Ο "ΙΟΣ" ΠΑΡΑΛΗΡΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ;

Ἀνῆκα στοὺς ὀπαδούς -παρ' ὅτι δὲν μοῦ πολυαρέσει ἡ λέξη- τῆς τελευταίας περιόδου τῆς Ἐλευθεροτυπίας, αὐτῆς δηλαδὴ ποὺ ἐκδιδόταν κατὰ τὴν τελευταία διετία τῆς χρηματοπιστωτικῆς δυσκολίας, μοῦ ἀρέσουν δὲ καὶ ἀγοράζω μόνον ἐφημερίδες ποὺ δὲν πωλοῦν CD, βενζίνα, εἴδη Super Market κτλ. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ, ὅταν ἡ Μάνια Τεγοπούλου "κατέβασε τὰ ρολὰ" καὶ γιὰ τὸν πρόσθετο λόγο, ὅτι κάποιοι ἀξιόλογοι δημοσιογράφοι θὰ ὡδηγοῦνταν στὴν ἀνεργία. Ὑπῆρξαν ὅμως ἐποχὲς καὶ "ρεπορτάζ" (...), τὰ ὁποῖα δὲν "διαβάζονταν", ὅπως τὸ παραληρηματικὸ καὶ κατάπτυστο πρὸ 12ετίας τοῦ "Ἰοῦ", τὸ ὁποῖο ἐχαρακτήριζε ὅλους τοὺς Ἕλληνες ἀρχαιόθρῃσκους ὡς Νεοναζιστές, παρ' ὅτι στὸν χῶρο μας ὑπάρχουν καὶ δραστηριοποιοῦνται -ἐκτὸς τῶν ἄλλων- δεδηλωμένα μέλη καὶ ψηφοφόροι (καί) τῆς Ἀριστερᾶς.

Ἡ παρουσίαση ἐκείνη -ὅπως καὶ ἄλλες παρόμοιες τῶν ἰδίων δημοσιογράφων- ἐξυπηρετοῦσε συγκεκριμένα συμφέροντα καὶ γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τ' ὄνομά τους, τὴν παραπαίουσα Ἐκκλησία· μ' ἄλλα λόγια ἦταν "στοχευμένη" καὶ αὐτὸ φαινόταν μὲ τὸν πολὺ "χοντροκομμένο" καὶ πρόχειρο τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖο γράφτηκε. Ἡ κατάσταση αὐτὴ φαίνεται νὰ συνεχίζεται, ἂν καὶ πιὸ ἐκλεπτυσμένα καὶ στὴν νέα -καὶ πολὺ ἀξιόλογη καὶ ἄξια ὑποστήριξης γιὰ πολλοὺς λόγους- ἐκδοτικὴ προσπάθεια, στὴν Ἐφημερίδα τῶν Συντακτῶν, στὴν ὁποίαν οἱ ἴδιοι δημοσιογράφοι προσπαθοῦν νὰ ἀντιπαρατεθοῦν στὴν Χρυσῆ Αὐγή, ἀνασύροντας ἐπιχειρήματα ἀπ' τὸ παληό, πλὴν ὅμως δοκιμασμένο (σ.σ. καὶ ναζιστικό) ὁπλοστάσιο τῆς γενικευμένης συνενοχῆς τοῦ Μεγάλου Ἄλλου κατὰ τὸν Ζίζεκ, τοῦ ἑτέρου κατὰ τὸν Πλάτωνα. Ἡ νεοναζιστικὴ ὀργάνωση ὄντως διετράνωνε (1981), ὅπως σημειώνουν οἱ συντάκτες, ὅτι: "εἴμαστε παγανιστές, γιατὶ εἴμαστε Ἕλληνες" καὶ ἄλλα ἄνευ οὐσίας βαρύγδουπα, πλὴν ὅμως πιὸ κάτω συμπλήρωνε, διατελῶντας ἐν πλήρει συγχύσει -καὶ αὐτὸ τὸ παρέλειψαν ἐντέχνως (;) οἱ συντάκτες- ὅτι: "εἴμαστε ἀναρχικοί, γιατὶ εἴμαστε ἀσυμβίβαστοι καὶ φανατικοί". Μήπως, ἐκτὸς ἀπὸ παγανιστές, εἶναι καὶ ἀναρχικοί;

Γιατί δὲν γράφετε ἄλλο ἕνα ἄρθρο ἀγαπητοὶ δημοσιογράφοι, στὸ ὁποῖο νὰ ἀναλύετε τὸν "ἀναρχικὸ ἐξουσιασμὸ" τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ὅπως ἐπράξατε μὲ τὸν "παγανιστικὸ χριστιανισμό" της; Θὰ μοῦ πῆτε, ὅτι ἡ συγγραφὴ ἑνὸς τέτοιου ἄρθρου ἀφ' ἑνὸς δὲν θὰ εἶχε καὶ τόσο ἐνδιαφέρον, ὅπως αὐτὸ ποὺ γράψατε, ἀφ' ἑτέρου, τὸ παρὸν θὰ φανῇ χρήσιμο σὲ   κάποιους δημοκράτες Χριστιανούς, καθὼς θὰ ἀνεμίζεται ὡς σημαία στὴν "ἀγορὰ" τῶν μεταξὺ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, δηλαδὴ τῶν οὐδετέρων ποὺ "ψάχνονται" γιὰ κάτι ἄλλο. 

Ὁ νεο-ναζισμὸς δὲν ἀντιμετωπίζεται μὲ ξόρκια καὶ μὲ γενικόλογες κατηγορίες ἐναντίον ὅσων δὲν μᾶς ἀρέσουν. Ἀποτελεῖ κοινωνικὸ φαινόμενο, τὸ ὁποῖο ἐντείνεται κατὰ τὴν περίοδο τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, ὅπου τὰ μικρομεσαῖα κοινωνικὰ στρώματα ἐξαθλιώνονται οἰκονομικὰ καὶ ἠθικὰ καὶ γοητεύονται πρόσκαιρα ἀπὸ τὸν λαϊκιστικὸ λόγο τῶν μορφωμάτων αὐτῶν, τὰ ὁποῖα εἰδικεύονται στὸ νὰ κατασκευάζουν ἐχθρούς: οἱ Ἑβραῖοι στὴν Γερμανία τοῦ Μεσοπολέμου, οἱ αἱρετικοὶ καὶ οἱ εἱδωλολάτρες (σ.σ. αὐτοὶ ποὺ στοχοποιοῦνται δηλαδὴ στὸ ἄρθρο σας) κατὰ τὸν βυζαντινὸ μεσαίωνα, οἱ μαῦροι στὶς ΗΠΑ, οἱ Κομμουνιστὲς καὶ οἱ συνοδοιπόροι τοῦ μετεμφυλιακοῦ ἑλλαδικοῦ κράτους, οἱ μετανάστες τοῦ σημερινοῦ, ἀποτελοῦν τὸ μεγάλο πρόβλημα κατ' αὐτοὺς καί, ἐφ' ὅσον ἐκλείψουν ἢ ἐξοντωθοῦν, θὰ ἐπανέλθουμε στὴν προτέρα κατάσταση τῆς εὐημερίας... 

Μήπως πρέπει νὰ ψάξετε ἀλλοῦ γιὰ τοὺς πραγματικοὺς συμμάχους τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς; Τὸ "Ἑλλὰς Ἑλλήνων Χριστιανῶν", οἱ Μητροπολῖτες Πειραιῶς, Θεσσαλονίκης καὶ Καλαβρύτων, ἐν γένει ἡ καταστολὴ καὶ ἡ ἀπαγόρευση ὁποιουδήποτε ἄλλου θρῃσκεύματος, ἄποψης καὶ δόγματος δὲν ἀποτελεῖ πρακτικὴ τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ πολιτισμοῦ καί, κατ' ἐπέκταση τοῦ σύγχρονου πολυθεϊστικοῦ χώρου, ἀλλὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν νεοφιλελεύθερων "κοστουμαρισμένων Ταλιμπὰν τῆς δημοσιογραφίας" στὴν ἐποχή μας, γιὰ νὰ χρησιμοποιήσω μιὰ πολὺ ἐπιτυχημένη ἔκφραση ἑνὸς πολὺ σοβαροῦ καὶ μορφωμένου συναδέλφου σας. Μὴν λησμονῆτε τὸν πολὺ γνωστὸ ἀφορισμὸ τοῦ Κ. Γιούνγκ, ὅτι: "ὁ Χριστιανισμὸς ἀποτελεῖ τὴν μήτρα ὅλων τῶν ὁλοκληρωτισμῶν".

Υ.Γ.-1: Τὰ ἴδια περίπου ἰσχύουν καὶ γιὰ τὴν ἐφημερίδα Αὐγή, ἡ ὁποία στὴν κυριακάτικη ἔκδοσή τῆς 25ης Νοεμβρίου ἐφιλοξένησε τὶς περισπούδαστες (...) ἀναλύσεις ἐκπροσώπου τοῦ Ἄρτου Ζωῆς, διοργανωτῆ τοῦ διαφημιζομένου συνεδρίου, μὲ θέμα: Νεοναζιστικὸς Παγανισμὸς καὶ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ τὶς ἀπόψεις τοῦ δημοκράτη (...) Μητροπολίτη Δημητριάδος, πρώην ἐκλεκτοῦ μέλους τῆς παρεκκλησιαστικῆς ὀργάνωσης τῆς Χρυσοπηγῆς...
Υ.Γ.-2: Ὁ ἀναφερόμενος στὸ ἄρθρο σας Κωνσταντῖνος Πλεύρης, δηλώνει ἐπισήμως (καὶ ἀνεπισήμως) Χριστιανὸς στὸ θρήσκευμα. Ἑπομένως, μᾶλλον, θἄπρεπε νὰ τὸν ἔχετε ἀποβάλλει ἀπὸ τὸν χῶρο μας καὶ νὰ τὸν ἐντάξετε στὸ "ἄλλο στρατόπεδο". Μὴν τοῦ στερῆτε τὸ δικαίωμα τοῦ αὐτοπροσδιορισμοῦ. Θὰ τὸν βοηθήσετε, πιστέψτε με...

Σχόλια

 1. Είναι σίγουρα λάθος να λέμε πως οι Ιοί έβρισαν εμάς για να κάνουν εξυπηρέτηση στην Εκκλησία. Πιθανόν να μην κατάλαβα εγώ καλά. Οι Ιοί, σε πλείστα κείμενά τους έβριζαν την Εκκλησία αλλά και την 'θρησκεία' γενικότερα. Αφορμή για το μένος της παρεούλας των αρρωστημένων εναντίων μας, είναι βεβαίως η Παράδοση, την οποία υπηρετούμε αλλά αυτοί θα ήθελαν να εξαλείψουν. Για τον ίδιο λόγο άλλωστε (γι'αυτό που οι ίδιοι καταλαβαίνουν ως παράδοση) και για άλλους (πολιτικούς) οι Ιοί έβριζαν την Εκκλησία πολύ συχνότερα απ'οτι εμάς. Την έβριζαν τότε, αλλά τώρα μάλλον όχι...

  Αυτό επειδή και η (ελλαδική) αριστερά και η (ελλαδική) ορθοδοξία, διχοτομούνται όλο και περισσότερο από το 'ουδενός χωρίον' μεταξύ Μοντερνισμού και Παραδοσιοκρατίας. Στο μεν μέτωπο της αριστεράς, από την μια πλευρά βρίσκονται οι διεθνιστές (θιασώτες μιας οικουμενικής πάλης των τάξεων), οι κοινωνιστές της σχολής gellner με τον ιστορικό αναθεωρητισμό τους, σύσσωμοι οι ακροαριστεροί κλπ. Από την άλλη συντάσσονται οι παραδοσιοκράτες και εθνοκοινωνιστές αριστεροί. Στο δε θρησκευτικό μέτωπο, από την μια υπάρχουν οι άθεοι, άθρησκοι και αντιχριστιανοί, αλλά και ο σκληρός, διεθνιστικός πυρήνας του χριστιανισμού (θεολόγοι, ανώτερος κλήρος) και από την άλλη βρίσκουμε ένα ευρύ πολιτικό φάσμα χριστιανών (από ελληνοχριστιανούς μέχρι νεορθόδοξους).

  Όμως, η αποδυνάμωση του ελλαδικού κράτους ως φορέα εξουσίας (λογω πτώχευσης) και η άνοδος της χρυσής αυγής, που στις λαϊκές μάζες (τον κύριο πάροχο νομιμοποίησης της εκκλησιαστικής εξουσίας) είναι γεωμετρική, θορύβησε τους ανωτέρους της εκκλησιαστικής ηγεσίας και επέφερε νέες ανάγκες. Η ανάγκη προσεταιρισμού της πασοκοριστεράς (της επόμενης κοσμικής εξουσίας) έφερε στο προσκήνιο Γιαγκάζογλους, Ξυδάκηδες, Καλαντζήδες κλπ. Έπειτα, η ανάγκη απαγκίστρωσης από το βυθιζόμενο έθνος-κράτος ενδυνάμωσε τον εγγενή οικουμενισμό, με τους φαναριώτες να συντονίζουν τον χορό των Καλαϊτζίδηδων, Ζουμπουλάκηδων, Θερμών κλπ. Η επίσημη, ευθεία καταδίκη των 'χρυσών' ανταγωνιστών ήρθε ταυτόχρονα, με τους Σιατίστης, Μεσσηνίας, Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Δημητριάδος και Ναυπάκτου να σπεύδουν να εισπράξουν την ευμένεια του Μπαρθόλεμιου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αυτή η προσέγγιση Πασοκοριστεράς και Εκκλησίας (αρχιεπισκοπική κηδεία του πατέρα Τσίπρα, προσεχές συνέδριο -πασοκοριστερής μάλιστα πρωτοβουλίας- 'Εκκλησία και Αριστερά' στο Αριστοτέλειο, ήτοι τον θεολογικό εισηγητή του 'λαικού οικουμενισμού') δεν είναι μονόπλευρη. Χαρακτηριστική είναι η ανακούφιση με την οποία πολλοί μοντερνιστές αριστεροί, άθεοι ή άθρησκοι, υποδέχτηκαν την επίσημη εκκλησιαστική καταδίκη της χ.α. Έτσι λοιπόν, σε ότι αφορά εμάς ως παραδοσιοκράτες και Έλληνες στο θρήσκευμα, τα πράγματα είναι απλά: στο ιδεολογικό σανατόριο των ιών του αριστερισμού δέχονται πλέον και το catering του οικουμενισμένου πατριαρχείου. Πλέον βρίσκουμε λίαν αδόκιμο και ξεπερασμένο να εγκαλούμε τους αριστεριστές για ταύτιση απόψεων και πρακτικών με τους ρασοφόρους, για εξυπηρέτηση των εκκλησιαστικών συμφερόντων, να τους υποδεικνύουμε τα αφελή λογικά τους σφάλματα (όπως είπες κι εσύ "αναρχικός εξουσιασμός - παγανιστικός χριστιανισμός") κλπ.

  Και ποία αριστερά, τελικά, θα γίνει αντικείμενο των λογικών μας ενστάσεων; Η ελλαδική αριστερά έχει απείρως περισσότερα κοινά με τον Ολοκληρωτισμό, από την όποια χρυσή αυγή. Η αριστερά εξέθρεψε την ανομία και την πολιτική βία και τρομοκρατία με δεκάδες νεκρούς και σακατεμένους. Η αριστερά επιχείρησε να αλλάξει το νόημα λέξεων και όρων, στο λεξιλόγιο του Έλληνα. Η αριστερά πέρασε τις πολιτικές της θέσεις μέσα από την κρατική εκπαίδευση, πλένοντας εγκεφάλους παιδιών και απορρυθμίζοντας ολόκληρο τον θεσμό. Η αριστερά φόρεσε ιδεολογικό κολάρο στις Τέχνες, αποκλείοντας ο,τι δεν της άρεσε. Η αριστερά δεν χρειάστηκε πόλεμο, συμμάχους και βομβαρδισμούς, για να γεμίσει την χώρα με υποψήφιες μειονότητες ή να νομιμομοποιήσει τον ανθελληνισμό. Απευθυνόμαστε στη λογική του ενός εκατομμυρίου πασόκων που ακόμη ψάχνουν τα λεφτά που 'υπάρχουν'; Ψάχνουμε αντικληρικαλισμό στους χειροκροτητές του Φαναρίου; Επικαλούμαστε τη νοημοσύνη αυτών που θέλουν και ευρώ και μονομερή διαγραφή χρέους; Ή μήπως την ιστορική συνείδηση αυτών που αποκαλούν 'μακεδόνες' τους σκοπιανούς;

  Ας τελειώνουμε με τους κωλοαριστερούς (του είδους) και τις κωλοφυλλάδες τους! Σαν πολλά μας τα έχουν κάνει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δὲν καταλαβαίνω γιὰ ποιὸ λόγο ἐμπλέκεις τὴν Ἀριστερὰ στὴν ὑπόθεση αὐτή. Ποιὸς εἶναι ὁ ἀντίπαλός μας ἐδῶ; Κάποιοι δημοσιογράφοι (τοῦ "Ἰοῦ" ἐν προκειμένῳ) οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν -κατὰ τὴν γνώμη μου στοχευμένα- νὰ μᾶς ἐντάξουν κάπου, ποὺ δὲν ἀνήκουμε. Θὰ τὸ ἀποδεχθοῦμε; Ἢ θὰ ποῦμε ποιοὶ εἴμαστε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Έχουμε πολλάκις πει ποιοί είμαστε και όχι μόνο, έχουμε ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ποιοί είμαστε. Απο κάποιο σημείο κι έπειτα το όλο θέμα στρέφεται εναντίον μας. Προσπαθώντας συνεχώς να αποκρούσουμε τις κατηγορίες πασίγνωστων κρετίνων, το λιγότερο που καταφέρνουμε είναι να ευτελιζόμαστε ηθικά κσι να εξισωνόμαστε με εκείνους.

  Η μακρά καριέρα κάποιων στο επάγγελμα του κοινωνικού ιεροεξεταστή, έλαβε τέλος. Ο καιρός που οι γνωστοί κρετίνοι, ορμώμενοι από τον 'ευρύτερο αριστερό χώρο' αμαύρωναν συνειδήσεις, παρήλθε ανεπιστρεπτί. Πλέον, δεν μετράει τόσο αν μας εντάξουν κάπου όπου δεν ανήκουμε, όσο το αν τους εντάξουμε ΕΜΕΙΣ εκεί όπου άνηκαν από πάντα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ