ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Τὴν Κυριακὴ 10 Μαρτίου, στὶς 5:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸν Παλαίχθονα (Παλλάδος 24-26, Μοναστηράκι, 2ος ὄροφος) καὶ θὰ συνεχίσουμε τὴν συζήτηση γιὰ τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς στὸν Φαίδωνα, συγκεκριμένα τὸ τρίτο ἐπιχείρημα, τὸ ὁποῖο ἀναπτύσσει ὁ Σωκράτης, ὅταν παρατηρῇ ὅτι ἡ ἐπιχειρηματολογία του τῶν ἐναντίων καὶ τῆς ἀναμνήσεως συναντᾷ τὶς ἐπιφυλάξεις τῶν συνομιλητῶν του.

Τὸ πῶς ἀναπτύσσει ὁ Σωκράτης τὰ ἐπιχειρήματα αὐτά, ἔχει ἀναφερθῆ σὲ προηγούμενη ἀνάρτηση, τῆς 9ης Φεβρουαρίου (ὅρ. ὀντολογικὸ ἐπ. καὶ ἐπ. γιὰ τὴν οὐσία τῆς ψυχῆς). Γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ ἐπιχειρήματος αὐτοῦ, ἀπαραίτητη προϋπόθεση θεωρεῖται ἡ γνώση τῆς δυϊστικῆς θεωρίας τῆς Προϋπάρξεως τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀποδοχὴ ἐκ μέρους μας τοῦ τρόπου προσεγγίσεως τῶν αἰσθητῶν καὶ τοῦ νοητοῦ, ὅπως ἐπίσης καὶ τῆς ἐνδιαμέσου -πρὸς αὐτά- θέσεως τῆς ψυχῆς. Ὁ ἐπιθετικὸς προσδιορισμὸς ὁμοιότερον (Φαίδων, 79b), μόνον ἔτσι μπορεῖ νὰ γίνῃ ἀποδεκτός.

Κατὰ τὰ γνωστά, διαβάζουμε ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ K. Bormann, Πλάτων, ἐκδ. Καρδαμίτσα, σ. 145-174.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ