ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ ΘΕΑΤΕΣ

Τὸ χιλιοπαιγμένο -ἀπὸ ἐποχῆς ΓΑΠ- ἔργο ἑτοιμαζόμαστε νὰ τὸ παρακολουθήσουμε ὁσονούπω. Μὲ ἐκβιαστικὰ διλήμματα τοῦ τύπου "μέτρα ἢ χάος", ἡ κυβέρνηση τῆς ἐγχώριας τρόικας θὰ προχωρήσῃ στὴν ψήφιση τῶν νέων ἀποκρουστικῶν μέτρων, τὰ ὁποῖα θὰ βυθίσουν τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία σὲ μία πρωτοφανῆ ὕφεση· μὲ τοὺς πλέον πρόχειρους ὑπολογισμούς, ἡ ὕφεση τοῦ 2013 ὑπολογίζεται στὸ -7%. Ὁπότε...

Στὸ εὔλογο ἐρώτημα, γιατί οἱ διεθνεῖς τοκογλυφικοὶ ὀργανισμοὶ ἐπιβάλλουν τὴν ἀναποτελεσματική, ὅπως οἱ ἴδιοι ὁμολογοῦν, πολιτική, ἡ ἀπάντηση εἶναι μία καὶ μοναδική: διότι μόνον μὲ τὴν ἄμεση ληστεία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ θὰ καταφέρουν νὰ ἀποσπάσουν τὰ μεγαλύτερα δυνατὰ οἰκονομικὰ ὠφελήματα. Μὲ ἄλλα λόγια δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει τὸ μέλλον αὐτοῦ τοῦ τόπου, ἡ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη ποὺ αὐτοὶ εὐαγγελίζονται καὶ τὰ ἄλλα συναφῆ, ἀλλὰ τὸ τί καὶ πόσα θὰ ἁρπάξουν τώρα.

Τὸ ὑπηρετικὸ πολιτικὸ προσωπικό (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) δὲν μπορεῖ νὰ ἀντιδράσῃ, διότι τὸ "κρατᾶνε" ἀπὸ ὅλες τὶς πάντες (...). Οἱ "προμήθειες" γιὰ τὰ δάνεια καὶ τὰ ἔργα τῶν δεκαετιῶν ποὺ πέρασαν δὲν δόθηκαν δίχως ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα. Ὅταν λ.χ. κάποιοι ὑπέγραφαν γιὰ τὶς σκανδαλώδεις προμήθειες τῆς Ζῆμενς, δὲν τὸ ἔκαναν ἀπὸ "ἰδεολογία", ἀλλὰ ἐπειδὴ εἶχαν συγκεκριμένα ὑλικὰ ὠφελήματα· καὶ δὲν ἐννοῶ μόνο τοὺς λεμονοστύφτες τοῦ Κυριάκου καὶ τῆς Ντόρας... 

Τὸ ἄμεσο μέλλον μας εἶναι προαποφασισμένο καί, δυστυχῶς, πλήρως ὑποθηκευμένο. Ἀναμένεται ἡ ἀντίδραση τοῦ πανταχόθεν βαλλομένου ἑλληνικοῦ λαοῦ, τοῦ βωβοῦ πρωταγωνιστῆ αὐτῆς τῆς πρωτοφανοῦς τραγῳδίας καὶ τῶν ἀνεξαρτήτων ἀπὸ κάθε εἴδους δεσμεύσεις, πολιτικῶν δυνάμεων, μήπως καὶ ἐπιτευχθῇ ἡ τῶν ἡμετέρων παθημάτων κάθαρσις.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ