Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2013

ΕΛΛΑΣ: Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΝ

Τρία γεγονότα τῆς τελευταίας ἑβδομάδας δείχνουν τὴν ἀντιφατικὴ κατάσταση ποὺ χαρακτηρίζει τὴν χώρα μας· μία ἑλληνίδα, ἡ Ἑλένη Ἀντωνιάδου, ἡ ὁποία ἀσχολεῖται μὲ τὶς νανοεπιστῆμες καὶ τὴν ἀναγεννητικὴ ἰατρική, ἀνακηρύχθηκε, στὸ Λονδῖνο, ἐπιστήμων τῆς χρονιᾶς γιὰ τὸ ἐρευνητικό της ἔργο (2013 FDM Everywoman In Technology Awards), ἐνῷ τρεῖς φοιτήτριες τῆς Νομικῆς Ἀθηνῶν, ἡ Κατερίνα Πιτσόλη, ἡ Στεφανία Βλάχου καὶ ἡ Μελίνα Στρούγγη, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ Λέκτορα Γ. Κυριακοπούλου, ἀνακηρύχθηκαν πρωταθλήτριες Εὐρώπης καὶ δεύτερες παγκόσμιες πρωταθλήτριες στὴν Νομικὴ τοῦ Διαστήματος, ἀποκλείοντας στὰ ἡμιτελικὰ τὴν ἔμπειρη ὁμάδα τῶν ΗΠΑ. Ἡ εἰκονικὴ δίκη διεξήχθη ἐνώπιον τριῶν ἐκ τῶν δικαστῶν τοῦ Διεθνοῦς Δικαστηρίου τῆς Χάγης.
Στὸν ἀντίποδα τῶν συμβάντων ποὺ δείχνουν τὴν Ἑλλάδα ποὺ ἀγωνίζεται, κάποιος ἐκπρόσωπος τοῦ ἄρρωστου πολιτικοῦ συστήματος, ἕνας πρώην ὑφυπουργὸς τοῦ ΠΑΣΟΚ καὶ μάλιστα τῆς Παιδείας (...), ὁ Γ. Ἀνθόπουλος, συνελήφθη, ἐμπλεκόμενος, σὲ κύκλωμα τοκογλυφίας στὴν Καβάλα. Μπορεῖ νὰ κ…

ΜΝΗΜΗ ΥΠΑΤΙΑΣ

Τὸ πρῶτο δεκαπενθήμερο τοῦ ἔτους 415 οἱ παραβολάνοι τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Κυρίλλου δολοφόνησαν, κατακρεουργῶντας την, τὴν Νεοπλατωνικὴ Φιλόσοφο καὶ Μαθηματικὸ Ὑπατία. Ὡς ἐλάχιστο φόρο τιμῆς στὴν μνήμη τῆς μεγάλης Ἑλληνίδας καὶ τελευταίας ἐπιστήμονος πρὶν τὸν Μεσαίωνα, τὸ Φιλοσοφικὸ Ἐργαστήριο "Ἀθηνᾶ Ἐργάνη" σᾶς προσκαλεῖ στὸ ἐτήσιο θρῃσκευτικὸ καὶ πολιτικὸ μνημόσυνο, στὶς 23 Μαρτίου, στὶς 8.00μ.μ. (Παλλάδος 24-26, 2ος Ὄροφος, Αἴθουσα "Παλαίχθων").
Τὸ μνημόσυνο περιλαμβάνει: τελετὴ μνημοσύνου ἀπ' τὴν Λατρευτικὴ Κοινότητα "Λάβρυς" καὶ ὁμιλία ἀπ' τὸν Κωνσταντῖνο Σταυρόπουλο, μὲ θέμα:
Ὑπατία, ἡ περιβόητος φιλόσοφος.
Ποιὰ ἦταν ὅμως ἡ Ὑπατία;
Νεοπλατωνικὴ φιλόσοφος καὶ Μαθηματικός, κόρη τοῦ διασήμου Μαθηματικοῦ καὶ διευθυντῆ τοῦ Μουσείου (Πανεπιστημίου) τῆς Ἀλεξανδρείας, Θέωνος· γεννήθηκε στὴν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου (370), ὅπου κι ἐσπούδασε ἔχοντας ὡς διδάσκαλο τὸν διάσημο Γεωμέτρη Πάππο, δείχνοντας ἀπὸ μικρὴ τὴν κλίση της στὸν λεγόμενο Μαθηματικὸ Πλ…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Τὴν Κυριακὴ 10 Μαρτίου, στὶς 5:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸν Παλαίχθονα (Παλλάδος 24-26, Μοναστηράκι, 2ος ὄροφος) καὶ θὰ συνεχίσουμε τὴν συζήτηση γιὰ τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς στὸν Φαίδωνα, συγκεκριμένα τὸ τρίτο ἐπιχείρημα, τὸ ὁποῖο ἀναπτύσσει ὁ Σωκράτης, ὅταν παρατηρῇ ὅτι ἡ ἐπιχειρηματολογία του τῶν ἐναντίων καὶ τῆς ἀναμνήσεως συναντᾷ τὶς ἐπιφυλάξεις τῶν συνομιλητῶν του.
Τὸ πῶς ἀναπτύσσει ὁ Σωκράτης τὰ ἐπιχειρήματα αὐτά, ἔχει ἀναφερθῆ σὲ προηγούμενη ἀνάρτηση, τῆς 9ης Φεβρουαρίου (ὅρ. ὀντολογικὸ ἐπ. καὶ ἐπ. γιὰ τὴν οὐσία τῆς ψυχῆς). Γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ ἐπιχειρήματος αὐτοῦ, ἀπαραίτητη προϋπόθεση θεωρεῖται ἡ γνώση τῆς δυϊστικῆς θεωρίας τῆς Προϋπάρξεως τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀποδοχὴ ἐκ μέρους μας τοῦ τρόπου προσεγγίσεως τῶν αἰσθητῶν καὶ τοῦ νοητοῦ, ὅπως ἐπίσης καὶ τῆς ἐνδιαμέσου -πρὸς αὐτά- θέσεως τῆς ψυχῆς. Ὁ ἐπιθετικὸς προσδιορισμὸς ὁμοιότερον (Φαίδων, 79b), μόνον ἔτσι μπορεῖ νὰ γίνῃ ἀποδεκτός.

Κατὰ τὰ γνωστά, διαβάζουμε ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ K. Bormann, Πλάτων, ἐκδ. Καρδαμίτσα, σ. 145-174.