Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2013

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 2 Φεβρουαρίου, στὶς 8:00μ.μ., τὸ Φ.Ε. ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (Παλλάδος 24, 2ος ὄροφος, "Παλαίχθων") θὰ παρουσιάσῃ τὸ ἀποκαλυπτικὸ ντοκυμανταὶρ τῶν Ζ. Φριτὲλ καὶ Μὰρκ Ρώς:
Goldman Sachs: ἡ Τράπεζα ποὺ κυβερνᾷ τὸν κόσμο
Τὸ 1869 δύο Γερμανοὶ μετανάστες, οἱ Markus Goldmann καὶ Samouel Sachs, ἵδρυσαν μία ἑταιρεία, τῆς ὁποίας τὸ ἀντικείμενο ἦταν τὰ ἐμπορικὰ χρεώγραφα.Ἔκτοτε καὶ ἔως σήμερα, ποὺ στὴν Τράπεζα ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὴν Shell, "ἀπονεμήθηκε", ἀπὸ τὸ ἑλβετικὸ τμῆμα τῆς Greenpeace, τὸ βραβεῖο ντροπῆς τοῦ 2013, κύλισε πολὺ νερὸ στὸ αὐλάκι... Στὴν χώρα μας ἔγινε γνωστὴ τὸ 2000, ὅταν ἀγόρασε ἕνα κομμάτι τοῦ δημοσίου χρέους, προκειμένου νὰ διευκολυνθῇ ἡ εἴσοδος τῆς χώρας μας στὴν Εὐρωζώνη.
Τὸ ντοκυμανταὶρ τῶν Ζ. Φριτὲλ καὶ Μὰρκ Ρὼς στηρίζεται σὲ μαρτυρίες πρώην στελεχῶν της καὶ παρουσιάζονται οἱ ἀπόψεις γνωστῶν Ἑλλήνωνκαὶ ξένων οἰκονομολόγων καὶ δημοσιογράφων καὶ ἑστιάζεται στὸν τρόπο λειτουργίας τοῦ τραπεζικοῦ αὐτοῦ κολοσσοῦ, στὸ πῶς ἀπαλλάχθηκε, τὸ 2008, ἀπὸ τὸν βα…

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Ὁ Γιῶργος καὶ ἡ Ἀναστασία μᾶς "ἐγκαταλείπουν", εὐτυχῶς μόνο γιὰ λίγους μῆνες. Ἡ ὁμάδα μας, ἡ "Νέα Ἀκαδήμεια" δὲν μπορεῖ νὰ μείνῃ ἀσυγκίνητη σ' αὐτὲς τίς, ἔστω, προσωρινὲς ἀποχωρήσεις, γι' αὐτὸ καὶ θὰ τοὺς ἀποχαιρετήσουμε, ὅπως ἁρμόζει σὲ πλατωνικούς· μὲ συμπόσιο. 
Ἀποφασίσαμε, λοιπόν, τὸ Σάββατο 26 Ἰανουαρίου, στὶς 8:00 τὸ βράδυ, νὰ συναντηθοῦμε στὸ "Οἰνοπωλεῖον" (Αἰσχύλου 12, πλ. Ψυρρῆ) καὶ νὰ πιοῦμε ἕνα ποτήρι κρασί (ἢ καὶ πιὸ πολλά) στὴν ὑγειά τους, εὐχόμενοι στοὺς συντρόφους μας "καλὴ ἐπιτυχία" καὶ "σύντομη ἐπάνοδο στὴν πατρίδα".
Ὡς ἐκ τούτου, ἡ προγραμματισμένη γιὰ αὔριο συνάντησή μας ἀναβάλλεται γιὰ τὴν ἑπομένη Κυριακή (3 Φεβρουαρίου) στὸ ΒΟΧ (Ἀραχώβης καὶ Θεμιστοκλέους, πλ. Ἐξαρχείων, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα).

ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΣΤΟΝ "ΕΥΡΙΠΙΔΗ"

Τὴν προσεχῆ Παρασκευὴ 18 Ἰανουαρίου, στὶς 6:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸν "Εὐριπίδη" (Ἀνδρ. Παπανδρέου 9-11, Χαλάνδρι) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ βιβλίο τοῦ Γιάννη Βαρουφάκη:
Ὁ Παγκόσμιος Μινώταυρος (ἐκδ. Λιβάνη, 2011)
Ὁ Βαρουφάκης ἀναζητεῖ τὶς πραγματικὲς αἰτίες τῆς οἰκονομικῆς κρίσης σὲ ὅλον τὸν κόσμο, ἰδιαιτέρως ὅμως στὶς Η.Π.Α., τῶν ὁποίων τὴν οἰκονομικὴ κατάσταση καὶ τὶς ἀλλεπάλληλες κρίσεις γνωρίζει πολὺ καλά. "Κλειδὶ" στὴν κατανόηση τοῦ φαινομένου αὐτοῦ ἀποτελεῖ ἡ Wall Street καὶ ὁ τρόπος λειτουργίας τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ κεφαλαίου στὴν ἰμπεριαλιστικὴ μητρόπολη, λόγῳ τῶν τεραστίων κεφαλαίων ποὺ "ἀναγκάζει" τὶς ἄλλες χῶρες νὰ τῆς στέλνουν, μέσῳ τῶν γνωστῶν καὶ κακοφήμων διόδων.
Ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου, παρμένος ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ Μυθολογία, δὲν εἶναι τυχαῖος. Μᾶς θυμίζει τοὺς φόρου ὑποτελεῖς Ἀθηναίους στὸν Μίνωα τῆς Κρήτης, ὅπου "ἀναγκάζονταν" καὶ αὐτοὶ μὲ τὴν σειρά τους νὰ τοῦ στέλνουν τὸν ἀνθὸ τῆς ἀθηναϊκῆς νεολαίας, γιὰ νὰ τοὺς κατασπαράξῃ ὁ μυθικὸς …

Ο ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΟ "ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΡΟΔΟΥ"

Τὴν Τετάρτη 16 Ἰανουαρίου, στὶς 5:00μ.μ., ὁ Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος θὰ παραθέσῃ διάλεξη στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Δ. Ἀθηναίων, στὸ πλαίσιο τῶν μεταπτυχιακῶν σεμιναρίων φιλοσοφίας (αἴθουσα "Ἀντ. Τρίτσης", Ἀκαδημείας 50), μὲ θέμα:
Ὁ μεσαιωνικὸς κόσμος στὸ Ὄνομα τοῦ Ρόδου
Τὸ μυθιστόρημα αὐτὸ τοῦ Οὐμπέρτο Ἔκο θεωρεῖται ἀπὸ τὰ πλέον σημαντικὰ τοῦ 20ου αἰῶνα· στὶς σελίδες του ὁ διάσημος Ἰταλὸς καθηγητὴς καὶ συγγραφεὺς παρουσιάζει τὴν καθημερινότητα σ' ἕνα μοναστήρι Βενεδικτίνων, στὴν Β. Ἰταλία. Ἡ φαινομενικὴ ἡσυχία διακόπτεται, ὅταν συμβαίνουν κάποιοι μυστηριώδεις φόνοι, τοὺς ὁποίους καλεῖται νὰ ἐξιχνιάσῃ ὁ Βερνάρδος τοῦ Γκύ, ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Ἐξέτασης· πρὸ τῆς ἐλεύσεως τοῦ τελευταίου ἔχει προθυμοποιηθῆ νὰ βοηθήσῃ τὸν Ἡγούμενο, ὁ φραγκισκανὸς μοναχὸς Γουλιέλμος, κάτοχος τῆς ἀριστοτελικῆς λογικῆς καὶ ὁ βοηθός του Ἄντσο, ὁ ἀφηγητής.
Ὁ ὁμιλητὴς θὰ προσπαθήσῃ, ἀφορμώμενος ἀπὸ τὸ μυθιστόρημα αὐτό, νὰ ἀναπλάσῃ τὴν ἐποχή, τὰ ἤθη, τὶς ἐμμονές, τὸ ρωμαιοκαθολικὸ δόγμα καὶ τοὺς ἀνθρώπο…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Τὴν Κυριακὴ 13 Ἰανουαρίου, στὶς 6:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸν "Δίαυλο" (Ἀδριανοῦ 1, Θησεῖο) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ τελευταῖο μέρος τῆς ἑνότητας: Ἡ Θεωρία τῶν Ἰδεῶν, ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Κ. Μπόρμαν (Πλάτων, ἐκδ. Καρδαμίτσας, σ. 111-130) τὸ ὁποῖο ἐπιγράφεται: 
Ἡ ἄνοδος στὴν Γνώση τῶν Ἰδεῶν· Ἔρως καὶ Γνώση
Στὴν ἑνότητα αὐτή, ὁ συγγραφεὺς ἀνακεφαλαιώνει, κατ' ἀρχάς, τὶς ἀπόψεις τῶν, πρὸ τοῦ Σωκράτη, ὁμιλητῶν, δηλαδὴ τοῦ Φαίδρου, τοῦ Ἐρυξιμάχου, τοῦ Ἀριστοφάνη, τοῦ Παυσανία καὶ τοῦ βραβευμένου, τὸ ἔτος ἐκεῖνο, ποιητῆ Ἀγάθωνα· κατόπιν, περνᾷ στὴν ἀνάλυση τῶν λόγων τοῦ Σωκράτη (ἢ τῆς φανταστικῆς ἱέρειας Διοτίμας) γιὰ νὰ τονίσῃ, ἀφ' ἑνὸς τὴν ἀξία τῆς διαλεκτικῆς τέχνης στὴν γνωστικὴ διαδικασία, ἀφ' ἑτέρου τὴν ἀδυναμία της ἔναντι τῆς λεγομένης "μυστικιστικῆς" σοφίας. Ἡ ἰδέα τοῦ καλοῦ (στὴν καθωμιλουμένη: τοῦ ὡραίου) καὶ ἡ κατανόηση τῆς οὐσίας του ἀποτελοῦν ἐν τέλει τὴν ἐπιδίωξη τῶν ἐραστῶν.