ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ

Τὰ 115 περίπου ἑκ. €, τὰ ὁποῖα κατασπαταλήθηκαν ἀπὸ τὸ Πα.Σο.Κ. τὰ τελευταῖα χρόνια (σ.σ. ὅταν πρόεδρός του ἦταν ὁ ... σωτήρας μας, ὁ ΓΑΠ), φαίνεται νὰ προκαλοῦν ἔκπληξη στὴν ἐγχώρια δημοσιογραφία, ἡ ὁποία ἐκτελῶντας ἔξωθεν ἐντολές, ὡς συνήθως, ἑτοιμάζεται ἀφ' ἑνὸς νὰ τοὺς παραδώσῃ στὴν σαρκοβόρα κοινὴ γνώμη, ἀφ' ἑτέρου νὰ δικαιολογήσῃ στὴν τελευταία τὴν ἀπόφασή της γιὰ τὸν τερματισμὸ τῆς κρατικῆς χρηματοδότησης πρὸς τὰ κόμματα, δηλαδὴ γιὰ τὸν Συ.Ριζ.Α., καθὼς ἡ Ν.Δ., τὸ Πα.Σο.Κ., ἡ Χ.Α. καὶ οἱ λοιποὶ θὰ χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ τοὺς φίλους τους ἐπιχειρηματίες, τοὺς λεγόμενους καὶ διαπλεκόμενους.

Καθὼς φαίνεται, οἱ ἡμιπαράφρονες Τζέφρυ καὶ Γ. Παπακωνσταντίνου θὰ "πληρώσουν τὸ μάρμαρο", ἀφοῦ οἱ ἔως πρό τινος προστάτες τους, δηλαδὴ οἱ Ἀμερικανοὶ καὶ Εὐρωπαῖοι Ἰμπεριαλιστές, θεωροῦν ὅτι ἀποτελοῦν πιὰ τελειωμένες ὑποθέσεις, καμμένα χαρτιά, γιὰ νὰ μιλήσουμε καὶ πιὸ λαϊκά. Ὅπως συνηθίζουν οἱ ἑκάστοτε ξένοι δυνάστες, τοὺς συνεργάτες τους, τοὺς παραδίδουν ἀπροστάτευτους στὸν λαὸ ποὺ καταδυνάστευσαν, διότι μόνον ἔτσι θὰ ἱκανοποιήσουν τὸ αἴσθημα τῆς κοινῆς γνώμης, ἡ ὁποία διψᾷ γιὰ ἐκδίκηση.

Δυστυχῶς, ἡ κατασπατάληση τῶν δανεικῶν ἀπὸ τὴν Ἀγροτικὴ Τράπεζα -τῆς ὁποίας τὰ κέρδη ἐχάρισαν στὴν Τράπεζα Πειραιῶς, ἐνῷ τὶς ζημίες στὸν ἑλληνικὸ λαό (σ.σ. πρωτότυπο...)- στὰ ταξείδια-διακοπὲς τοῦ ΓΑΠ, τῶν κηπουρῶν του, τῶν ὀδαλισκῶν-δημοσιογράφων του καὶ τῶν λοιπῶν κραιτύνων (53 ἑκ. € μόνο...), δὲν ἀποτελεῖ τὸ μεῖζον· τὸ Πα.Σο.Κ. ἀποτελεῖ μία μικρογραφία τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας μετὰ τὴν Μεταπολίτευση καὶ ἡ κακοδιαχείριση τῶν οἰκονομικῶν του συνέβη -ταὐτοχρόνως- μὲ τὴν οἰκονομικὴ κατάρρευση τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους, ἀπὸ τοὺς ἴδιους ἀνθρώπους, κατὰ τραγικὴ σύμπτωση αὐτοὺς τοὺς ἴδιους ποὺ παριστάνουν σήμερα τοὺς σωτῆρες μας.

Στὸ εὔλογο ἐρώτημα: "μὰ γιατί ἀσχολεῖστε μόνο μὲ τὸ Πα.Σο.Κ. καὶ δὲν ἀναφέρετε τίποτε γιὰ τὴν Ν.Δ.;" ἀπαντᾶμε, ὅτι τὰ ἴδια περίπου ἔχουν συμβῆ καὶ στὸν ἄλλον ἑταῖρο τοῦ καταρρέοντος πολιτικοῦ συστήματος. Ἁπλῶς, τὸ Σύστημα, δηλαδὴ ἡ ἐγχώρια Ὀλιγαρχία καὶ οἱ ξένοι προστάτες της, συνηθίζει νὰ τοὺς "δίνῃ" ἕναν-ἕναν, ξεκινῶντας -πάντοτε- ἀπὸ τὸν πιὸ εὐάλωτο...

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ