Ο ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΟ "ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΡΟΔΟΥ"

Τὴν Τετάρτη 16 Ἰανουαρίου, στὶς 5:00μ.μ., ὁ Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος θὰ παραθέσῃ διάλεξη στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Δ. Ἀθηναίων, στὸ πλαίσιο τῶν μεταπτυχιακῶν σεμιναρίων φιλοσοφίας (αἴθουσα "Ἀντ. Τρίτσης", Ἀκαδημείας 50), μὲ θέμα:

Ὁ μεσαιωνικὸς κόσμος στὸ Ὄνομα τοῦ Ρόδου

Τὸ μυθιστόρημα αὐτὸ τοῦ Οὐμπέρτο Ἔκο θεωρεῖται ἀπὸ τὰ πλέον σημαντικὰ τοῦ 20ου αἰῶνα· στὶς σελίδες του ὁ διάσημος Ἰταλὸς καθηγητὴς καὶ συγγραφεὺς παρουσιάζει τὴν καθημερινότητα σ' ἕνα μοναστήρι Βενεδικτίνων, στὴν Β. Ἰταλία. Ἡ φαινομενικὴ ἡσυχία διακόπτεται, ὅταν συμβαίνουν κάποιοι μυστηριώδεις φόνοι, τοὺς ὁποίους καλεῖται νὰ ἐξιχνιάσῃ ὁ Βερνάρδος τοῦ Γκύ, ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Ἐξέτασης· πρὸ τῆς ἐλεύσεως τοῦ τελευταίου ἔχει προθυμοποιηθῆ νὰ βοηθήσῃ τὸν Ἡγούμενο, ὁ φραγκισκανὸς μοναχὸς Γουλιέλμος, κάτοχος τῆς ἀριστοτελικῆς λογικῆς καὶ ὁ βοηθός του Ἄντσο, ὁ ἀφηγητής.

Ὁ ὁμιλητὴς θὰ προσπαθήσῃ, ἀφορμώμενος ἀπὸ τὸ μυθιστόρημα αὐτό, νὰ ἀναπλάσῃ τὴν ἐποχή, τὰ ἤθη, τὶς ἐμμονές, τὸ ρωμαιοκαθολικὸ δόγμα καὶ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ Μεσαίωνα, τῶν ὁποίων οἱ ἀπόψεις καί, κυρίως ἡ προσκόλληση στὸν Ἀριστοτέλη, ὡδήγησαν στὴν θερμὴ ὑποδοχὴ τοῦ Πλήθωνος (1438-39) καὶ στὴν δημιουργία ἑνὸς νέου φιλοσοφικοῦ ρεύματος, τοῦ ἀναγεννησιακοῦ Νεοπλατωνισμοῦ.

Βιβλιογραφία

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, Περὶ Ποιητικῆς, Μετὰ τὰ Φυσικά, Περὶ Ἑρμηνείας, Ἀναλυτικῶν πρότερα.
ΕΚΟ, ΟΥΜΠ. (2009). Τὸ Ὄνομα τοῦ Ρόδου, Ἑλληνικὰ Γράμματα.
ΕΚΟ, ΟΥΜΠ. (2005). Ἐπιμύθιο στὸ Ὄνομα τοῦ Ρόδου, Ἑλληνικὰ Γράμματα.
ΒΑΛΑΛΑ-ΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, Τ. (2000). Προβολὲς στὸν Ἀριστοτέλη, Ζῆτρος.
ΓΙΑΝΝΑΡΑ, Χρ. (2006). Ὀρθοδοξία καὶ Δύση στὴν νεώτερη Ἑλλάδα, Δόμος.
ΓΚΟΦ, Λὲ Ζάκ (2002). Οἱ διανοούμενοι στὸν Μεσαίωνα, Κέδρος.
ΧΡΟΝΗ, Ν. (1994). Κεφάλαια Μεσαιωνικῆς Φιλοσοφίας.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ