ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Τὴν προσεχῆ Κυριακὴ 10 Φεβρουαρίου, στὶς 6:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸ Καφὲ "Τερίνα" (Καπνικαρέας 35/Πλάκα) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ πρῶτο μέρος ἀπὸ τὴν τέταρτη ἑνότητα τοῦ βιβλίου τοῦ Κ. Μπόρμαν (Πλάτων, ἐκδ. Καρδαμίτσας, σ. 131-174) γιὰ τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς, συγκεκριμένα:

Τὰ τέσσερα ἐπιχειρήματα στὸν Φαίδωνα

Ὁ Σωκράτης ἀποχαιρετᾷ τοὺς μαθητές του μὲ μία συζήτηση ὑψηλοῦ ἐπιπέδου, ἀναπτύσσοντας, στὸν Φαίδωνα, μία μὴ ἀνατρέψιμη ἐπιχειρηματολογία· ἡ ψυχή, ἡ ὁποία ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸ σῶμα συναποτελοῦν ἀδιάσπαστη ἑνότητα, εἶναι ἀθάνατη. Ἡ ἀποδεικτική του προσπάθεια διαρθρώνεται ὡς ἑξῆς: 

πρῶτον, μὲ τὸ ἡρακλείτειο ἐπιχείρημα τῶν ἐναντίων (70c-72e)· ἡ ροὴ τῶν πραγμάτων, τὸ γίγνεσθαι ἑνὸς ὑποκειμένου ἐπιτυγχάνεται ἀπὸ μία κατάσταση στὴν ἀντίθετή της (ζωή-θάνατος-ζωή- κ.ο.κ.), 
δεύτερον, μὲ τὸ πυθαγόρειο ἐπιχείρημα τῆς ἀναμνήσεως (72e-77a), ἄποψη ἡ ὁποία ἔχει ἀναπτυχθῆ καὶ στὸν Μένωνα· ἡ γνώση εἶναι ἀνάμνηση (ἡ μάθησις οὐκ ἄλλο τι ἢ ἀνάμνησις τυγχάνει οὖσα) ἀπὸ τὴν κατάσταση τῆς προϋπάρξεως στὸν παρόντα βίο· 
τρίτον, μὲ τὸ ἐπιχείρημα γιὰ τὴν οὐσία τῆς ψυχῆς (78b-80e)· ἡ ψυχὴ μοιάζει καὶ εἶναι συγγενὴς (ἑπομένως καὶ ἀθάνατη) μὲ τὰ ὄντως ὄντα, τὶς ἰδέες, ὄχι μὲ τὰ πράγματα (ὁμοιότερον ἄρα ψυχὴ σώματός ἐστι τῷ ἀειδεῖ, τὸ δὲ τῷ ὁρατῷ) καὶ 
τέταρτον, μὲ τὸ λεγόμενο ὀντολογικὸ ἐπιχείρημα (95a-107e)· ἡ ψυχή, ἡ ὁποία συνδέεται μὲ τὸ εἶδος "ζωή", ἐπακριβῶς μετέχει τῆς ζωῆς ἢ τὴν ἔχει ὡς ἀπόλυτο κατηγόρημα. Ὅπως σημειώνει ὁ Εὐ. Παπανοῦτσος (Φαίδων, Εἰσαγωγή, σ. 33): "ἡ παρουσία τῆς Ἰδέας αὐτῆς (σ.σ. τῆς ζωῆς) ὑποχρεώνει τὴν ψυχὴν ... νὰ μὴ δεχθῇ ποτὲ τὸ ἐναντίον τῆς ζωῆς, δηλ. τὸν θάνατον".

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ