰ ἀναφερθοῦμε στὰ πολυάριθμα ἱστορικὰ λάθη τοῦ τύπου, ὅτι ἡ Κρήτη ἀνεξαρτητοποιήθηκε "λίγα χρόνια μετὰ τὴν κρητικὴ ἐπανάσταση" (σ. 59), λὲς καὶ τὰ 31 χρόνια ἦταν λίγα ἢ γιὰ τὸ ὅτι: "τὸ Σύνταγμα τοῦ 1864 κατωχύρωνε τὴν καθολικὴ ψηφοφορία" (σ. 48), παρὰ τὸ ὅτι ἀπέκλειε τὶς γυναῖκες ἀπὸ τὴν ἐκλογικὴ διαδικασία καὶ ἄλλα ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός. Θὰ σταθοῦμε σ' αὐτὸ ποὺ ἰσχυρζόμαστε ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια, ὅτι τὸ ὑπηρετικὸ πολιτικὸ προσωπικό, παρὰ τὸ ὅτι διαπραγματεύεται ἐξ ὀνόματος τῆς χώρας μας, εἶναι ἀνίκανο νὰ διατυπώσῃ ἕναν στοιχειώδη τυπικὸ συλλογισμό. Γράφει ὁ "καθηγητὴς" Ἀνδρέας Λοβέρδος, ἀναφερόμενος στὸ σκάνδαλο Κοσκωτᾶ (σ. 189): 
ἡ νέα πολιτικὴ πορεία τῆς χώρας ἀνεκόπη τὸ 1988, λόγῳ τοῦ "σκανδάλου Κοσκωτᾶ" καὶ συνεχίστηκε ἀπὸ τὸ 1993 (σσ. μὲ τὰ εἰσαγωγικὰ κάτι θέλει νὰ μᾶς ὑποδείξῃ ὁ ὑπουργός...). ὡς ἐκ τούτου, ἡ πολιτικὴ συμβολὴ τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου ὑπῆρξε τόσο σημαντική, ὥστε νὰ τὸν κατατάσσῃ στὶς μεγάλες προσωπικότητες τοῦ σύγχρονου ἑλληνικοῦ πολιτικοῦ βίου
Τί θὰ συνεπέραινε ὁ ὁποιοσδήποτε "ἄσχετος" μὲ τὰ γεγονότα τοῦ '89 μελετητής; Ὅτι ὁ ἱδρυτὴς τοῦ ΠΑΣΟΚ ἀνεδείχθη σὲ "μεγάλη προσωπικότητα τοῦ σύγχρονου πολιτικοῦ βίου" λόγῳ τοῦ σκανδάλου Κοσκωτᾶ... Τὰ συμπεράσματα δικά σας ἢ γιὰ νὰ τὸ ποῦμε μὲ ἄλλα λόγια: οἱ ἰδεολογικοὶ μηχανισμοὶ τοῦ ρωμέηκου (ΑΕΙ, ΜΜ"Ε") προωθοῦν στὰ ἀνώτατα ἀξιώματα, ὄχι τοὺς πιὸ ἱκανούς, ἀλλὰ τοὺς πιὸ πιστοὺς στὰ συμφέροντά τους ἡμιμαθεῖς, εἴτε πρόκειται γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ πολιτικὸ σύστημα ἐν γένει ("ἐκλογὲς" καθηγητῶν Πανεπιστημίων), εἴτε γιὰ τοὺς ὀλιγάρχες ποὺ ἐλέγχουν τὴν "ἐνημέρωση" τῶν πολιτῶν.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ