Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2012

ΖΗΤΩ Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ!!!

Μεγάλη ἡμέρα ἡ σημερινή, ἀπὸ τὶς πιὸ σπουδαῖες τοῦ ἐλεύθερου ἐθνικοῦ μας βίου· οἱ πατέρες μας, αὐτοὶ ποὺ σχεδὸν πάντοτε μᾶς ἔκαναν ὑπερήφανους, τὸ ἀποφάσισαν καὶ πολέμησαν ὡς Ἕλληνες, πανάξιοι συνεχιστὲς τῶν αὐθεντικῶν Ἑλλήνων, τῶν Θερμοπυλομάχων καὶ τῶν Σαλαμινομάχων. Δὲν ἔλαβαν ὑπ' ὄψει τους τόν -εἰς βάρος τους- συσχετισμὸ τῶν δυνάμεων καί, κυρίως, ἀρνήθηκαν νὰ ψελλίσουν κάτι τέτοιο, ἀκόμη καὶ ὡς δικαιολογία. Γι' αὐτοὺς ὑπῆρχε μόνον ἡ Ἑλλάς: τὸ χῶμα ὡς ὕλη καὶ ὡς σύμβολο-ἰδέα: ποτισμένο ἀπὸ τὸ αἷμα τῶν προγόνων τοῦ ἐνδόξου παρελθόντος, τὴν μνήμη τῶν ὁποίων δὲν ἤθελαν, ἐπ' οὐδενί, νὰ προσβάλλουν.
Μόνο σύμπτωση δὲν ἦταν, ἡ ἀπαγόρευση τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου τὸ 1941, ἀπὸ τὶς δυνάμεις Κατοχῆς καὶ τοὺς ἐγχώριους συνεργάτες τους (κυβερνήσεις Τσολάκογλου-Λογοθετόπουλου) καὶ τὸ 1944, ἀπὸ τοὺς συνεργάτες τῶν Ἄγγλων Ἰμπεριαλιστῶν (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου), οἱ ὁποῖοι ἀνέλαβαν, κατ' ἐντολήν, τὴν διακυβέρνηση τῆς χώρας μας. Ὁ λαός μας ἐπέβαλλε τὸν ἑορτασμό της, ξεχυνόμενο…

ΟΙ ΠΡΩΪΜΟΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 27 Ὀκτωβρίου, στὶς 8.00μ.μ., ὁ Σύλλογος Φίλων τῆς Πλατωνικῆς Φιλοσοφίας Νέα Ἀκαδήμεια θὰ παρουσιάσῃ, στὸν "Παλαίχθονα" (Παλλάδος 24-26, 2ος ὄροφος, πλ. Ψυρρῆ) τὴν πρώτη ἑνότητα ἀπὸ τὸ βίβλίο τοῦ Κὰρλ Μπόρμαν Πλάτων (ἐκδ. Καρδαμίτσα, Ἀθῆναι 2006):
Χαρακτηριστικὰ τῶν πρωΐμων ἔργων
Κατὰ τὰ γνωστά, οἱ πλατωνικοὶ διάλογοι διακρίνονται βάσει τῆς ἐξελίξεως τῆς θεωρίας τῶν Ἰδεῶν σὲ διαλόγους τῆς πρώτης ἢ σωκρατικῆς ἡλικίας, τῆς μέσης ἢ πυθαγορικῆς καὶ τῆς ὡρίμου ἢ γεροντικῆς ἡλικίας. Στοὺς πρωΐμους διαλόγουςκυριαρχεῖ ἡ ἀνάγκη τοῦ ὁρισμοῦ μιᾶς ἰδέας, ὅπως τῆς ὁσιότητος, τῆς ἀνδρείας, τῆς δικαιοσύνης κ.ο.κ., καθὼς καὶ ἡ ἀντιπαράθεση μὲ τοὺς Σοφιστές
Στὸ πρῶτο μέρος τῆς ἑνότητος αὐτῆς, τὸ ὁποῖο θὰ παρουσιάσῃ ἡ Ἑρμαΐς, θὰ "γνωρίσουμε" τοὺς μεγάλους Σοφιστὲς τοῦ 5ου αἰῶνος, τὸν Πρωταγόρα, τὸν Γοργία, τὸν Ἱππία, τὸν Πρόδικο καὶ τοὺς ἄλλους, καθὼς καὶ τὸν τρόπο διδασκαλίας τους στὸ λεγόμενο Φροντιστήριον, αὐτὸν ποὺ σατίρισε ὁ Ἀριστοφάνης στὶς Νεφέλες (στ. 92-11…

ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ

Τὴν προσεχῆ Τετάρτη 24 Ὀκτωβρίου, στὶς 7.00μ.μ., ὁ ἐπ. καθηγητὴς Πολιτικῆς Θεωρίας τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου καὶ μέλος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἰνστιτούτου Νῖκος Πουλαντζᾶς, Σταῦρος Κωνσταντακόπουλος, θὰ παρουσιάσῃ τὸ βιβλίο:
Φασισμὸς καὶ Δικτατορία· ἡ Τρίτη Διεθνὴς ἀντιμέτωπη στὸν Φασισμό (ἐκδόσεις Θεμέλιο, 2006· πρώτη ἑλληνικὴ ἔκδοση: Ὀλκός, 1975). Ἡ μετάφραση εἶναι τῆς Χρ. Ἀγριαντώνη καὶ ἡ ἐπιμέλεια τοῦ Ἀγγ. Ἐλεφάντη.
Στὸ βιβλίο αὐτό, ὁ ἀείμνηστος Νῖκος Πουλαντζᾶς διερευνᾷ ἕνα  θέμα -περίπου  ἀπαγορευμένο-γιὰ τὴν Ἀριστερά: τὴν κοινωνικὴ βάση καί, κυρίως, τὴν λαϊκὴ ὑποστήριξη στὸν Φασισμό. Πῶς δηλαδή, τὰ φτωχὰ λαϊκὰ στρώματα, ἰδιαιτέρως τὰ μικροαστικά, χτυπημένα ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση, τὴν ἀνεργία καὶ τὴν ἐξαθλίωση καὶ ἀπογοητευμένα ἀπὸ τὰ φιλελεύθερα καὶ τὰ σοσιαλδημοκρατικὰ κόμματα, ὁδηγοῦνται στὴν πλήρη πολιτικὴ στήριξη μιᾶς φασιστικῆς κυβέρνησης, ὑποκύπτοντας στὸν προεκλογικὸ λαϊκισμὸ τοῦ φασιστικοῦ κόμματος, ἀλλὰ καὶ στὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη πού, ὡς κυβέρνηση, καταφέρνει. Πῶς συνδέεται ὁ …

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Τὴν προσεχῆ Κυριακὴ 21 Ὀκτωβρίου, στὶς 6.00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸν "Δίαυλο" (Ἀδριανοῦ 1, Θησεῖο) καὶ θὰ ὁλοκληρώσουμε τὸ πρῶτο κεφάλαιο ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Κarl Bormann, Πλάτων, (ἐκδ. Καρδαμίτσα, Ἀθῆναι 2006), συγκεκριμένα τὴν ἑνότητα 1.3 (σ.σ. 49), ποὺ ἐπιγράφεται: 
Τὸ βιβλίο Α΄ τῆς Πολιτείας.
Στὸ βιβλίο αὐτό, στὸ ὁποῖο πολλοὶ μελετητὲς διεῖδαν αὐτοτέλεια (λ.χ. ὁ Von Arnim τὸ ὠνόμασε Θρασύμαχος), ὁ μέγας Ἀθηναῖος φιλόσοφος παρουσιάζει τὸν Σωκράτη, διαλεγόμενο στὸ σπίτι τοῦ Πολεμάρχου στὸν Πειραιᾶ, μὲ τὸν Κέφαλο καὶ τὸν διάσημο σοφιστὴ Θρασύμαχο, περὶ δικαιοσύνης. Ὁ Θρασύμαχος παρακολουθεῖ τὴν συζήτηση ἐκ τοῦ σύνεγγυς, γιὰ νὰ ἐπιτεθῇ στοὺς συνομιλοῦντες: ὥσπερ θηρίον ... διαρπασόμενος (336b). 
Ἐν τέλει, γιατί ἡ διαλεκτικὴ δεινότης τοῦ Σωκράτους ὑπερτερεῖ αὐτῆς τῶν Σοφιστῶν, κατὰ τὴν διαδικασία τοῦ ἐρωτᾷν καὶ ἀποκρίνασθαι; Αὐτὸ ὠφείλεται στήν, ἐκ μέρους τοῦ Σωκράτους, "σοφιστικὴ" χρήση τοῦ λόγου ἢ στὸ ὅτι ἡ ἐπιχειρηματολογία του συνάπτεται μὲ τὸ ἀντικείμενο τῆς συζητή…

ΥΠΟΘΕΣΗ ΡΗΜΑΝ

Τὴν προσεχῆ Παρασκευὴ 19 Ὀκτωβρίου, στὶς 6.30μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸν "Εὐριπίδη" (Ἀνδρ. Παπανδρέου 9-11, Χαλάνδρι) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ πρῶτο μέρος τοῦ βιβλίου τοῦ Τζ. Ντερμπυσάιρ (ἐκδ. Τραυλός, Ἀθῆναι 2006, ἔως καὶ τὴν σ. 227): 
Ὑπόθεση Ρῆμαν (Riemann)
Τὸν Αὔγουστο τοῦ 1859, ὁ Μπέρνχαρντ Ρῆμαν ἐκλέγεται ἀντεπιστέλλον μέλος τῆς Ἀκαδημείας τοῦ Βερολίνου, ὑποβάλλοντας, ὅπως συνηθίζεται σ' αὐτὲς τὶς περιπτώσεις, μία πρωτότυπη ἐργασία, ἡ ὁποία διερευνοῦσε τὸ θέμα τῆς πυκνότητας τῶν πρώτων ἀριθμῶν, συγκεκριμένα: "Περὶ τοῦ πλήθους τῶν πρώτων ἀριθμῶν, ποὺ εἶναι μικρότεροι ἀπὸ κάποιον ἀριθμό". Στὴν ἐργασία του αὐτή, ὁ Ρῆμαν συμπεριελάμβανε καὶ μία εἰκασία, ἡ ὁποία -ἔκτοτε- ἔλαβε τὴν ὀνομασία: "ὑπόθεση Ρῆμαν". Συγκεκριμένα, διερεύνησε τὴν συμπεριφορὰ τῆς συναρτήσεως ζ(s), ὅπου:
ζ(s)=Σ1/nˢ=1+1/2ˢ+1/3ˢ+...
τῆς ὁποίας ὅλες οἱ μὴ τετριμμένες ρίζες ἔχουν πραγματικὸ μέρος, ἴσον μὲ 1/2, δηλαδὴ οἱ μιγαδικές της ρίζες εἶναι τῆς μορφῆς: s=a+i·b καὶ a=1/2. Χαρακτηριστικὸ…

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ

Ὁλοκληρώθηκαν ἐχθὲς τὸ ἀπόγευμα οἱ ἐργασίες τοῦ διημέρου (Παρασκευὴ καὶ Σάββατο 12/13 Ὀκτωβρίου), ποὺ διωργάνωσε  τὸ Ἰνστιτοῦτο "Νῖκος Πουλαντζᾶς", στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν "Ἰωάννης Δρακόπουλος", μὲ θέμα:
Κοινωνικὸς φιλελευθερισμὸς ἢ κοινωνικὴ δικαιοσύνη; 
Ὅπως σημειώνεται στὴν πρόσκληση: "στόχος τῆς διημερίδας εἶναι νὰ διερευνήσῃ τὰ χαρακτηριστικά, ποὺ συνθέτουν τὸν "κοινωνικὸ φιλελευθερισμό", ὁ ὁποῖος καί -ἐπισήμως πλέον- ἀποτελεῖ τὴν ἰδεολογικὴ ταὐτότητα τοῦ μεγαλυτέρου τμήματος τῆς σύγχρονης συντηρητικῆς παράταξης..."
Οἱ εἰσηγήσεις τοῦ διημέρου κινήθηκαν σὲ ἐξαιρετικὰ ὑψηλὸ ἐπίπεδο καὶ δικαιώνουν τὸ Ἰνστιτοῦτο, ποὺ φέρει ἐπαξίως τὸ ὄνομα τοῦ ἀείμνηστου Ἕλληνα φιλοσόφου. Εὐκαιρίας δοθείσης, διάβασα πάλι στὴν συλλογὴ ἄρθρων Γιὰ τὸν Γκράμσι (σ. 152, ἐκδ. Πολύτυπο, Ἀθῆναι 1984), τὰ ὅσα γράφει ὁ μεγάλος φιλόσοφος γιὰ τὸν Νεοφιλελευθερισμό: "τό (σ.σ. νεοφιλελεύθερο) Κράτος ἐξακολουθεῖ νὰ ἔχῃ ὀργανικὸ ρόλο στὴν ἀναπαραγωγὴ τ…

ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΘΕΛΟΥΜΕ

Τὸ ὄνομα Jose Mujica πιθανῶς νὰ μὴν σημαίνῃ τίποτε γιὰ τοὺς ἐκτὸς τῶν τειχῶν. Ἀπὸ τὴν ἀντιμνημονιακὴ ἐφημερίδα "Τὸ Χωνί" (Κυριακὴ 7 Ὀκτωβρίου) πληροφορούμαστε, ὅτι ὁ Χοσέ -τὸ πλῆρες ὄνομά του Jose Alberto Mujica Cordano, πιὸ γνωστὸς ὡς Pepe- γεννήθηκε τὸ 1935 καὶ ἦταν μέλος τῶν ἡρωικῶν Tupamaros (καὶ τοῦ ἐνόπλου καὶ τοῦ νομίμου-πολιτικοῦ τμήματός του). Συνελήφθη τὸ 1973 καὶ φυλακίσθηκε ἐπὶ 14 χρόνια, τὰ δύο ἐκ τῶν ὁποίων στὸν πάτο ἑνὸς πηγαδιοῦ. Τὸ 1999 ἐξελέγη Γερουσιαστής, τὸ 2005 ἔγινε Ὑπουργὸς Γεωργίας καὶ τὸ 2010 ἐξελέγη πρόεδρος τῆς Οὐρουγουάης, χώρα μὲ ἀνάπτυξη 6% (2011).

Ὁ Πέπε ἀμοίβεται μὲ 12.500$ μηνιαίως, ἀλλὰ τὸ 90% τοῦ μισθοῦ του τὸ ἐπιστρέφει στὸ Κράτος, γιὰ νὰ ἐνισχύσῃ τὸ πρόγραμμα κοινωνικῶν δαπανῶν. Ὅπως ἐδήλωσε στὴν ἰσπανικὴ ἐφημερίδα El Mundo: "τὰ βγάζω μιὰ χαρὰ μ' αὐτὸ τὸ ποσόν (σ.σ. τῶν 1.250$). ὑπάρχουν πολλοὶ Οὐρουγουανοὶ ποὺ ζοῦν μὲ πολὺ λιγότερα". Κυκλοφορεῖ μὲ ἕναν Volkswagen/σκαραβαῖο, ἀξίας 1.945$, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸ περιου…

Ο ΜΕΣΣΙΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΙΩΝ ΣΥΝΕΛΛΗΝΩΝ

Γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ἀποδείχθηκε, πόσο εὐάλωτος εἶναι ὁ χῶρος μας στὸν λεγόμενο μεσσιανισμό, τὸν ὁποῖον, ὑποτίθεται, ὅτι πολεμᾶμε. Ὁμογενεῖς ἐξ Ἀμερικῆς μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν ἰατρὸ Μανώλη Λαμπράκη ἵδρυσαν τὴν ὀργάνωση ΕΝD, ἀπὸ τὰ ἀρχικά: End National Debt, φιλοδοξῶντας νὰ μᾶς ἀπαλλάξουν ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ χρέος, ἰσχυριζόμενοι ὅτι κατέχουν ὁμόλογα τοῦ ἀμερικανικοῦ δημοσίου συνολικῆς ἀξίας περὶ τὰ 600 δὶς € ἢ $ θὰ σᾶς γελάσω, ἂν καὶ δὲν ἔχει τόσο σημασία... Συνεργάτης του καὶ μάλιστα ἐγχώριος, ὁ ἐκ Πατρῶν ὁρμώμενος, πρώην ἰδιοκτήτης παιδότοπου (διότι ἐν τῷ μεταξὺ "ἔκλεισε" λόγῳ κρίσης...) Ἀρτέμης Σώρρας, γνωστὸς καὶ ἀπὸ τὴν ὑπόθεση τῆς φούσκας τῆς Bank d' Orient (Τράπεζα τῆς Ἀνατολῆς)· ἄλλη πονεμένη ἱστορία καὶ αὐτή...
Ἡ ὑπόθεση, παρὰ τὸ ὅτι ἐξ ἀρχῆς ἔδειχνε ὑπονομευμένη, βρῆκε ὑπερασπιστὲς στὸν χῶρο μας, ὁ ὁποῖος συμμετεῖχε, ἂν καὶ ὄχι σύσσωμος, στὴν παρουσίαση τοῦ προγράμματος (...) τῶν νέων ἐθνοσωτήρων, στὸ ξενοδοχεῖο President, τὴν προηγουμένη Κυριακὴ τὸ ἀπόγευμα. Τὰ μικρὰ λεγό…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Μετὰ τὴν "πρώτη" μας σὲ ἀνοικτὸ χῶρο, ἐπιστρέφουμε στὶς κυριακάτικες συνευρέσεις μας. Τὴν προσεχῆ Κυριακὴ 7 Ὀκτωβρίου, στὶς 6.00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸν "Δίαυλο" (Ἀδριανοῦ 1, Θησεῖο). Ὡς γνωστόν, θὰ μᾶς ἀπασχολήσῃ τὸ πρῶτο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου τοῦ Κ. Μπόρμαν (Πλάτων, σ. 29-54), τὸ ὁποῖο ἐπιγράφεται:
Χαρακτηριστικὰ τῶν πρωΐμων ἔργων
Ἀναλυτικότερα: στοὺς διαλόγους τῆς πρώτης περιόδου, τοὺς λεγομένους καὶ σωκρατικούς, ὁ Πλάτων περιγράφει τὴν σφοδρὴ ἀντιπαράθεση μεταξὺ Σωκράτους καὶ Σοφιστῶν, στὴν ὁποίαν ὠφείλεται, ἐν πολλοῖς, ἡ ὑποτιμητικὴ σημασία ποὺ προσέλαβε ὁ ὅρος στὰ ὕστερα χρόνια. Ὑπ' αὐτὸ τὸ πρῖσμα ἐξετάζεται ὁ διάλογος Γοργίας καὶ τὸ πρῶτο βιβλίο τῆς Πολιτείας.