ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ

Ὁλοκληρώθηκαν ἐχθὲς τὸ ἀπόγευμα οἱ ἐργασίες τοῦ διημέρου (Παρασκευὴ καὶ Σάββατο 12/13 Ὀκτωβρίου), ποὺ διωργάνωσε  τὸ Ἰνστιτοῦτο "Νῖκος Πουλαντζᾶς", στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν "Ἰωάννης Δρακόπουλος", μὲ θέμα:

Κοινωνικὸς φιλελευθερισμὸς ἢ κοινωνικὴ δικαιοσύνη; 

Ὅπως σημειώνεται στὴν πρόσκληση: "στόχος τῆς διημερίδας εἶναι νὰ διερευνήσῃ τὰ χαρακτηριστικά, ποὺ συνθέτουν τὸν "κοινωνικὸ φιλελευθερισμό", ὁ ὁποῖος καί -ἐπισήμως πλέον- ἀποτελεῖ τὴν ἰδεολογικὴ ταὐτότητα τοῦ μεγαλυτέρου τμήματος τῆς σύγχρονης συντηρητικῆς παράταξης..."

Οἱ εἰσηγήσεις τοῦ διημέρου κινήθηκαν σὲ ἐξαιρετικὰ ὑψηλὸ ἐπίπεδο καὶ δικαιώνουν τὸ Ἰνστιτοῦτο, ποὺ φέρει ἐπαξίως τὸ ὄνομα τοῦ ἀείμνηστου Ἕλληνα φιλοσόφου. Εὐκαιρίας δοθείσης, διάβασα πάλι στὴν συλλογὴ ἄρθρων Γιὰ τὸν Γκράμσι (σ. 152, ἐκδ. Πολύτυπο, Ἀθῆναι 1984), τὰ ὅσα γράφει ὁ μεγάλος φιλόσοφος γιὰ τὸν Νεοφιλελευθερισμό: "τό (σ.σ. νεοφιλελεύθερο) Κράτος ἐξακολουθεῖ νὰ ἔχῃ ὀργανικὸ ρόλο στὴν ἀναπαραγωγὴ τοῦ κεφαλαίου. στὴν οὐσία αὐτὸ ποὺ προτείνουν (ἐνν. οἱ νεοφιλελεύθεροι) εἶναι ἡ ἀνάκληση -ἔχει ἤδη ἀρχίσει- τῶν "κοινωνικῶν λειτουργιῶν" τοῦ Κράτους-Πρόνοια (κρίση τοῦ κεϋνσιανοῦ Κράτους), ποὺ ἦταν μιὰ σημαντικὴ κατάκτηση τῶν λαϊκῶν μαζῶν". Διαφωνεῖ κανεὶς μὲ τὶς ἐπισημάνσεις αὐτές;

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ