ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΤΗΝ "ΕΣΤΙΑ"

Σὰν κεραυνὸς ἔπεσε στοὺς φανατικοὺς φίλους τοῦ ποιοτικοῦ βιβλίου, ἡ δυσσάρεστη εἴδηση τοῦ "κλεισίματος" τοῦ ἱστορικοῦ Βιβλιοπωλείου τῆς Ἑστίας (ἱδρύθηκε τὸ 1885 ἀπὸ τὸν δάσκαλο Γεώργιο Κασδόνη)· ἡ οἰκονομικὴ κρίση, ἡ δυσκολία προσαρμογῆς στὶς νέες συνθῆκες στὴν ἀγορὰ τοῦ βιβλίου (ἔκδοση ἢ λιανικὴ πώληση, ποὺ φαίνεται νὰ ἐπιτυγχάνῃ ἡ Πολιτεία), ἡ μείωση τῶν ποιοτικῶν ἐκδόσεων κ.ἄ. ποὺ δὲν εἶναι τῆς παρούσης, ὡδήγησαν τοὺς ὑπεύθυνους στὴν πολὺ δύσκολη ἀπόφαση. Ἀπὸ τὴν "Ἑστία" ἐκδόθηκαν οἱ σπουδαιότεροι νεοέλληνες πεζογράφοι (Ἀλ. Παπαδιαμάντης, Ἡλ. Βενέζης, Γρ. Ξενόπουλος, Π. Χάρης, Στρ. Μυριβήλης, Πην. Δέλτα κ.ἄ.), ἐνῷ ἀπὸ τὸ περιοδικὸ Νέα Ἑστία παρουσιάστηκαν ὅλες οἱ πτυχὲς τῆς σύγχρονης νεοελληνικῆς διανοήσεως.

Τὸ Βιβλιοπωλεῖο στεγαζόταν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Σταδίου ἔως τὸ 1992, ὁπότε καὶ μεταφέρθηκε στὴν ὁδὸ Σόλωνος. Ξεχωριστὴ μορφὴ τῆς Ἑστίας ὑπῆρξε ὁ Γιάννης Καραταΐδης, ὁ ὁποῖος ἐργάσθηκε ἀπὸ τὸ 1926 ἔως τὴν συνταξιοδότησή του, τὸ 2000 (...). Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς πολὺ ποιοτικὲς ἐκδόσεις θὰ θυμόμαστε πάντοτε τὸ ἄριστα καταρτισμένο προσωπικὸ καὶ τὸ ... ὑπόγειο, στὸ ὁποῖο ἀντάλλαξαν ἀπόψεις οἱ κορυφαῖοι διανοητές μας.  

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ