Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάϊος, 2013

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Τὸ Σάββατο 25 Μαΐου, στὶς 8:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸν "Παλαίχθονα" (Παλλάδος 24-26, πλ. Ψυρρῆ) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ πρῶτο μέρος τοῦ κεφαλαίου 6, ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Κ. Μπόρμαν (Πλάτων, ἐκδ. Καρδαμίτσα, Ἀθήνα 2006):
Ἡ Θεωρία τοῦ Κράτους
δηλαδὴ τὶς ἑνότητες 6.1: Ἵδρυση τοῦ κράτους καὶ κάθαρση (Πολιτεία, 369a-427c), 6.2: Οἱ ἀρετὲς τοῦ κράτους (Πολιτεία, 428a-434c), 6.3: Οἱ ἀρετὲς τοῦ ἀνθρώπου (Πολιτεία, 435a-441c) καὶ 6.4: Ἡ ἀδικία καὶ ἡ δημιουργία τῆς Δικαιοσύνης (Πολιτεία, 445b-445e), ἀπὸ τὶς σελίδες 199-220.

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟΞΟ

Ἡ συντεταγμένη προσπάθεια τῶν τριῶν κυβερνώντων νὰ πείσουν, ὅτι ἀποτελοῦν ἑνιαῖο πολιτικὸ συνασπισμό, ὑπὸ τὸν βαρύγδουπο ὅρο "συνταγματικὸ τόξο", προσφέρει στὴν Χρυσῆ Αὐγὴ ἀναπάντεχη δημοτικότητα (καὶ αὔξηση τῶν ποσοστῶν της...), καθὼς ὁ ἑλληνικὸς λαὸς τὴν "βλέπει", ὡς τὴν δύναμη ἐκείνη ποὺ ἀντιτίθεται στὴν σχεδιαζόμενη καταστροφὴ τῆς χώρας μας, ἀπὸ τὴν Τρόικα ἐσωτερικοῦ.
Οἱ φωνὲς τοῦ Ἡλιόπουλου "ρὲ ξεφτυλισμένοι", στὴν προχθεσινὴ συζήτηση στὴν Βουλή, βρίσκουν πολλοὺς ἀποδέκτες, ἀφοῦ ὅλοι γνωρίζουν ὅτι ὁ κυβερνητικὸς συνασπισμὸς ἀποτελεῖται ἀπὸ τρία -δῆθεν ἑτερόκλητα- κόμματα, τὰ ὁποῖα ὅμως συγκλίνουν στὸ ἴδιο ἀπαράδεκτο καὶ  ἀντικοινωνικὸ νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα τῆς λιτότητας, τῶν ἰδιωτικοποιήσεων, τῶν κοινωνικῶν περικοπῶν, τῆς ἐθνικῆς ὑποτέλειας καὶ τῆς ἄγριας καταστολῆς.
Ὁ φασισμὸς μπορεῖ νὰ εἶναι (καὶ εἶναι) ἀπαράδεκτο καὶ ἐπικίνδυνο πολιτικὸ φαινόμενο, ἀποτελεῖ ὅμως ἐπιγέννημα τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Ἰμπεριαλισμοῦ καὶ δὲν ἀντιμετω…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 11 Μαΐου, στὶς 8:00μ.μ., στὸν Παλαίχθονα (Παλλάδος 24-26, πλ. Ψυρρῆ), θὰ συναντηθοῦμε καὶ θὰ συζητήσουμε τὴν πέμπτη ἑνότητα, ἡ ὁποία ἐπιγράφεται: 
Ἡ οὐσία τῆς ψυχῆς 
ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Κ. Μπόρμαν, Πλάτων, ἐκδ. Καρδαμίσα (σ. 187-198). Ὁ συγγραφεὺς παρουσιάζει τὴν φύση (δηλαδὴ τὴν οὐσίαν) τῆς ψυχῆς στὴν Πολιτεία (435b-444a) καὶ τὰ πάθη ποὺ τῆς μεταδίδει τὸ σῶμα της, στὸν Φαῖδρο (246a-256e), στὸν ὁποῖον τὴν παραβάλλει μὲ ἇρμα (μὲ τὸν ἡνίοχο καὶ τοὺς δύο ἵππους) καὶ στὴν Πολιτεία καὶ πάλι (588c-592b), ὅπου, μὲ τὸν πλέον παραστατικὸ τρόπο, τὴν θεωρεῖ σύμπλεγμα θηρίων.

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ

Τὰ 115 περίπου ἑκ. €, τὰ ὁποῖα κατασπαταλήθηκαν ἀπὸ τὸ Πα.Σο.Κ. τὰ τελευταῖα χρόνια (σ.σ. ὅταν πρόεδρός του ἦταν ὁ ... σωτήρας μας, ὁ ΓΑΠ), φαίνεται νὰ προκαλοῦν ἔκπληξη στὴν ἐγχώρια δημοσιογραφία, ἡ ὁποία ἐκτελῶντας ἔξωθεν ἐντολές, ὡς συνήθως, ἑτοιμάζεται ἀφ' ἑνὸς νὰ τοὺς παραδώσῃ στὴν σαρκοβόρα κοινὴ γνώμη, ἀφ' ἑτέρου νὰ δικαιολογήσῃ στὴν τελευταία τὴν ἀπόφασή της γιὰ τὸν τερματισμὸ τῆς κρατικῆς χρηματοδότησης πρὸς τὰ κόμματα, δηλαδὴ γιὰ τὸν Συ.Ριζ.Α., καθὼς ἡ Ν.Δ., τὸ Πα.Σο.Κ., ἡ Χ.Α. καὶ οἱ λοιποὶ θὰ χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ τοὺς φίλους τους ἐπιχειρηματίες, τοὺς λεγόμενους καὶ διαπλεκόμενους.
Καθὼς φαίνεται, οἱ ἡμιπαράφρονες Τζέφρυ καὶ Γ. Παπακωνσταντίνου θὰ "πληρώσουν τὸ μάρμαρο", ἀφοῦ οἱ ἔως πρό τινος προστάτες τους, δηλαδὴ οἱ Ἀμερικανοὶ καὶ Εὐρωπαῖοι Ἰμπεριαλιστές, θεωροῦν ὅτι ἀποτελοῦν πιὰ τελειωμένες ὑποθέσεις, καμμένα χαρτιά, γιὰ νὰ μιλήσουμε καὶ πιὸ λαϊκά. Ὅπως συνηθίζουν οἱ ἑκάστοτε ξένοι δυνάστες, τοὺς συνεργάτες τους, τοὺς παραδίδουν ἀπροστάτευτους στὸν λαὸ …

ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

Μία καρικατούρα τοῦ ἀνοιξιάτικου θείου δράματος παρακολουθοῦμε αὐτὲς τὶς ἡμέρες στὶς ἐκκλησίες καὶ στὰ τηλεοπτικὰ κανάλια. Ἕνας θνήσκων καὶ ἀνασταινόμενος θεὸς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τὴν Ναζαρέτ, σταυρώνεται (γιὰ νὰ μᾶς σώσῃ...) καὶ ἀναστήσεται τριήμερος. Ποῦ ἔγκειται ὅμως ἡ οὐσία τοῦ προβλήματος καὶ γιατί οἱ Ἕλληνες πρέπει νὰ ἀγνοοῦν αὐτὲς τὶς συγκεκριμένες θρῃσκευτικὲς τελετές;
Σεβόμενοι τὸ θρῃσκευτικὸ αἴσθημα τοῦ καθενὸς ἐξ ἡμῶν, ἂς προσπαθήσουμε νὰ εἰσδύσουμε στὸν ἀρχετυπικὸ μῦθο, νὰ ἐπισημάνουμε τὰ ἐργαλεῖα του καὶ νὰ ἀξιολογήσουμε τὸ κακέκτυπο. Ὁ θεϊκὸς υἱός, ὁ ὁποῖος γεννιέται τὴν περίοδο τοῦ χειμερινοῦ ἡλιοστασίου (περ. τὴν 21η Δεκεμβρίου), συνήθως σὲ σπήλαιο, θανατώνεται μετὰ τὴν ἐαρινὴ ἰσημερία καὶ θρηνεῖται ἀπὸ τὴν θεϊκὴ μητέρα του. Τὸ "θαῦμα" τῆς ἀναστάσεώς του θὰ ἀκολουθήσῃ τρεῖς (συνήθως) ἡμέρες μετὰ καὶ ὅλοι οἱ θρῃσκευτὲς θὰ συνεορτάσουν περιχαρεῖς τὸν ἐρχομὸ τοῦ ἀναβλαστικοῦ θεοῦ τῆς ἀνοίξεως. Τέτοιοι θεοὶ ὑπῆρξαν ἀρκετοὶ στὴν λεκάνη τῆς Μεσογείου· ὁ…