ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

Μία καρικατούρα τοῦ ἀνοιξιάτικου θείου δράματος παρακολουθοῦμε αὐτὲς τὶς ἡμέρες στὶς ἐκκλησίες καὶ στὰ τηλεοπτικὰ κανάλια. Ἕνας θνήσκων καὶ ἀνασταινόμενος θεὸς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τὴν Ναζαρέτ, σταυρώνεται (γιὰ νὰ μᾶς σώσῃ...) καὶ ἀναστήσεται τριήμερος. Ποῦ ἔγκειται ὅμως ἡ οὐσία τοῦ προβλήματος καὶ γιατί οἱ Ἕλληνες πρέπει νὰ ἀγνοοῦν αὐτὲς τὶς συγκεκριμένες θρῃσκευτικὲς τελετές;

Σεβόμενοι τὸ θρῃσκευτικὸ αἴσθημα τοῦ καθενὸς ἐξ ἡμῶν, ἂς προσπαθήσουμε νὰ εἰσδύσουμε στὸν ἀρχετυπικὸ μῦθο, νὰ ἐπισημάνουμε τὰ ἐργαλεῖα του καὶ νὰ ἀξιολογήσουμε τὸ κακέκτυπο. Ὁ θεϊκὸς υἱός, ὁ ὁποῖος γεννιέται τὴν περίοδο τοῦ χειμερινοῦ ἡλιοστασίου (περ. τὴν 21η Δεκεμβρίου), συνήθως σὲ σπήλαιο, θανατώνεται μετὰ τὴν ἐαρινὴ ἰσημερία καὶ θρηνεῖται ἀπὸ τὴν θεϊκὴ μητέρα του. Τὸ "θαῦμα" τῆς ἀναστάσεώς του θὰ ἀκολουθήσῃ τρεῖς (συνήθως) ἡμέρες μετὰ καὶ ὅλοι οἱ θρῃσκευτὲς θὰ συνεορτάσουν περιχαρεῖς τὸν ἐρχομὸ τοῦ ἀναβλαστικοῦ θεοῦ τῆς ἀνοίξεως. Τέτοιοι θεοὶ ὑπῆρξαν ἀρκετοὶ στὴν λεκάνη τῆς Μεσογείου· ὁ Διόνυσος Ζαγρεύς, ὁ Ἄττις, ὁ Ὅσιρις, ὁ Ἄδωνις, ὁ Μίθρας καὶ ἄλλοι ὑπῆρξαν ἐκ τῶν πρωταγωνιστῶν αὐτοῦ τοῦ ἀνοιξιάτικου δράματος.

Γιατί δὲν πρέπει νὰ συμμετέχουμε ὅμως στὸ χριστιανικὸ δρᾶμα; Διότι, οἱ ἀναβλαστικοὶ θεοὶ τῶν λαῶν τῆς Μεσογείου ἀποτελοῦν συστατικὰ στοιχεῖα τῆς ἐθνικῆς τους ἰδιοσυστασίας, τῶν μύθων τους καὶ τῆς ὑπάρξεώς τους. Δὲν ἔζησαν σὲ συγκεριμένο χῶρο καὶ χρόνο, δὲν ἐπιβλήθηκαν, δὲν ἐξανάγκασαν τὴν πίστη τους, δὲν προσέβαλλαν. Πλὴν ὅμως λατρεύτηκαν· μὲ μία θρῃσκευτικότητα αὐθεντική, ἐντελῶς ξένη πρὸς τὰ σημερινὰ εἰωθότα. Γι' αὐτὸ ὁ θρῆνος γιὰ τὸν Ἰησοῦ δὲν ἀπευθύνεται σ' αὐτόν, ἀλλὰ ὅπως σημειώνει καὶ ὁ ἐθνικός μας ποιητής, ὁ Ἄγγελος Σικελιανὸς Στ' ὅσιου Λουκᾶ τὸ μοναστήρι: "ὅσες μαζευτῆκαν ἀπὸ τὸ βράδυ τῆς Μεγάλης Πέφτης, νανουριστά, θαμπά, γιὰ νὰ θρηνήσουν τὸν πεθαμένο Ἄδωνι, κρυμμένο μές στὰ λουλούδια"

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ