ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Τὴν προσεχῆ Κυριακὴ 21 Ὀκτωβρίου, στὶς 6.00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸν "Δίαυλο" (Ἀδριανοῦ 1, Θησεῖο) καὶ θὰ ὁλοκληρώσουμε τὸ πρῶτο κεφάλαιο ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Κarl Bormann, Πλάτων, (ἐκδ. Καρδαμίτσα, Ἀθῆναι 2006), συγκεκριμένα τὴν ἑνότητα 1.3 (σ.σ. 49), ποὺ ἐπιγράφεται: 

Τὸ βιβλίο Α΄ τῆς Πολιτείας.

Στὸ βιβλίο αὐτό, στὸ ὁποῖο πολλοὶ μελετητὲς διεῖδαν αὐτοτέλεια (λ.χ. ὁ Von Arnim τὸ ὠνόμασε Θρασύμαχος), ὁ μέγας Ἀθηναῖος φιλόσοφος παρουσιάζει τὸν Σωκράτη, διαλεγόμενο στὸ σπίτι τοῦ Πολεμάρχου στὸν Πειραιᾶ, μὲ τὸν Κέφαλο καὶ τὸν διάσημο σοφιστὴ Θρασύμαχο, περὶ δικαιοσύνης. Ὁ Θρασύμαχος παρακολουθεῖ τὴν συζήτηση ἐκ τοῦ σύνεγγυς, γιὰ νὰ ἐπιτεθῇ στοὺς συνομιλοῦντες: ὥσπερ θηρίον ... διαρπασόμενος (336b). 

Ἐν τέλει, γιατί ἡ διαλεκτικὴ δεινότης τοῦ Σωκράτους ὑπερτερεῖ αὐτῆς τῶν Σοφιστῶν, κατὰ τὴν διαδικασία τοῦ ἐρωτᾷν καὶ ἀποκρίνασθαι; Αὐτὸ ὠφείλεται στήν, ἐκ μέρους τοῦ Σωκράτους, "σοφιστικὴ" χρήση τοῦ λόγου ἢ στὸ ὅτι ἡ ἐπιχειρηματολογία του συνάπτεται μὲ τὸ ἀντικείμενο τῆς συζητήσεως, δηλαδὴ τὴν δικαιοσύνη;

Οἱ ἐργασίες τῆς παρούσης καὶ τῆς προηγουμένης συνεδρίας (τῆς 7ης Ὀκτωβρίου) θὰ παρουσιασθοῦν στὸν "Παλαίχθονα", τὸ ἑπόμενο Σάββατο (27 Ὀκτωβρίου).

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ