ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Τὴν προσεχῆ Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου, στὶς 6.00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸν "Δίαυλο" (Ἀδριανοῦ 1, Θησεῖο) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ πρῶτο μέρος τῆς τρίτης ἑνότητας τοῦ βιβλίου τοῦ Κ. Μπόρμαν, Πλάτων (ἐκδ. Καρδαμίτσα, 2006).

Ἡ θεωρία τῶν ἰδεῶν (σ. 65-79)

Ὁ συγγραφεὺς προτείνει ὡς βάση κατανόησης τῆς θεωρίας τῶν ἰδεῶν τὴν οὐσιώδη διαφορὰ μεταξὺ ὁρωμένων (φαινομένων) καὶ νοουμένων. Τὰ πρῶτα συνδέονται μὲ τὸν χρόνο, λ.χ. ἕνα φύλλο δένδρου εἶναι πράσινο μία δεδομένη χρονικὴ στιγμὴ ἢ περίοδο· τὸ ἄθροισμα ὅμως 7+5=12 εἶναι ἀληθὲς καὶ ἀμετάβλητο, ἔχει δηλαδὴ καθολικὴ ἰσχύ. Τὸν διαχωρισμὸ αὐτὸ ὀφείλουμε στὸν Παρμενίδη τὸν Ἐλεάτη, ὁ ὁποῖος -πρῶτος- διέσχισε τὸν ἑνιαῖο κόσμο, στὸν κόσμο τοῦ ἀγενήτου καὶ ἀνωλέθρου ὄντος καὶ στὸν ἀεὶ μεταβαλλόμενο κόσμο τοῦ γίγνεσθαι (GUTHRIE, W.K.C., Οἱ Ἕλληνες φιλόσοφοι, σ. 55, ἐκδ. Παπαδήμα, 1993).

Ἐν συνεχείᾳ θὰ ἐξετασθῇ ἡ πρώτη -ἐκ τῶν τριῶν- ἀλληγορία τῆς Πολιτείας (507d-509b). Ὁ ἥλιος, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται στὴν κορυφὴ τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου εἶναι ὁ ἔκγονος ἑνὸς ἄλλου ἡλίου, νοητοῦ, αὐτοῦ ποὺ ἀποκαλεῖται ἐπίσης ἀγαθὸν καὶ ἀνυπόθετος ἀρχὴ ἤ, κατὰ τὴν γεροντικὴ περίοδο τοῦ Πλάτωνα, ἕν (πβ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ, Δ. Κ., Ἱστορία τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας, σσ. 195, ἐκδ. Παπαδήμα, 2000)


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ