Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2013

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Τὴν προσεχῆ Κυριακὴ 28 Ἀπριλίου, στὶς 6:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸν "Παλαίχθονα" (Παλλάδος 24-26, πλ. Ψυρρῆς, 2ος ὄροφος) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ τελευταῖο μέρος τοῦ τετάρτου κεφαλαίου, ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Κ. Μπόρμαν (Πλάτων, σ. 175-186):
Ἡ ἀθανασία τῆς ψυχῆς στὸν Φαῖδρο καὶ στὴν Πολιτεία
Στὰ ἀποσπάσματα αὐτὰ ὁ Πλάτων συνεχίζει τὴν προβληματική, τὴν ὁποίαν εἰσήγαγε στὸν Φαίδωνα·ἐπακριβῶς θεωρεῖ ὡς ἀφετηριακό του σημεῖο, τὸ τέταρτο ἐπιχείρημα γιὰ τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς. Μόνο ποὺ ἐδῶ θὰ τὸ μεταπλάσῃ: ἡ ἀγένητη καὶ ἄφθαρτη ψυχὴ εἶναι πηγὴ καὶ ἀρχὴ κινήσεως (Φαῖδρος, 245c). Στὴν Πολιτεία (608d-611b) θὰ θέσῃ τὸ θέμα στὴν ἠθική του διάσταση, καθὼς θὰ συνδέσῃ τὴν ψυχὴ μὲ ἕνα "νόσημα", τὴν ἀδικίαν.

ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 20 Ἀπριλίου, στὶς 7.00μ.μ., ὁ Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος καὶ ὁ ἐπ. καθηγητὴς Πολιτικῆς Θεωρίας τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου καὶ μέλος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἰνστιτούτου Νῖκος Πουλαντζᾶς, Σταῦρος Κωνσταντακόπουλος, θὰ παρουσιάσουν τὸ βιβλίο:
Φασισμὸς καὶ Δικτατορία· ἡ Τρίτη Διεθνὴς ἀντιμέτωπη στὸν Φασισμό (ἐκδόσεις Θεμέλιο, 2006· πρώτη ἑλληνικὴ ἔκδοση: Ὀλκός, 1975). Ἡ μετάφραση εἶναι τῆς Χρ. Ἀγριαντώνη καὶ ἡ ἐπιμέλεια τοῦ Ἀγγ. Ἐλεφάντη.
Μετὰ τὶς ὁμιλίες καὶ τὴν ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων θὰ ἀκολουθήσῃ ἀφιέρωμα στὰ τραγούδια τῆς ἑπταετίας, μὲ τὴν Καίτη Μάρακα.
Στὸ βιβλίο αὐτό, ὁ ἀείμνηστος Νῖκος Πουλαντζᾶς διερευνᾷ ἕνα  θέμα -περίπου  ἀπαγορευμένο-γιὰ τὴν Ἀριστερά: τὴν κοινωνικὴ βάση καί, κυρίως, τὴν λαϊκὴ ὑποστήριξη στὸν Φασισμό. Πῶς δηλαδή, τὰ φτωχὰ λαϊκὰ στρώματα, ἰδιαιτέρως τὰ μικροαστικά, χτυπημένα ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση, τὴν ἀνεργία καὶ τὴν ἐξαθλίωση καὶ ἀπογοητευμένα ἀπὸ τὰ φιλελεύθερα καὶ τὰ σοσιαλδημοκρατικὰ κόμματα, ὁδηγοῦνται στὴν πλήρη πολιτικὴ στήριξη μιᾶς φασιστικῆς κυβέρνηση…

ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΣΤΟΝ "ΕΥΡΙΠΙΔΗ"

Τὴν προσεχῆ Παρασκευὴ 19 Ἀπριλίου, στὶς 6:30μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸ Βιβλιοπωλεῖο "Εὐριπίδης" (Ἀνδρ. Παπανδρέου 9-11, Χαλάνδρι) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ βιβλίο τοῦ καθηγητῆ Κώστα Δουζίνα: 
Ἀντίσταση καὶ Φιλοσοφία στὴν Κρίση (ἐκδ. Ἀλεξάνδρεια, 2011)
Στὸ βιβλίο αὐτό, ὁ Κ. Δουζίνας ἀναφέρεται καὶ σχολιάζει τὴν τραγῳδία, τὴν ὁποίαν ὑφίσταται ὁ ἑλληνικὸς λαὸς τὰ τελευταῖα τρία χρόνια, τὰ χρόνια τῶν μνημονίων, ἀπὸ τὴν στιγμὴ δηλαδὴ ποὺ ὁ μοιραῖος, γιὰ τὴν χώρα μας, Πρωθυπουργός, ὁ ἡμιπαράφρων Γιῶργος Παπανδρέου εἰσήγαγε τὴν Ἑλλάδα στὸ λεγόμενο  σπιρὰλ τοῦ θανάτου. Ἔκτοτε, ἡ χώρα μας συμπεριφέρεται ὡς πειραματόζωο, ἐπὶ τοῦ ὁποίου Εὐρωπαῖοι καὶ Ἀμερικανοὶ Ἰμπεριαλιστές, ἐν ἀγαστῇ συνεργασίᾳ μὲ τοὺς ντόπιους δωσιλόγους, ἐφαρμόζουν τὰ ἀπάνθρωπα πειράματά τους. Ἡ ἔκπληξη, κατὰ τὸν συγγραφέα, πραγματοποιήθηκε ὅταν "τὸ πειραματόζωο κατέλαβε τὸ ἐργαστήριο" καὶ μετεξελίχθηκε "ἀπὸ ἀντικείμενο σὲ ὑποκείμενο τῆς πολιτικῆς πράξης".
Ὁ Κ. Δ. εἶναι καθηγητὴς Νομικῶν Σπουδῶν στὸ Bir…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Πραγματοποιήθηκε ἐχθὲς Σάββατο 6 Ἀπριλίου, στὶς 8:00μ.μ., ἡ τακτικὴ 15μερη συνάντησή μας, στὸν "Παλαίχθονα", μὲ θέμα:
Τὸ τέταρτο ἐπιχείρημα γιὰ τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς
Ἂς παρουσιάσουμε λίγα ἀπὸ τὰ λεχθέντα: μετὰ τὴν ἔκθεση τῶν τριῶν πρώτων ἐπιχειρημάτων, ὁ Κέβης καὶ ὁ Σιμμίας διατυπώνουν δύο ἐνστάσεις, τὶς ὁποῖες ὁ Σωκράτης θὰ ἀντικρούσῃ μὲ τὸ τελευταῖο ἐπιχείρημα· ὁ μὲν Σιμμίας ὑπενθυμίζει τὴν πυθαγορικὴ ἄποψη, ὅτι ἡ ψυχὴ εἶναι ἁρμονία (86a), ἑπομένως συνδεόμενη μὲ τὸ σῶμα της, λ.χ. μία λύρα, θὰ πάψῃ νὰ ὑπάρχῃ, ὅταν καταστραφῇ αὐτὸ τὸ μουσικὸ ὄργανο, ὁ δὲ Κέβης ἀμφισβητεῖ τὴν ἐς ἀεὶ ἀθανασία της, ἰδιαιτέρως ὅταν συνδεθῇ μὲ ἕνα ἀσθενικὸ σῶμα (87d).
Ὁ Σωκράτης πρὶν ἀπαντήσῃ, θεωρεῖ ἀναγκαῖο νὰ προβῇ σὲ δύο ὑπενθυμίσεις: ἡ πρώτη ἀφορᾷ σὲ μίαν φύσεως ἱστορίαν (μία πρώιμη ἱστορία τῆς φιλοσοφίας) ἔως τὴν ἐποχή του, σημειώνοντας τὴν πρωτότυπη ἄποψη τοῦ Ἀναξαγόρα περὶ νοῦ, ἐνῷ ἡ δεύτερη στὴν θεωρία τῶν ἰδεῶν, στὸ αὐτὸ καθ' αὑτόν· στὸν κεντρικὸ πυρῆνα τῆς ἐπιχειρηματολογίας του τίθε…

ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΤΗΝ "ΕΣΤΙΑ"

Σὰν κεραυνὸς ἔπεσε στοὺς φανατικοὺς φίλους τοῦ ποιοτικοῦ βιβλίου, ἡ δυσσάρεστη εἴδηση τοῦ "κλεισίματος" τοῦ ἱστορικοῦ Βιβλιοπωλείου τῆς Ἑστίας (ἱδρύθηκε τὸ 1885 ἀπὸ τὸν δάσκαλο Γεώργιο Κασδόνη)· ἡ οἰκονομικὴ κρίση, ἡ δυσκολία προσαρμογῆς στὶς νέες συνθῆκες στὴν ἀγορὰ τοῦ βιβλίου (ἔκδοση ἢ λιανικὴ πώληση, ποὺ φαίνεται νὰ ἐπιτυγχάνῃ ἡ Πολιτεία), ἡ μείωση τῶν ποιοτικῶν ἐκδόσεων κ.ἄ. ποὺ δὲν εἶναι τῆς παρούσης, ὡδήγησαν τοὺς ὑπεύθυνους στὴν πολὺ δύσκολη ἀπόφαση. Ἀπὸ τὴν "Ἑστία" ἐκδόθηκαν οἱ σπουδαιότεροι νεοέλληνες πεζογράφοι (Ἀλ. Παπαδιαμάντης, Ἡλ. Βενέζης, Γρ. Ξενόπουλος, Π. Χάρης, Στρ. Μυριβήλης, Πην. Δέλτα κ.ἄ.), ἐνῷ ἀπὸ τὸ περιοδικὸ Νέα Ἑστία παρουσιάστηκαν ὅλες οἱ πτυχὲς τῆς σύγχρονης νεοελληνικῆς διανοήσεως.
Τὸ Βιβλιοπωλεῖο στεγαζόταν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Σταδίου ἔως τὸ 1992, ὁπότε καὶ μεταφέρθηκε στὴν ὁδὸ Σόλωνος. Ξεχωριστὴ μορφὴ τῆς Ἑστίας ὑπῆρξε ὁ Γιάννης Καραταΐδης, ὁ ὁποῖος ἐργάσθηκε ἀπὸ τὸ 1926 ἔως τὴν συνταξιοδότησή του, τὸ 2000 (...). Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς πολὺ ποιοτικὲς…