ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Τὴν Κυριακὴ 4 Νοεμβρίου, στὶς 6.00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸν "Δίαυλο" (Ἀδριανοῦ 1, Θησεῖο) καὶ θὰ συζητήσουμε τὴν δεύτερη ἑνότητα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Κὰρλ Μπόρμαν, Πλάτων (ἐκδ. Καρδαμίτσας, 2006, σ. 55-64): 

Ὁ ὁρισμὸς τῆς φιλοσοφίας

Στὴν ἑνότητα αὐτή, ὁ Γερμανὸς διανοητὴς ἀναρωτᾶται περὶ τῆς φιλοσοφίας καὶ τοῦ φιλοσοφεῖν κατὰ Πλάτωνα. Ἀναζητεῖ τὴν ἱστορικὴ διαδρομὴ τοῦ ὅρου ἀπὸ τὸν Ἡράκλειτο καὶ μετά, ἐνῷ ὑπενθυμίζει τοὺς δύο πλατωνικοὺς ὁρισμοὺς τῆς φιλοσοφίας, στὸν Φαίδωνα (80e), ὡς μελέτη θανάτου καὶ στὸν Θεαίτητο (176a,b) ὡς ὁμοίωσις θεῷ κατὰ τὸ δυνατὸν ἀνθρώπῳ. Ἐπισημαίνει ἐπίσης πτυχὲς τοῦ γνωσιολογικοῦ, τοῦ θρῃσκευτικοῦ καὶ τοῦ ψυχολογικοῦ προβλήματος.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ