ΟΙ ΠΡΩΪΜΟΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 27 Ὀκτωβρίου, στὶς 8.00μ.μ., ὁ Σύλλογος Φίλων τῆς Πλατωνικῆς Φιλοσοφίας Νέα Ἀκαδήμεια θὰ παρουσιάσῃ, στὸν "Παλαίχθονα" (Παλλάδος 24-26, 2ος ὄροφος, πλ. Ψυρρῆ) τὴν πρώτη ἑνότητα ἀπὸ τὸ βίβλίο τοῦ Κὰρλ Μπόρμαν Πλάτων (ἐκδ. Καρδαμίτσα, Ἀθῆναι 2006):

Χαρακτηριστικὰ τῶν πρωΐμων ἔργων

Κατὰ τὰ γνωστά, οἱ πλατωνικοὶ διάλογοι διακρίνονται βάσει τῆς ἐξελίξεως τῆς θεωρίας τῶν Ἰδεῶν σὲ διαλόγους τῆς πρώτης ἢ σωκρατικῆς ἡλικίας, τῆς μέσης ἢ πυθαγορικῆς καὶ τῆς ὡρίμου ἢ γεροντικῆς ἡλικίας. Στοὺς πρωΐμους διαλόγους κυριαρχεῖ ἡ ἀνάγκη τοῦ ὁρισμοῦ μιᾶς ἰδέας, ὅπως τῆς ὁσιότητος, τῆς ἀνδρείας, τῆς δικαιοσύνης κ.ο.κ., καθὼς καὶ ἡ ἀντιπαράθεση μὲ τοὺς Σοφιστές

Στὸ πρῶτο μέρος τῆς ἑνότητος αὐτῆς, τὸ ὁποῖο θὰ παρουσιάσῃ ἡ Ἑρμαΐς, θὰ "γνωρίσουμε" τοὺς μεγάλους Σοφιστὲς τοῦ 5ου αἰῶνος, τὸν Πρωταγόρα, τὸν Γοργία, τὸν Ἱππία, τὸν Πρόδικο καὶ τοὺς ἄλλους, καθὼς καὶ τὸν τρόπο διδασκαλίας τους στὸ λεγόμενο Φροντιστήριον, αὐτὸν ποὺ σατίρισε ὁ Ἀριστοφάνης στὶς Νεφέλες (στ. 92-115). Στὸ δεύτερο μέρος, τὸ ὁποῖο θὰ παρουσιάσῃ ἡ Δώρα,  κυριαρχεῖ ὁ Γοργίας καὶ ἀνατέμνεται ἡ οὐσία τῆς ρητορικῆς τέχνης· ὁ Χαιρεφῶν, πολλὰ ὑποσχόμενος νέος τῶν Ἀθηνῶν, ἐρωτᾷ τὸν διάσημο σοφιστή, τί εἶναι ἀκριβῶς ἡ ρητορική: τέχνη τοῦ λόγου ἢ ἐμπειρία, ἡ ὁποία συντείνει στὴν ἡδονή (462c). Τέλος, στὸ τρίτο μέρος, ὁ Τίμαιος θὰ παρουσιάσῃ τὴν ἀντιπαράθεση μεταξὺ Σωκράτους καὶ Θρασυμάχου στὸ πρῶτο βιβλίο τῆς Πολιτείας, περὶ τοῦ δικαίου· τί εἶναι δίκαιον; τὸ τοῦ κρείττονος ξυμφέρον (Θρασύμαχος) ἢ γνώση καὶ ἀρετή (Σωκράτης).

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ