ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Πραγματοποιήθηκε ἐχθὲς Σάββατο 6 Ἀπριλίου, στὶς 8:00μ.μ., ἡ τακτικὴ 15μερη συνάντησή μας, στὸν "Παλαίχθονα", μὲ θέμα:

Τὸ τέταρτο ἐπιχείρημα γιὰ τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς

Ἂς παρουσιάσουμε λίγα ἀπὸ τὰ λεχθέντα: μετὰ τὴν ἔκθεση τῶν τριῶν πρώτων ἐπιχειρημάτων, ὁ Κέβης καὶ ὁ Σιμμίας διατυπώνουν δύο ἐνστάσεις, τὶς ὁποῖες ὁ Σωκράτης θὰ ἀντικρούσῃ μὲ τὸ τελευταῖο ἐπιχείρημα· ὁ μὲν Σιμμίας ὑπενθυμίζει τὴν πυθαγορικὴ ἄποψη, ὅτι ἡ ψυχὴ εἶναι ἁρμονία (86a), ἑπομένως συνδεόμενη μὲ τὸ σῶμα της, λ.χ. μία λύρα, θὰ πάψῃ νὰ ὑπάρχῃ, ὅταν καταστραφῇ αὐτὸ τὸ μουσικὸ ὄργανο, ὁ δὲ Κέβης ἀμφισβητεῖ τὴν ἐς ἀεὶ ἀθανασία της, ἰδιαιτέρως ὅταν συνδεθῇ μὲ ἕνα ἀσθενικὸ σῶμα (87d).

Ὁ Σωκράτης πρὶν ἀπαντήσῃ, θεωρεῖ ἀναγκαῖο νὰ προβῇ σὲ δύο ὑπενθυμίσεις: ἡ πρώτη ἀφορᾷ σὲ μίαν φύσεως ἱστορίαν (μία πρώιμη ἱστορία τῆς φιλοσοφίας) ἔως τὴν ἐποχή του, σημειώνοντας τὴν πρωτότυπη ἄποψη τοῦ Ἀναξαγόρα περὶ νοῦ, ἐνῷ ἡ δεύτερη στὴν θεωρία τῶν ἰδεῶν, στὸ αὐτὸ καθ' αὑτόν· στὸν κεντρικὸ πυρῆνα τῆς ἐπιχειρηματολογίας του τίθεται ἡ μεθεκτικὴ σχέση μεταξὺ αἰσθητοῦ καὶ ἰδέας, λ.χ. τῆς χιόνος καὶ τοῦ ψύχους ἢ τῆς ψυχῆς καὶ τῆς ζωῆς.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ