Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2012

Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 1η Δεκεμβρίου, στὶς 8.00μ.μ., ὁ Διονύσης Παναγιωτόπουλος θὰ παρουσιάσῃ στὸ Φιλοσοφικὸ Ἐργαστήριο "Ἀθηνᾶ Ἐργάνη" (αἴθουσα "Παλαίχθων", Παλλάδος 24-26, πλ. Ψυρρῆ) τὸ βιβλίο τοῦ ἀείμνηστου Δημητρίου Λιαντίνη:
Πολυχρόνιο· Στοὰ καὶ Ρώμη (Ἀθήνα, 2005)
Ὁ Δημήτρης Λιαντίνης προσπαθεῖ νὰ ἀνατάμῃ τὴν φιλοσοφία τῆς Στοᾶς καὶ νὰ τὴν συνδέσῃ -κατὰ τὴν προσωπική μου γνώμη, ὄχι μὲ ἐπιτυχία- μὲ τὸν ἐπελαύνοντα ἐκείνην τὴν περίοδο, Χριστιανισμό. Ὑπάρχουν κοινὰ σημεῖα μεταξὺ τῆς στωϊκῆς φιλοσοφίας καὶ τῆς Ἐκκλησίας; Βεβαίως καὶ ὑπάρχουν καὶ πολὺ σωστὰ ὁ Λιαντίνης τὰ ἐπισημαίνει, ὅπως λ.χ. ἡ ἀποφυγὴ τῶν παθῶν κ.ἄ., τὰ ὁποῖα ἐντάσσονται στὰ περὶ ἠθικῆς ζητήματα, ὅπως ἄλλως τε κοινὰ σημεῖα ὑπάρχουν καὶ μὲ τὴν Ἀκαδημεία, τὸν Κῆπο, τὸν Περίπατο κ.ο.κ. Λογικό; Βεβαίως, διότι ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶχε δική της ἠθικὴ καὶ ἔπρεπε νὰ βρῇ κατεπειγόντως. Ἀπὸ τὸ σημεῖο αὐτό, ἔως τοῦ νὰ ἰσχυρίζεσαι ὅτι "ἡ ὕστερη Στοὰ συνεργάστηκε μὲ τὸν Χριστιανισμὸ στὴν καταστροφὴ τῆς Ρώμης"…

ΟΔΗΓΟΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥΣ

Προβάλλεται αὐτὴν τὴν περίοδο στὸν κινηματογράφο Gazarte, (Κεραμεικός) ἡ ἐμπνευσμένη ταινία τοῦ Σλοβάκου φιλοσόφου καὶ ψυχαναλυτῆ Σλαβόι Ζίζεκ, σὲ σκηνοθεσία τῆς Σόφι Φάινς:
Ὁδηγὸς ἰδεολογίας γιὰ διεστραμμένους (The Pervert's Guide to Ideology).
Ὁ Ζίζεκ προσπαθεῖ νὰ ἀνατάμῃ τὴν κυρίαρχη ἰδεολογία, ὅπως αὐτὴ "περνᾷ" μέσα ἀπὸ τὶς κινηματογραφικὲς ταινίες, τὶς διαφημίσεις καὶ τὴν Ἐκκλησία ἢ γιὰ νὰ μιλήσουμε μὲ τοὺς "παλαιοὺς" ὅρους, τοὺς ἰδεολογικούς-χειριστικοὺς μηχανισμοὺς τοῦ κεφαλαιοκρατικοῦ κράτους. Ὁδηγοί του ἀποτελοῦν καὶ πάλι ὁ μαρξισμός, στὴν ἀνατρεπτικὴ καὶ ριζοσπαστική του θεώρηση καὶ ἡ λακανικὴ ψυχανάλυση, θέματα τὰ ὁποῖα ἔχει ἐπεξεργασθῆ στὸ βιβλίο του: Τὸ ὑψηλὸ ἀντικείμενο τῆς Ἰδεολογίας (Scripta, 2006/πρώτη ἔκδοση 1989), ἀναφερόμενος καὶ σχολιάζοντας τὸν διχασμένο μεγάλο Ἄλλο.
Ἡ ταινία ἀρχίζει μὲ μία ἀναφορὰ στὴν ταινία "Ζοῦν ἀνάμεσά μας" τοῦ Τζ. Κάρπεντερ, ἡ ὁποία μᾶς θυμίζει ἐντόνως πτυχὲς τῆς ἀλληγορίας τοῦ σπηλαίου τῆς πλατωνικῆς Πολιτεία…

ΥΠΟΘΕΣΗ ΡΗΜΑΝ

Τὴν προσεχῆ Παρασκευὴ 23 Νοεμβρίου, στὶς 6.30μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸν "Εὐριπίδη" (Ἀνδρ. Παπανδρέου 9-11, Χαλάνδρι) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ δεύτερο μέρος τοῦ βιβλίου τοῦ Τζ. Ντερμπυσάιρ (ἐκδ. Τραυλός, Ἀθῆναι 2006, ἀπὸ τὴν σ. 231): 
Ὑπόθεση Ρῆμαν (Riemann)
Τὸν Αὔγουστο τοῦ 1859, ὁ Μπέρνχαρντ Ρῆμαν ἐκλέγεται ἀντεπιστέλλον μέλος τῆς Ἀκαδημείας τοῦ Βερολίνου, ὑποβάλλοντας, ὅπως συνηθίζεται σ' αὐτὲς τὶς περιπτώσεις, μία πρωτότυπη ἐργασία, ἡ ὁποία διερευνοῦσε τὸ θέμα τῆς πυκνότητας τῶν πρώτων ἀριθμῶν, συγκεκριμένα: "Περὶ τοῦ πλήθους τῶν πρώτων ἀριθμῶν, ποὺ εἶναι μικρότεροι ἀπὸ κάποιον ἀριθμό". Στὴν ἐργασία του αὐτή, ὁ Ρῆμαν συμπεριελάμβανε καὶ μία εἰκασία, ἡ ὁποία -ἔκτοτε- ἔλαβε τὴν ὀνομασία: "ὑπόθεση Ρῆμαν". Συγκεκριμένα, διερεύνησε τὴν συμπεριφορὰ τῆς συναρτήσεως ζ(s), ὅπου:
ζ(s)=Σ1/nˢ=1+1/2ˢ+1/3ˢ+...
τῆς ὁποίας ὅλες οἱ μὴ τετριμμένες ρίζες ἔχουν πραγματικὸ μέρος, ἴσον μὲ 1/2, δηλαδὴ οἱ μιγαδικές της ρίζες εἶναι τῆς μορφῆς: s=a+i·b καὶ a=1/2. Χαρακτηριστικὸ τῆ…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Τὴν προσεχῆ Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου, στὶς 6.00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸν "Δίαυλο" (Ἀδριανοῦ 1, Θησεῖο) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ πρῶτο μέρος τῆς τρίτης ἑνότητας τοῦ βιβλίου τοῦ Κ. Μπόρμαν, Πλάτων (ἐκδ. Καρδαμίτσα, 2006).
Ἡ θεωρία τῶν ἰδεῶν (σ. 65-79)
Ὁ συγγραφεὺς προτείνει ὡς βάση κατανόησης τῆς θεωρίας τῶν ἰδεῶν τὴν οὐσιώδη διαφορὰ μεταξὺ ὁρωμένων (φαινομένων) καὶ νοουμένων. Τὰ πρῶτα συνδέονται μὲ τὸν χρόνο, λ.χ. ἕνα φύλλο δένδρου εἶναι πράσινο μία δεδομένη χρονικὴ στιγμὴ ἢ περίοδο· τὸ ἄθροισμα ὅμως 7+5=12 εἶναι ἀληθὲς καὶ ἀμετάβλητο, ἔχει δηλαδὴ καθολικὴ ἰσχύ. Τὸν διαχωρισμὸ αὐτὸ ὀφείλουμε στὸν Παρμενίδη τὸν Ἐλεάτη, ὁ ὁποῖος -πρῶτος- διέσχισε τὸν ἑνιαῖο κόσμο, στὸν κόσμο τοῦ ἀγενήτου καὶ ἀνωλέθρου ὄντος καὶ στὸν ἀεὶμεταβαλλόμενο κόσμο τοῦ γίγνεσθαι (GUTHRIE, W.K.C., Οἱ Ἕλληνες φιλόσοφοι, σ. 55, ἐκδ. Παπαδήμα, 1993).
Ἐν συνεχείᾳ θὰ ἐξετασθῇ ἡ πρώτη -ἐκ τῶν τριῶν- ἀλληγορία τῆς Πολιτείας (507d-509b). Ὁ ἥλιος, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται στὴν κορυφὴ τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου εἶναι ὁ ἔκγονος ἑνὸς ἄλλ…

Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 10 Νοεμβρίου, στὶς 8.00μ.μ., ὁ Παναγιώτης Ρομβέλης θὰ παραθέσῃ διάλεξη στὸ Φιλοσοφικὸ Ἐργαστήριο "Ἀθηνᾶ Ἐργάνη" (αἴθουσα "Παλαίχθων", Παλλάδος 24-26, πλ. Ψυρρῆ, 2ος ὄροφος) μὲ θέμα: 
Ὑπάρχει αὐτὸ ποὺ εἶναι
Ἡ ἀναφορὰ τοῦ ὁμιλητῆ στὸ Περὶ φύσιος ποίημα τοῦ Παρμενίδη εἶναι περίπου αὐτονόητη, ὅπως φαίνεται ἄλλως τε καὶ ἀπὸ τὸν τίτλο, τὸν δανεισμένο ἀπὸ τὸ διάσημο βιβλίο τοῦ Nestor-Luis Cordero (ἐκδ. Ἐνάλιος, 2008). Ὁ Ἐλεάτης ἐπρωτοτύπησε, φιλοσοφῶντας, διότι πρῶτος διέσχισε τὸν ἑνιαῖο, ἔως τότε, κόσμο, στὸν ἀναλλοίωτο κόσμο τοῦ εἶναι ἢ τοῦ ὄντος καί, στὸν ἀεὶ μεταβαλλόμενο κόσμο τοῦ γίγνεσθαι καὶ τῆς δόξας
Τὰ γνωρίσματα τοῦ ὄντος (ἀνώλεθρον καὶ ἀγένητον), ὁ τρόπος προσεγγίσεώς του (οἱ τρεῖς γνωστικὲς ὁδοί), ὅπως καὶ τὰ ἀντίστοιχα τοῦ κόσμου τῆς δόξας, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀπαγόρευση τῆς νοήσεως τοῦ μὴ ὄντος ἀποτελοῦν τὶς ἐπιταγὲς μιᾶς ἀνώνυμης θεᾶς (δαίμονος), ἡ ὁποία σύρει τὸν ποιητὴ σ' ἕνα μυστηριακὸ ταξίδι ἀπὸ τὰ δώματα τῆς Νυκτὸς στὶς πύλες τῆς Ἡμέρας.

ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ ΘΕΑΤΕΣ

Τὸ χιλιοπαιγμένο -ἀπὸ ἐποχῆς ΓΑΠ- ἔργο ἑτοιμαζόμαστε νὰ τὸ παρακολουθήσουμε ὁσονούπω. Μὲ ἐκβιαστικὰ διλήμματα τοῦ τύπου "μέτρα ἢ χάος", ἡ κυβέρνηση τῆς ἐγχώριας τρόικας θὰ προχωρήσῃ στὴν ψήφιση τῶν νέων ἀποκρουστικῶν μέτρων, τὰ ὁποῖα θὰ βυθίσουν τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία σὲ μία πρωτοφανῆ ὕφεση· μὲ τοὺς πλέον πρόχειρους ὑπολογισμούς, ἡ ὕφεση τοῦ 2013 ὑπολογίζεται στὸ -7%. Ὁπότε...
Στὸ εὔλογο ἐρώτημα, γιατί οἱ διεθνεῖς τοκογλυφικοὶ ὀργανισμοὶ ἐπιβάλλουν τὴν ἀναποτελεσματική, ὅπως οἱ ἴδιοι ὁμολογοῦν, πολιτική, ἡ ἀπάντηση εἶναι μία καὶ μοναδική: διότι μόνον μὲ τὴν ἄμεση ληστεία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ θὰ καταφέρουν νὰ ἀποσπάσουν τὰ μεγαλύτερα δυνατὰ οἰκονομικὰ ὠφελήματα. Μὲ ἄλλα λόγια δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει τὸ μέλλον αὐτοῦ τοῦ τόπου, ἡ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη ποὺ αὐτοὶ εὐαγγελίζονται καὶ τὰ ἄλλα συναφῆ, ἀλλὰ τὸ τί καὶ πόσα θὰ ἁρπάξουν τώρα.
Τὸ ὑπηρετικὸ πολιτικὸ προσωπικό (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) δὲν μπορεῖ νὰ ἀντιδράσῃ, διότι τὸ "κρατᾶνε" ἀπὸ ὅλες τὶς πάντες (...). Οἱ "προμήθειες" γι…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Τὴν Κυριακὴ 4 Νοεμβρίου, στὶς 6.00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸν "Δίαυλο" (Ἀδριανοῦ 1, Θησεῖο) καὶ θὰ συζητήσουμε τὴν δεύτερη ἑνότητα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Κὰρλ Μπόρμαν, Πλάτων (ἐκδ. Καρδαμίτσας, 2006, σ. 55-64): 
Ὁ ὁρισμὸς τῆς φιλοσοφίας
Στὴν ἑνότητα αὐτή, ὁ Γερμανὸς διανοητὴς ἀναρωτᾶται περὶ τῆς φιλοσοφίας καὶ τοῦ φιλοσοφεῖν κατὰ Πλάτωνα. Ἀναζητεῖ τὴν ἱστορικὴ διαδρομὴ τοῦ ὅρου ἀπὸ τὸν Ἡράκλειτο καὶ μετά, ἐνῷ ὑπενθυμίζει τοὺς δύο πλατωνικοὺς ὁρισμοὺς τῆς φιλοσοφίας, στὸν Φαίδωνα (80e), ὡς μελέτη θανάτου καὶ στὸν Θεαίτητο (176a,b) ὡς ὁμοίωσις θεῷ κατὰ τὸ δυνατὸν ἀνθρώπῳ. Ἐπισημαίνει ἐπίσης πτυχὲς τοῦ γνωσιολογικοῦ, τοῦ θρῃσκευτικοῦ καὶ τοῦ ψυχολογικοῦ προβλήματος.